Prawo do obserwacji wyborów w Polsce przez lokalne organizacje pozarządowe podpisać teraz

Do:
Senat RP
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa


W myśl obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu wyborczego prawo do obserwacji wyborów w naszym kraju mają
organizacje pozarządowe z 195 państw świata z wyłączeniem organizacji pozarządowych z jednego państwa – z Polski.

W praktyce oznacza to, że jeśli do Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) zgłoszą się choćby dwie organizacje zainteresowane
obserwacją liczenia głosów - powiedzmy „Stowarzyszenie Demokratyczny Wałbrzych” z Polski oraz „Młodzi Prawnicy” z
Gruzji to zgodnie z Kodeksem PKW zarejestruje obserwatorów międzynarodowych z Gruzji. Ale czy zarejestruje także
obserwatorów z polskiej organizacji z Wałbrzycha? Otóż nie! Skoro Kodeks nie przewiduje takiej możliwości w odniesieniu do
organizacji krajowych, to nie będzie podstawy prawnej, by to zrobić.

Przepisy te dyskryminują lokalne organizacje i są niezgodne z umowami międzynarodowymi podpisanymi przez Polskę w
ramach OBWE. W szczególności z przepisami Dokumentu Kopenhaskiego z 1990 r., w którym 56 państw członkowskich
OBWE zobowiązało się do umożliwiania obserwacji przebiegu wyborów przez obserwatorów w tym obserwatorów krajowych
i organizacje ich zrzeszające.

PETYCJA MA NA CELU:
- umożliwienie obserwacji przebiegu wyborów w Polsce (w tym procedur liczenia i głosowania) lokalnym organizacją
pozarządowym
- dostosowanie przepisów Kodeksu wyborczego do międzynarodowych standardów i zobowiązań podpisanych w ramach
OBWE w 1990 r..

DOTYCZY:
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.; obowiązuje od 1 sierpnia 2011 r.), w
której postuluje się dodanie w art. 50 ust. 1 słów: "ORAZ OBSERWATORZY KRAJOWI".

Po zmianie artykuł ten otrzyma brzmienie: "Międzynarodowi obserwatorzy wyborów, zaproszeni przez Państwową Komisję
Wyborczą po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz obserwatorzy krajowi, mają prawo
obserwować przebieg wyborów oraz pracę organów wyborczych, w tym obwodowych komisji wyborczych".

Petycja została złożona formalnie także w Senacie RP. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Senatu:
www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,59.html

Więcej informacji o tym problemie można znaleźć w publikacji Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów: „Obserwatorzy
wyborów w polskim prawie i w praktyce międzynarodowej”. Publikacja jest dostępna pod adresem:
aceproject.org/ero-en/regions/europe/PL/poland-electoral-observers-in-poland-polish-2011

DZIĘKI REALIZACJI TEJ PETYCJI:
- obserwowanie przebiegu wyborów w tym procedur liczenia i głosowanie przez krajowe i lokalne organizacje pozarządowe
będzie wreszcie w Polsce LEGALNE
- prawo do obserwacji wyborów otrzymają nie tylko obserwatorzy partyjni – tzw. „mężowie zaufania” – jak to jest obecnie, ale
także lokalne organizacje społeczne
- nasz kraj wreszcie przestanie łamać umowy międzynarodowe podpisane z OBWE
- Kodeks wyborczy będzie zgodny z naszymi międzynarodowymi zobowiązaniami podjętymi w ramach członkostwa w OBWE
- lepsza kontrola procesu wyborczego na poziomie lokalnym przez prawdziwie niezależnych obserwatorów

Dziękuję za poparcie naszej Petycji.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Niżej podpisany/a:
Slawomir Szyszka
Stowarzyszenie „Forum Młodych Dyplomatów”
00-629 Warszawa
sszyszka@diplomacy.pl

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
10 / 10000000

Ostatnie Podpisy

Tagi

obserwatorzy, obwe, prawo, wybory

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets