Szanowna Pani
Magda Gąsiorowska
Przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1
62-070 Dopiewo

Postulujemy udzielenie nagany w trybie §8 w związku z §58 ust. 8 Regulaminu Rady Gminy Dopiewo, tj. za notoryczne uchylanie się przez radnego od wykonywania obowiązków polegających na występowaniu z inicjatywą uchwałodawczą, a także uchylaniu się od obowiązku przygotowywania propozycji programowych dla Rady i Wójta.

UZASADNIENIE
W ciągu minionego roku nie rewitalizowano budżetu, nie rozwinęła się baza sportowa ani tym bardziej wypoczynkowa, nic także nie wiadomo o ściąganiu podatków od dużych koncernów.
Nie zrealizowano żadnego z wymienionych, żaden z tych przykładów nie przybrał formy uchwały,choć takie obietnice padały przed wyborami. Nie dziwi to jednak skoro Rada nie podejmuje takiej inicjatywy, choć ma do tego prawo, a co więcej – obowiązek stanowienia prawa. Na ogólną liczbę ok. 200 uchwał, Rada wydała z siebie liczbę uchwał policzalną na palcach jednej ręki i to o charakterze technicznym. Świadomość prawidłowego stanowienia prawa, na którą wielokrotnie powołują się Radni nie powinna ograniczać się jedynie do funkcji kontrolnej.
Czy tak rozumiane wypełnianie obowiązków można uznać za kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej?
W świetle powyższego, moim zdaniem, radni gminy sprzeniewierzyli się złożonemu ślubowaniu, które nakłada na nich obowiązek rzetelnego sprawowania mandatu, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców, a tym samym naruszyli regulamin i zgodnie z tym regulaminem postuluję udzielić nagany następującym radnym Rady Gminy Dopiewo:

Radnemu Tadeuszowi Bartkowiakowi
Radnemu Wojciechowi Dornie
Radnemu Piotrowi Dziembowskiemu
Radnej Magdzie Gąsiorowskiej
Radnej Ewie Gryczy
Radnej Marcie Jamont
Radnemu Henrykowi Kapcińskiemu
Radnemu Sławomirowi Kurpiewskiemu
Radnej Lidii Łopatce
Radnemu Walentemu Moskalikowi
Radnemu Ryszardowi Pawelcowi
Radnemu Radosławowi Przestackiemu
Radnemu Jackowi Strychalskiemu
Radnemu Wojciechowi Szalbierzowi
Radnej Małgorzacie Wachowiak-Kawa

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
25 / 100

Ostatnie Podpisy

Diana GironPrzez:
Sprawiedliwości, prawa i porządku publicznegoIn:
Odbiorca petycji:
Przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo

Tagi

dopiewo, nagana, rada gminy

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets