Ratujmy przytulisko dla bezdomnych zwierząt w Siemiatyczach. podpisać teraz

Do: 

Burmistrza Miasta Siemiatycze

Rady  Miasta Siemiatycze

ul. Pałacowa 2

 

 W ostatnich latach w Polsce obserwujemy coraz większe zaangażowanie podmiotów samorządowych w przyjazną politykę wobec bezdomnych zwierząt, propagowanie adopcji, oraz dbałość o dobrostan zwierząt bezdomnych. Dotąd, Miasto Siemiatycze, mogło pochwalić się tym, iż mimo ograniczonych możliwości dbałość o bezdomne zwierzęta nie schodziła na dalszy plan. Dzięki udostępnionemu Przytulisku, oraz prężnie działającemu Stowarzyszeniu Miłośników Zwierząt w Siemiatyczach bezdomne zwierzęta otoczone były prawidłową opieką, a także w niedługim czasie przekazywane były do adopcji. Spośród odłowionych w roku 2011, do adopcji przekazanych zostało 84, natomiast w roku 2012  do adopcji przekazano 77, zaś w roku bieżącym już 28 psów Nadmieniamy, iż wszystkie psy zostały wysterylizowane, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Psiemiatycze”. Dodatkowo zorganizowano 36 akcji edukacyjnych, których celem było szerzenie odpowiedzialnej postawy mieszkańców miasta wobec zwierząt i zapobieganiu bezdomności zwierząt.

        Niestety, wskutek przyjęcia Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXV/169/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Siemiatycze, i przede wszystkim odnosząc się do pkt. 8, ppkt. a Uchwały, stanowiącego o tym, że: „odłowione bezpańskie psy, będą przekazywane do  Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska” pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie o los naszych, siemiatyckich  zwierząt bezdomnych. Mamy podstawy, by obawiać się braku kontroli nad ich dalszym losem, oraz niemożnością pomocy im poprzez akcje adopcyjne. Obawiamy się, że również Miasto straci kontrolę nad stanem tych zwierząt.

        W związku z tym faktem zwracamy się z prośbą, o zmianę Uchwały w punkcie 8, i zmianę miejsca w którym przetrzymywane będą bezdomne psy odłowione w mieście Siemiatycze. Prosimy również o przywrócenie statusu Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Siemiatyczach, jako Przytuliska dla bezdomnych zwierząt. Stowarzyszenie „Psiemiatycze” dołoży wszelkich starań, by przytulisko mogło funkcjonować prawidłowo, oraz by zwierzęta otoczone były właściwą opieką, a także zobowiązuje się prowadzić szeroko zakrojone akcje adopcyjne. W przypadku, gdyby to było niemożliwe, i koniecznym stał się wybór schroniska, prosimy o konsultację w tym zakresie z Zarządem Stowarzyszenia „Psiemiatycze”. Otwarci jesteśmy na wszelkie rozmowy mające na celu wybór najbardziej optymalnej polityki względem bezdomnych zwierząt, oraz wybór schroniska do którego były by przekazywane.

Jesteśmy głęboko przekonani iż Urząd Miasta Siemiatycze, oraz Rada Miasta Siemiatycze, przychylą się do naszej inicjatywy.  Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i jesteśmy otwarci na spotkanie w sprawie omówienia tego jakże ważnego dla nas problemu, jakim jest los bezdomnych zwierząt.

Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej petycji i wyrażają sprzeciw wobec lokowaniu zwierząt w  Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

 

Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt „PSiemaiatycze” w Siemiatyczach

 

My niżej podpisani, wyrażamy swoje poparcie dla petycji.

 

Działając w oparciu o  statutowe cele organizacji, oraz mając na uwadze dobro zwierząt odławianych w obrębie miasta Siemiatycze,  zwracamy się do Rady Miasta Siemiatycze  z wnioskiem o zmianę treści  Uchwały Nr XXXV/169/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Siemiatycze, w pkt. 8, pkt. a Uchwały, stanowiącym o tym, że: „odłowione bezpańskie psy, będą przekazywane do  Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska”.

Jako organizacja non-profit, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić właściwe warunki zwierzętom przebywającym w Przytulisku znajdującym się w Siemiatyczach. Działania te skutkują  wysokim wskaźnikiem adopcji psów tam przebywających, oraz procentują zaangażowaniem się mieszkańców w pomoc mającą na celu wspomaganie adopcji a także poprawy losów zwierząt bezdomnych. Nadmieniamy również że wiele działań mających na celu ograniczenie bezdomności zwierząt w obrębie miasta Siemiatycze, finansowanych było ze środków Stowarzyszenia, i nie obciążało w żaden sposób budżetu miasta. Ponadto, pragniemy zauważyć że nasze działania są przejrzyste, i umożliwiają Miastu kontrolę dalszych losów zwierząt. Zachowanie Uchwały powyżej cytowanej, w brzmieniu jak obecnie, rodzi ryzyko nie wywiązania się w pełni z obowiązków Ustawowych przez Radę Miasta Siemiatycze.

Zdając sobie sprawę, iż Miasto Siemiatycze, uczestniczy w Projekcie „Decydujmy Razem”, ufamy że nasz wniosek nie zostanie zbagatelizowany. Na jego poparcie, zobowiązujemy się w ciągu 5 dni  dostarczyć na ręce Przewodniczącego Rady Miasta, petycję podpisaną przez mieszkańców miasta Siemiatycze, wnoszącą o powyżej sformułowane zmiany w treści Uchwały.

Zwracamy również uwagę, iż wybór schroniska nie był w żadnym razie konsultowany ze Stowarzyszeniem, a projekt uchwały przedstawiony do zaopiniowania nie zawierał wskazań co do  konkretnego schroniska, co może stanowić przesłankę do stwierdzenia uchybień w trybie opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
531 / 5000

Ostatnie Podpisy

 • 14 czerwiec 2016531. anka sekuła
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 28 marzec 2014530. Beata Bögershausen
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 31 grudzie 2013529. Julia Adamkowska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 21 grudzie 2013528. Joanna Duranowska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 04 grudzie 2013527. irena andersen
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 29 listopad 2013526. MarcoDW
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 18 listopad 2013525. Pawel Bogdziun (nie zweryfikowany)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 16 listopad 2013524. Willem Kom
  willemkom@hotmail.nl
 • 15 listopad 2013523. Dorota Dee-Dee
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013522. Franziska Eber
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013521. Sylwia Dawidek
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013520. Mark Bastian
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013519. mehmetgenc
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013518. Małgorzata Czapla
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013517. Teresa Rozenga
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013516. John Smith
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013515. curtis tipping
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013514. Manuela Wolter
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013513. Janice Mulligan
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013512. Barbara Barbara
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 15 listopad 2013511. Renata Adler
  BARBARZYNSTWU STOP - zaczynamy oPodpisuje się pod tą petycją
 • 14 listopad 2013510. ola83
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 14 listopad 2013509. Grażyna Sobczak-Kamińska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 14 listopad 2013508. Marta Szczotka
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 14 listopad 2013507. blondella
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 14 listopad 2013506. Joanna Bućko
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 14 listopad 2013505. Natalia Dziża
  Podpisuje się pod tą petycją

zobacz wszystkie podpisy

Kasia GrzywaPrzez:
ZwierzętaIn:
Odbiorca petycji:
Burmistrz i Rada Miasta Siemiatycze

Osoby oficjalnie wspierające petycję:
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT "PSIEMIATYCZE"

Tagi

adopcja, adopcje psów, przytulisko, psy, schronisko, siemiatycze

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets