Samtycke till behandling av personuppgifter

Godkännande för kommunikation och/eller överföring av data till samarbetspartners och tredje parter som arbetar inom områdena tjänster, redaktionell, energi, telefoni, turism, kommunikation, underhållning, finansiell, försäkring, bilindustri, storskalig konsumtion, humanitära och välgörenhetsorganisationer. Och andra reklam-och kommersiella ändamål med hjälp av post eller telefon och/eller automatiserade samtal eller samtalskommunikationssystem utan ingripande av en operatör och/eller elektronisk kommunikation, såsom e-post.