Petycja o wymierzenie najsurowszej kary dla właściciela za zagłodzenie psa podpisać teraz

W imieniu społeczeństwa, podpisanego pod niniejszą petycją, chcemy przekonać wymiar sprawiedliwości do wymierzenia właścicielowi psa z miejscowości Zaduszniki najsurowszej kary za spowodowanie śmierci psa ze szczególnym okrucieństwem poprzez zagłodzenie, czyli kary pozbawienia wolności do lat 2.

W dniu 19 lutego 2011 roku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział we Włocławku podczas interwencji w miejscowości Zaduszniki odkryło na posesji jednego z rolników zwłoki psa znajdujące się w budzie, w której zwierzę mieszkało. Właściciel nawet nie wiedział o tym, że jego pies nie żyje. Twierdził, że rano, kiedy dawał mu jeść, pies jeszcze żył. Pies wyglądał tragicznie, co widać na dołączonym zdjęciu, a jego buda – to zimny beton i śladowe ilości słomy.
Po przeprowadzeniu sekcji zwłok zwierzęcia okazało się, że główną przyczyną śmierci była kacheksja, co oznacza skrajne wyniszczenie organizmu spowodowane najczęściej: odwodnieniem, brakiem pożywienia oraz chorobą. W tym przypadku wszystkie te czynniki miały wpływ na zgon zwierzęcia, gdyż w opinii lekarskiej stan odżywienia i utrzymania zwierzęcia został oceniony jako zły a bezpośrednią przyczyną śmierci było właśnie odwodnienie organizmu i wyniszczenie.

Jako Włocławski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zdecydowaliśmy się występować jako oskarżyciel posiłkowy, by bronić pamięci o zagłodzonym psie i stać na straży sprawiedliwości.

Uważamy, że nie ma żadnego wytłumaczenia dla okrucieństwa, którego dopuścił się właściciel psa, dlatego domagamy się wymierzenia mu najsurowszej kary. Chcemy również przekonać wymiar sprawiedliwości, że społeczeństwo nie jest obojętne i tak okrutny czyn zbulwersował wielu ludzi. Dlatego prosimy, by każdy miłośnik zwierząt podpisał naszą petycję o wymierzenie właścicielowi psa kary bezwzględnej w wymiarze dwóch lat.

Art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) stanowi, iż za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 4 pkt 12 w/w ustawy stanowi, iż przez szczególne okrucieństwo zabijającego zwierzę rozumie się:
"(...) przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod zadawania śmierci, a zwłaszcza zadawanie śmierci w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania".
Chcemy również zwrócić uwagę, że właściciel psa naruszył szereg przepisów w/w ustawy:
1. Przede wszystkim znęcanie się nad zwierzęciem, które definiuje artykuł 6 ustęp 2 punkt 10 -w tym przypadku było to świadome dopuszczanie do zdawania bólu i cierpienia poprzez utrzymywanie zwierzęcia w niewłaściwych warunkach bytowania (nieocieplana, zimna buda, utrzymywanie w stanie odwodnienia i niedożywienia). Właściciel dopuścił się zatem ,,rażącego zaniedbania”, które definiuje artykuł 4 ustęp 11: ,,drastyczne odstępstwo od określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie”.
2. Naruszony artykuł 9 ustęp 2- ,,Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody”.
3. Naruszenie artykułu 1 ustęp 1:,,Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".
4. Naruszenie artykułu 5:,, Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania". Artykuł 4 punkt 1 definiuje humanitarne traktowanie zwierząt jako :,,uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę”.
Właściciel psa znęcał się nad nim w taki sposób, że doprowadziło to do śmierci zwierzęcia w męczarniach, powinien, więc ponieść karę za tego rodzaju czyn. Nie uwzględniał podstawowych potrzeb zwierzęcia (jedzenia, picia, ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi, leczenia zwierzęcia w razie choroby, aby uchronić je przed cierpieniem).

W odczuciu większości społeczeństwa kary za przestępstwa popełniane na zwierzętach są niewyobrażalnie niskie i ogromnie niesprawiedliwe oraz niewspółmierne w stosunku do cierpień, jakich doznają zwierzęta, które przecież czują ból fizyczny tak samo jak człowiek. Najbardziej bulwersujący jest, zatem fakt, że sądy nie stosują najwyższego wymiaru kary przewidzianego w takich wypadkach, mimo wyraźnego potępienia bestialskich zachowań wobec zwierząt przez społeczeństwo, co powoduje demoralizację i swoiste przyzwolenie na okrutne traktowanie zwierząt. Oprawcy niewinnych istot muszą wreszcie przestać czuć się bezkarni i tylko surowe wyroki są w stanie zmienić obecny stan rzeczy.

Cierpienie zwierzęcia trwało wiele tygodni, dlatego jego właściciel zasługuje na najsurowszą karę. Żaden wrażliwy człowiek nie powinien być obojętny wobec tej sprawy, dlatego raz jeszcze apelujemy o podpisanie naszej petycji.

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
1382 / 50000

Ostatnie Podpisy

zobacz wszystkie podpisy

Anna GrzywińskaPrzez:
ZwierzętaIn:
Odbiorca petycji:
Wymiar Sprawiedliwości

Tagi

ukaranie wlaściciela psa, zagłodzony pies

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets