Nie dla reformy emerytalnej - Nie dla likwidacji OFE podpisać teraz

(Niniejszy tekst można również wysłać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich za pomocą internety lub listem poleconym)

*** Wniosek ***
Niniejszym zwracam się z prośbą o zbadania ustawy zmieniającej wysokość składki przekazywanej do OFE i ewentualne zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Wstępnie motywują swój wniosek tym, że
- zostało zachwiane moje zaufanie do państwa, gdyż przez wiele lat żyłem i pracowałem wobec zasad poprzedniej ustawy, z chwilą obecną nie jestem w stanie traktować Rzeczypospolitej jako stabilnej demokracji o ugruntowanym systemie prawnym,
- nie mam podstaw przypuszczać czy tzw reforma nie zostanie skorygowana i wraz z pogłębiającym się zadłużeniem i niegospodarnością władzy, wiek emerytalne i wielkość składek znów nie wzrośnie,
- nie uważam, że obecna iluzoryczna kontrola społeczeństwa nad władzą zapewni mi emeryturę,
- uważam, że zezwolenie władzy na ustalenie składek emerytalnych i wysokości emerytury przyczyni się do pozbawienia mnie sprawiedliwej emerytury na jaką pracowałem, pracuję i będę pracował
- ponowna nacjonalizacja emerytur kojarzy mi się z powrotem do totalitarnych, centralnie sterowanych rządów PZPR
- jestem pozbawiany możliwości kreowania swojego własnego i przyszłego życia, poprzez znaczące ograniczenie środków finansowych
- jestem dyskryminowany i nierówno traktowany wobec innych grup zawodowych,
- uważam, że standardy sprawowania władzy, wolność jednostki osiąga już dno, które jest oczywiście usprawiedliwione "ważnym interesem społecznym"


*** Uzasadnienie ***
1. Otwarte Fundusze Emerytalne są podmiotami komercyjnymi, których zadaniem jest gromadzenie i zarządzanie powierzonymi przeze ubezpieczonego środkami. To do woli ubezpieczonego należał wybór towarzystwa, któremu chce powierzyć zarząd nad swoim majątkiem, jak również możliwość kształtowania sposobu jego wypłaty oraz dodatkowych korzyści płynących z ubezpieczenia w wybranym przez siebie towarzystwie - np. zniżki w bankach, dodatkowe ubezpieczenia, itp.

2. Ustawodawca obniżając składkę przekazywaną do OFE i przejmując ich obowiązki nie zaspakaja brakujących potrzeb rynku, lecz dokonuje monopolizacji i nacjonalizacji już rozwiniętego rynku. Jest więc to działanie, które w swojej idei powoduje cofnięcie z mechanizmów rynkowych do mechanizmów państwa socjalistycznego, centralnie sterowanego. Ogranicza to swobodę działalności gospodarczej OFE poprzez wprowadzenie konkurencji ze strony państwa, a docelowo uniemożliwienie ich dalszego rozwoju.

3. Ponownie zostaje ograniczona możliwość kształtowania swojego przyszłego życia przez osoby ubezpieczone w oderwaniu od decyzji organów władzy, gdyż to władza będzie decydować o zasadach przejścia na emeryturę i jej wysokości, nie zaś umiejętności lub praca danej jednostki. Do reguł ograniczających wolność jednostki można zaliczyć następujące zasady dyktowane przez władzę: ilość lat pracy, wiek osoby, ilość lat składkowych, grupę zawodową, wysokość wynagrodzenia, płeć, zasady tzw. rewaloryzacji; jak również szczegółowe obostrzenia w postaci: dostarczenia odpowiedniej dokumentacji, terminów jej złożenia, dalszego funkcjonowania zawodowego na emeryturze

4. Nie można przyjąć, że obowiązek podatkowy - w tym przypadku urzeczywistniony w składce emerytalnej - jest obowiązkiem absolutnym i może być dowolnie kształtowany przez władzę. Wręcz przeciwnie należy zauważyć, że w kraju opartym o wolny rynek i kapitalizm pozbawienie obywatela kapitału wiąże się z ograniczeniem jego funkcjonowania w społeczeństwie i narusza jego swobody. Należy tutaj zauważyć, że obciążenia fiskalne z tytułu zarobków wynoszą: 18% podatku dochodowego, 23% VAT, 31,59% ubezpieczenia społeczne (przy czym nie można w zasadzie dzielić ubezpieczeń społecznych na te finansowane przez płatnika i pracownika, gdyż należy również uwzględnić przedsiębiorców za których nikt nie finansuje ubezpieczeń, albo przyjąć cześć finansowaną przez pracodawcę jako dodatkowy podatek na rzecz państwa za możliwość zatrudnienia osoby)

5. Nie można przejść obojętnie wobec faktu, że ustawodawca dążąc, w swoim mylnym przekonaniu do równości i sprawiedliwości, osiąga rezultat odmienny, zapewniając świadczenia wykraczające daleko poza socjalne minimum oraz narzucając wolnym obywatelom warunki jakie muszą być spełnione, aby to świadczenie otrzymać.

6. Jednocześnie patrząc przez pryzmat zarysów obecnej reformy emerytalnej należy rozważyć, czy upaństwowienie emerytur jest faktycznie właściwym środkiem. Należy odpowiedzieć na pytania, czemu osoba pracująca krócej, a zarabiająca więcej ma nie mieć wypracowanych lat pracy? Czy obowiązkiem jest praca? Czemu osoba uzyskuje prawo do wyboru tylko części lat składkowych w celu obliczenia swojej emerytury uzyskując prawo do zwiększenia swojego uposażenia?

7. Również trzeba odpowiedzieć na zasadnicze pytanie:
Czy przetarg lub ustawa imitująca wolny rynek lub mechanizmy rynkowe jest wolnym rynkiem?
Odpowiedź na to pytanie jest o tyle ważna, że poprzedni system ekonomiczno-polityczny wykształcił przecież mechanizmy i podmioty opierające się na rachunku zysków i strat. Jednakże to władza posiadała monopol na kierowanie "gigantycznym przedsiębiorstwem", poprzez marginalizację własności prywatnej, ograniczenia w dysponowaniu posiadanym majątkiem, podatkami i składkami z których to zapewniała społeczeństwu to co uznała za stosowne wg własnych intencji, jednakże bez uwzględnienia potrzeb jednostki.

8. Subsydiarnie nie można zauważyć, że to właśnie zgodna na coraz większe zagarnięcie wolności przynależnej jednostce przez władzę, brak poszanowania równości i sprawiedliwości staje się widocznym przyczynkiem do upadku gospodarczego kraju. Tak przyjęte uprawnienie władzy daje jej prawo do ukrywania swojej nieudolności pod pozorem "nowych opłat", w zamian za "nowe usługi". W tym miejscu również należy odwołać się do poprzedniego sytemu ekonomiczno-politycznego, który w ten sam sposób uzasadniał monopolizację i nacjonalizację.

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
17 / 500000

Ostatnie Podpisy

 • 03 czerwiec 201417. Mateusz Kłysz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 12 grudzie 201316. Elevander (nie zweryfikowany)
  Podpisuję się pod tą petycją
 • 23 listopad 201315. Elżbieta Harko (nie zweryfikowany)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 26 kwiecie 201314. Robert Perz
  nie zgadzam się na likwidację OFE! TO MOJA KASA
 • 25 kwiecie 201313. mmaciejka (nie zweryfikowany)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 25 kwiecie 201312. mtwerty (nie zweryfikowany)
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 21 listopad 201211. eweewel
 • 29 wrzesie 201210. Rychuolek
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 25 wrzesie 20129. Konrad Malinkiewicz
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 01 sierpie 20128. Anna Maria Faber
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 17 lipiec 20127. Krzysztof Mietła
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 20 czerwiec 20126. Krzysztof Saleta
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 16 maj 20125. kasia1234
 • 04 maj 20124. Radosław Smogura
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 25 kwiecie 20123. glayda
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 24 kwiecie 20122. Aleksandra Tomaszewska
  Podpisuje się pod tą petycją
 • 23 kwiecie 20121. TylkoJa
  Podpisuje się pod tą petycją

Tagi

emerytura, likwidacja, ofe, tusk, wiek

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets