LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PREMIERA, MARSZAŁKÓW SEJMU I SENATU, PARLAMENTARZYSTÓW podpisać teraz

Szanowni Państwo

Projekt nowego prawa g i g jest już po drugim czytaniu. Odbyło się w dniu 25.03.2011 r,, a trzecie i ostatnie ma odbyć się w dniu 27.04.2011r – pkt 9 obrad sejmu.

Zapisy jakie są w obecnym druku sejmowym 3971 (poprzednio 1696) nigdy nie były konsultowane. Pan Jacek Jezierski (Główny Geolog Kraju) wprowadził wiele nowych zapisów, m.in. to, że KONCESJA JEST OSTATECZNYM AKTEM PRAWA (co oznacza, że jest niezaskarżalna w żadnym sądzie) oraz że wydobywanie węgla brunatnego i bezzbiornikowe podziemne magazynowanie substancji jest CELEM PUBLICZNYM.

Jeżeli samorządy i obywatele nie podejmą natychmiastowych działań zatrzymujących legislację nowego prawa g i g, wydawanych koncesji na gaz łupkowy, prywatyzacji strategicznych zasobów energetycznych wraz z wyprzedażą sektora energetyki, bzdur o konieczności budowy elektrowni jądrowych i zatłaczania skroplonych spalin wraz z CO2 w pokłady geotermalne, to wszyscy będziemy mieli własną apokalipsę, na którą się zgodziliśmy. Wasze gminy leżą na złożach węgla brunatnego, geotermalnych lub innych objętych w projekcie ustawy własnością Skarbu Państwa, którymi ma zarządzać jeden urzędnik.

Województwo łódzkie ma być pierwszym, pod które będą zatłaczać skroplone spaliny z elektrowni węgla brunatnego w gorące pokłady solankowe. W pozostałych częściach kraju wydano już ponad 70 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego (227 odwiertów).

Koniecznie trzeba obejrzeć film pt. „Gasland” (http://alterkino.org/gasland). Trzeba jak największą rzeszę Polaków zaznajomić z tym filmem oraz informacjami, które znajdują się na blogu pod tym filmem. W zderzeniu z filmem możliwość wykonania hydraulicznego szczelinowania w tych odwiertach daje obraz niewyobrażalnych zniszczeń w naszym środowisku, narażeniu ludzi i zwierząt na choroby, odebraniu przyszłym pokoleniom miejsca do życia.

Niezależnie od skutków społecznych i środowiskowych, jak stwierdza Biuro Analiz Sejmowych, przepisy nowego prawa spowodują negatywne skutki finansowe, cyt.: „…mogą jednak wystąpić znaczne skutki finansowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego…”

Proszę o rozpowszechnienie tych informacji wszystkim, których znacie. Należy zorganizować ogólnopolską akcję* przeciwko dalszej legislacji tego prawa i wstrzymać jakiekolwiek prace nad CCS, deponowaniem odpadów radioaktywnych w Polsce, rozpoznawaniem i eksploatacją gazu łupkowego w technologii amerykańskiej. Gaz będzie ICH, a nasze zniszczenia.

Załączamy do tej informacji LIST OTWARTY wraz z uzasadnieniem, który jeśli uznacie za słuszny, podpiszcie własnymi danymi i wyślijcie koniecznie jeszcze przed świętami do parlamentarzystów z waszych okręgów oraz do adresatów listu.

Pozdrawiam:
Anna Teresa
Nadesłano do „Wolnych Mediów”

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PREMIERA, MARSZAŁKÓW SEJMU I SENATU, PARLAMENTARZYSTÓW

Prywatyzacja energetyki wraz z zasobami energetycznymi stanowiącymi majątek narodowy i podstawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, przekazanie strategicznych złóż ropy i gazu podmiotom o kapitale zagranicznym, kontynuowanie legislacji projektu nowego Prawa Geologicznego i Górniczego sprzecznego z Konstytucją RP, prawem do samorządności i do własności Polaków (druk sejmowy 1696, obecnie 3971), są najwyższym zagrożeniem podstaw egzystencji Rzeczypospolitej.

ŻĄDAMY OD WŁADZY USTAWODAWCZEJ I WYKONAWCZEJ

1. Natychmiastowego wstrzymania legislacji niezgodnego z prawem własności, Konstytucją RP, prawem UE, Prawem Ochrony Środowiska i Ustawą o Samorządach – projektu nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze wprowadzającego również zmiany innych aktów prawnych, które pozwolą na wywłaszczanie obecnych właścicieli z ich nieruchomości (dotyczy 1/3 obszaru kraju) oraz pozbawią Polskę dostępu do własnych strategicznych zasobów energetycznych.

2. Natychmiastowego wstrzymania rozpoczętych procedur prywatyzacyjnych strategicznych energetycznych spółek Skarbu Państwa, połączonych z przekazywaniem za kilkuprocentową wartość zasobów węgla kamiennego i brunatnego oraz wstrzymania wszelkich dalszych wyprzedaży majątku narodowego przygotowanych przez Ministra Skarbu, w wyniku których Skarb Państwa i budżet państwa poniosą straty.

3. Natychmiastowego wstrzymania koncesji i prac poszukiwawczych gazu łupkowego w technologii Hydraulic Frakturing, niszczającej środowisko, groźnej dla życia ludzi i zwierząt, pozbawiającej Polskę źródeł wody pitnej.

4. Natychmiastowego wstrzymania realizacji projektu CCS (zatłaczania spalin pod ziemię), będącego narzędziem dla wyeliminowania wielkiego potencjału zasobów geotermalnych, wody pitnej i wód mineralnych w Polsce.

5. Wstrzymania wszelkiego rodzaju zmian legislacyjnych i działań rządu dla nieuzasadnionego merytorycznie, ekonomicznie, społecznie i środowiskowo wdrażania Programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce, w wyniku czego zostanie otwarta możliwość składowania odpadów radioaktywnych na terenie Polski z innych krajów

6. Unieważnienia wydanych koncesji przez Ministerstwo Środowiska na eksploatację złóż energetycznych, w tym ropy i gazu oraz gazu łupkowego, podmiotom o kapitale zagranicznym, w rozumieniu popełnienia czynu niezgodnego z Wolą Narodu w oparciu o Art. 1 i 5 Konstytucji oraz innych praw RP i UE

7. Żądamy ujawnienia społeczeństwu przez władze RP rzetelnych, prawdziwych, niezmanipulowanych danych dotyczących przyczyn celowych i szkodliwych działań organów i osób z kręgów władzy, działających na szkodę RP oraz postawienia tych osób przed Trybunał Stanu.

8. Żądamy ogłoszenia referendum narodowego dotyczącego wyżej wymienionych kwestii.

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się, albo przejdź do rejestracji i złóż podpis, wypełniając poniższe pola.
Nazwa użytkownika, email i hasło będą Twoimi danymi konta; w ten sposób po zalogowaniu się będziesz mógł podpisać inne petycje.

Prywatności w wyszukiwarkach? Możesz użyć pseudonim:

Uwaga adres email musi być ważny, aby potwierdzić Twój podpis, w przeciwnym razie zostanie anulowany.

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Lista Komentarzy

Kto podpisał tę petycję oglądał również te kampanie:

Podpisz

LUB

Jeśli posiadasz już konto zaloguj się

Komentarz

Potwierdzam rejestrację i zgadzam się Użytkowania i ograniczenia usług

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych

Cel zbieranych podpisów
15 / 1000000

Ostatnie Podpisy

Bartłomiej PrzybyszPrzez:
Przyroda i ŚrodowiskoIn:

Osoby oficjalnie wspierające petycję:
Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Tagi

gaz, gaz łupkowy, koncesje, woda pitna

Przyłącz Się

Zaproś przyjaciół z Twojej rubryki

Kody Do Wklejenia

URL bezpośredni

URL dla html

URL dla forum bez tytułu

URL dla forum z tytułem

Widgets