Wyznaczenie terenu Zieleni Publicznej ZP w Krakowie Podgórzu podpisać teraz

Kraków, dnia 29.08.2012

PETYCJA


Adresat:
Rada Miasta Krakowa


My niżej podpisani opowiadamy się za wyznaczeniem terenu Zieleni Publicznej ZP w dotychczas niezabudowanej części terenu ograniczonego ulicami Krasickiego-Orawska-Spiska-Przedwiośnie-Długosza i utworzeniem na części tego terenu ogólnodostępnego ogrodu miejskiego, z możliwością wspólnej uprawy warzyw i owoców przez mieszkańców. (Mowa o terenie obejmującym m.in. działki nr 120/20, 165/6, 165/13, 165/16,165/18, 165/20, 165/22, 178/13, 178/ 11, 178/15, 179,165/17, 165/14, 165/12, 178/14, 178/12, 516/18, 516/3, 520 obr 12 Podgórze).
Jednocześnie opowiadamy się za odrzuceniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krasickiego-Orawska (który został przekazany pod obrady Rady Miasta Zarządzeniem Nr 2185/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2012), w którym zaklasyfikowano ten teren jako teren zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej i usług.
Na terenie, o którym mowa, znajdowały się wcześniej ogrody działkowe mieszkańców i dla okolicznych mieszkańców jest to od lat teren służący rekreacji i chcemy, żeby tak pozostało. Teren ten stanowi również korytarz ekologiczny Wilgi i Wisły umożliwiający migrację zwierząt i roślin. Ponadto teren o którym mowa jest terenem zalewowym i z tego powodu nie odpowiednim pod budownictwo mieszkalne i usługowe.
Wspomniany plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu stoi w sprzeczności z celami operacyjnymi Strategii Rozwoju Krakowa, a w szczególności Celem operacyjnym I.1 – Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ponieważ zabudowanie tego obszaru narusza ważny korytarz ekologiczny, oraz Celem operacyjnym I.8 – Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod zarządzania, zwiększenie świadomości obywatelskiej i zainteresowania życiem miasta, ponieważ okoliczni mieszkańcy wraz z organizacjami pozarządowymi wielokrotnie składali uwagi do planu, opowiadając się za zachowaniem terenu zielonego na tym obszarze, a Rada Dzielnicy XIII postulowała powiększenie o ten obszar ogrodu publicznego – Plant im. Floriana Nowackiego. Zachowanie terenu zielonego na tym obszarze pozwoli zarówno na polepszenie jakości życia okolicznych mieszkańców, zachowanie ciągłości tradycji Podgórza jako „miasta-ogrodu” oraz utrzymanie ważnego korytarza ekologicznego, przyczyniając się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju Miasta Krakowa, zgodnie z wizją przedstawioną w Planie Strategicznym Rozwoju Krakowa, str. 6: „Kraków miastem obywatelskim, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców i zrównoważony rozwój (...)”.
Uprzejmie prosimy Radę Miasta Krakowa o odrzucenie w/w planu. Wierzymy, że Rada weźmie pod uwagę głos mieszkańców i długofalowe dobro miasta.

Z poważaniem, Obywatelki Mamy

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
491 / 5000

Ostatnie Podpisy

 • 10 October 2017491. Joanna Bułka (nie zweryfikowany)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 March 2014490. Anastazja Ferlińska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 07 February 2013489. Anna Płonka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 06 November 2012488. frenej
 • 24 October 2012487. Katja Michalska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 20 September 2012486. magdalena29
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 September 2012485. Ewa Bubeła (nie zweryfikowany)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 September 2012484. Katarzyna Hordyńska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 September 2012483. Casey Jones
 • 12 September 2012482. Ilona Sot
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 September 2012481. Michał Biel
  Podpisuje się pod tą petycją. tadam.
 • 12 September 2012480. hajstal (nie zweryfikowany)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 September 2012479. Wiola Mróz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012478. Jakub Sowiński
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012477. Alicja Fałek
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012476. Anna Stawiarczyk
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012475. Anna Groblicka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012474. Beata Madej
 • 11 September 2012473. frueik
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012472. Justyna Drath
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012471. Anna Teska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012470. Michal Kolek (nie zweryfikowany)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012469. Kuba Misiewicz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012468. Petre Sn
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012467. Aleksandra Głowacka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012466. Piotr Slawiński
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 11 September 2012465. Ksenia Osowska
  Podpisuje się pod tą petycją

zobacz wszystkie podpisy

Tagi

obywatel mama

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets