ما امضا کنندگان این نامه خواهان این هستیم که دولت‌های خارجی از حمایت از دولت‌های دیکتاتوری دست برداشته، و از مردم حمایت کنند، حتی اگر این دولت‌ها فقط به فکر منافع مالی خود هستن، در بلند مدت به نفع آن‌ها نیست که از حقوق مدنی، مردم چشم پوشی کرده، و به خاطر منافع زود گذر طرف دولت‌های دیکتاتور را داشتن.
اگر فراموش نکرده باشید میدانید چرا ایران بعد از انقلاب هنوز بعد از ۳۲ سال، رابطه با آمریکا همچنان خصمانه می‌باشد، به همین دلیل از شما می‌خواهیم که دست از حمایت از دیکتاتورها برداشته و از ملت‌ها حمایت کنید.Мы, нижеподписавшиеся письмо спрос со стороны иностранных правительств поддерживают диктаторские правительства остановился, и люди которые они поддерживают, даже если правительства думать только о своих финансовых интересов в долгосрочной выгоды в том, что их гражданские права, люди было отменено, и из-за переходного интересы диктаторского правительства с.

Если вы не забыли, вы знаете, почему Иран после революции 32 года спустя все еще, по-прежнему враждебные отношения с Америкой, почему вы хотите прекратить поддержку диктатора и народов поднял поддержки.

Stop supporting dictators
Перестаньте поддерживать диктаторов

Подписать Петицию

или

Если у тебя уже есть аккаунт войди в него, в противном случае зарегистрируйся и подпиши, заполнив ниже приведенные поля.
Эл.почта и пароль являются данными твоего аккаунта, таким образом, ты сможешь подписывать петиции, войдя в аккаунт.

Неприкосновенность частной жизни в поисковых системах? Вы можете использовать имя:

Внимание, для подтверждения твоей подписи адрес эл.почты должен быть действительным, иначе подпись будет аннулирована.

Џ подтверждаю регистрацию, и я согласен с использованием и ограничениями услуг

Џ подтверждаю, что прочитал Политику конфиденциальности

Џ согласен с Личными данными

Стенд

связанные петиции

Подписать Петицию

или

Если у тебя уже есть аккаунт войди в него

Комментарий

Џ подтверждаю регистрацию, и я согласен с использованием и ограничениями услуг

Џ подтверждаю, что прочитал Политику конфиденциальности

Џ согласен с Личными данными

Желаемое количество голосов
8 / 1000

Последние Подписи

kayКем:
Юстиции, прав и общественного порядкаIn:
Получатель петиции:
Russian government

Тэги

dictators, iran, russia, stop, supporting

Поддержать

Пригласить друзей из адресной книги

Коды Для Ввода

прямой URL

URL для html

URL для форума без названия

URL для форума с названием

Widgets