PETYCJA W SPRAWIE OCHRONY PARKU MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA podpisać teraz

PETYCJA W SPRAWIE OCHRONY PARKU MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA


Adresat:
Prezydent Miasta Krakowa


Z racji że Prezydent Miasta Krakowa w zakresie swoich obowiązków ma ochronę przyrody i zieleni miasta Krakowa, a także powinien dbać o dobro jego mieszkańców my niżej podpisani opowiadamy się za:
pełną i skuteczną ochroną terenu Parku Młynówka Królewska (nieistniejące dziś koryto rzeki Rudawy od al. Słowackiego do Mydlnik, nazwa Park Młynówka Królewska została nadana Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r.),
rozszerzeniem obszaru Parku Młynówka Królewska o otaczające go tereny zielone, stanowiące obecnie jego otulinę,
wprowadzenie zakazu zabudowy Parku Młynówka Królewska wraz z jego otuliną, oraz jego dalszej degradacji,
przeprowadzenie kompletnej inwentaryzacji obecnego zadrzewienia Parku Młynówka Królewska wraz z jego otuliną,
poszerzenie obszaru Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o tereny przyległe do dotychczasowych 4 planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, tak by ochroną został objęty teren całego Parku Młynówki Królewskiej,
oraz dokonanie wszystkich innych koniecznych czynności skutkujących realną ochroną przedmiotowego terenu.

Na przedmiotowym terenie znajdowało się, od końca XIII w., koryto rzeki Młynówki, która płynęła od ujęcia w Mydlnikach aż do murów obronnych miasta Krakowa. Dla okolicznych mieszkańców jest to od lat obszar służący wypoczynkowi, rekreacji i chcemy, żeby tak pozostało.
Zabudowa Parku Młynówka Królewska wraz z jego otoczeniem stoi w sprzeczności ze Strategią Rozwoju Krakowa a w szczególności z jej celem operacyjnym I.1 – Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ponieważ zabudowanie tego obszaru narusza cenny obszar przyrodniczy i prowadzi do dalszego pogorszenia stanu powietrza (a jest to palący temat ze względu na permanentne przekroczenia normatyw dotyczących jakości powietrza), oraz I.8 – Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod zarządzania, zwiększenie świadomości obywatelskiej i zainteresowania życiem miasta.

Uwzględnienie głosu mieszkańców i organizacji pozarządowymi oraz Rady Dzielnicy V, którzy już wielokrotnie wyrażali swoją negatywną opinię na temat zabudowy Parku Młynówka Królewska (min. Petycja mieszkańców do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK podpisana przez 1500 obywateli), a co za tym idzie przyczynienie się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju Miasta Krakowa, zgodnie z wizją przedstawioną w Planie Strategicznym Rozwoju Krakowa, str. 6: „Kraków miastem obywatelskim, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców i zrównoważony rozwój (...)”.
Uprzejmie prosimy Prezydenta Miasta Krakowa o pozytywne rozpatrzenie naszych postulatów, mamy nadzieję, że głos mieszkańców i dbałość o wspólne dobro naszego miasta zostaną wysłuchane.

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
261 / 5000

Ostatnie Podpisy

zobacz wszystkie podpisy

Tagi

drzewa, kraków, królewska, miasto, młynówka, park, przestrzeń, zdrowie

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets