Protest przeciwko wprowadzeniu nowej matury z języków obcych. podpisać teraz

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej oraz nauczyciele języków obcych tej placówki, wyrażają sprzeciw wobec zmian w strukturze ustnego egzaminu maturalnego z języków obcych wprowadzonych przez MEN w sierpniu 2010 roku.
Jesteśmy przeciwni nowemu rozwiązaniu z kilku istotnych względów:
1. Rozwiązanie, które ostatnio bardzo negatywnie zaskoczyło zarówno uczniów jak i nauczycieli, zupełnie nie uwzględnia realiów polskiej szkoły. Nauczyciele języków obcych
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej od lat prowadzą społecznie dodatkowe zajęcia, by przygotować do matury uczniów, którzy bardzo często uczą się języka od podstaw w wymiarze dwóch godzin w tygodniu. Warto też przypomnieć, iż nie istnieje program nauczania języka obcego, który przewidywałby podchodzenie do matury uczniów rozpoczynających naukę od poziomu podstawowego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Można więc rzec, iż nauczyciele wraz z uczniami muszą dokonywać niemożliwego pracując po godzinach, zaś nowy egzamin ustny znacznie pogarsza dotychczasową trudną sytuację zarówno ucznia jak i nauczyciela.
2. Nowa struktura ustnego egzaminu z języka obcego, która znosi podział na poziomy, a która jest swoistym połączeniem dotychczasowego poziomu podstawowego i rozszerzonego, odbiera uczniom słabszym lub rozpoczynającym naukę od podstaw możliwość zdawania egzaminu na wybranym przez siebie poziomie podstawowym. W konsekwencji zadecydowano o podniesieniu stopnia trudności egzaminu, a wymiar godzin w jakich jest nauczany dany język obcy pozostał ten sam.
3. Złym pomysłem jest również zastąpienie czasu na przygotowanie się ucznia do odpowiedzi rozmową wstępną, która w założeniu ma na celu oswojenie się ucznia ze stresującą sytuacją egzaminacyjną lecz w rezultacie tylko ten stres powiększa, gdyż realnie wydłuża czas egzaminu i wymaga od ucznia udzielania odpowiedzi na dodatkowe pytania. Stara formuła egzaminu przewidywała na przygotowanie się do dwóch zadań po 5 minut na poziomie podstawowym i 15 min. na poziomie rozszerzonym, co było dobrym rozwiązaniem i rzeczywiście pozwalało uczniowi zebrać myśli i nieco ochłonąć przed odpowiedzią. Obecnie uczeń ma na przygotowanie się do 3 zadań łącznie ok. 1 min. 40 sekund, co nie wydaje się wystarczające. Ponadto, uczniowi, który zrezygnował z wykonania któregoś z zadań odebrano możliwość powrotu do tego zadania i wykonania go, nawet w przypadku gdyby czas mu na to pozwolił, co jest niezrozumiałą i krzywdzącą zasadą.
4. Nowy egzamin ustny niepotrzebnie komplikuje pracę egzaminatora, gdyż oprócz narzuconego czasu trwania każdej z części egzaminu, wprowadza konieczność oceny umiejętności językowych ucznia w obrębie kilku kryteriów po każdym z trzech zadań egzaminu. Poprzednia formuła egzaminu w tym względzie była nieporównywalnie lepsza, gdyż oceniano umiejętności językowe jednorazowo, biorąc pod uwagę całość wypowiedzi ucznia.
5. Nowy sposób sprawdzania kompetencji językowych uczniów, o którym poinformowano nas pod koniec sierpnia 2010 r., nie powinien obowiązywać już na maturze 2012 i dotyczyć tegorocznych klas II, gdyż uczniowie ci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, już w klasie I zostali zapoznani z wymaganiami egzaminacyjnymi, w tym z formą egzaminu ustnego z języka obcego. Nowa struktura egzaminu ustnego w dużym stopniu różni się od obowiązującej poprzednio. Uważamy, iż nieuczciwym jest zmienianie zasad w czasie trwania 3-letniego cyklu nauki.

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
142 / 10000

Ostatnie Podpisy

zobacz wszystkie podpisy

Tagi

edukacja, język, liceum, matura, nowa matura, protest, sprzeciw, szkoła

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets