Bezwaar voorstel hondenbelasting in Nederlek teken hier

BEZWAAR HONDENBELASTING


Geachte mevrouw/mijnheer,

Bij deze maak ik bezwaar tegen het voorstel hondenbelasting als zodanig en tegen het feit dat de gemeente meent dat deze hoort bij de algemene middelen.

De volgende argumenten liggen ten grondslag aan mijn bezwaar:

1. Willekeur

U hebt als de gemeente de keuze om wel of geen hondenbelasting te heffen. Echter, gezien het feit dat over bijvoorbeeld katten-, duiven- of paardenbezit geen belasting wordt geheven, is het onbegrijpelijk dat hondenbezitters wel belasting krijgen opgelegd. Daarbij worden de laatsten ook nog onevenredig beperkt in hun gebruik van de openbare ruimte. Ruiters te paard mogen gebruik maken van gemeentegroen, jongeren krijgen sportplaatsen en skaters krijgen half-pipes. Zij betalen hiervoor geen speciale gebruikersbelasting. Uw keuze om aan hondenbezitters wel belasting op te leggen getuigt daarom van een onacceptabele willekeur.

2. Gebrek aan motivering

U hebt als gemeente geen enkel deugdelijk argument voor het heffen van hondenbelasting, behalve dat deze ten goede komt aan de algemene middelen. Niet valt in te zien waarom hondenbezitters meer dan andere inwoners dienen bij te dragen aan uw gemeentekas. Mocht u zich beroepen op de inzet van straatveegapparatuur, dan wijs ik u erop dat alle andere vormen van vervuiling, zoals bijvoorbeeld dagelijks straatvuil, onachtzaam weggeworpen blikjes en andere verpakkingen en vuurwerkafval, zonder extra belasting voor de veroorzaker worden opgeruimd.

3. Misbruik van macht en wettelijke mogelijkheden

Het is mij bekend dat hondenbelasting geen doelbelasting hoeft te zijn. Desondanks hebt u daar als gemeente voor gekozen. U maakt de keuze om uw algemene kas aan te vullen ten koste van hondenbezitters. Mijns inziens is dat misbruik van macht ten opzichte van een makkelijk te identificeren groep. Als gemeente bent u er verantwoordelijk voor om uw besluiten zodanig te nemen dat zij in redelijkheid worden benut voor het welzijn van alle inwoners.

4. Misbruik van het oorspronkelijke doel van hondenbelasting

De bedoeling van hondenbelasting was ooit het bestrijden van rabiës. Voor zover daar heden ten dage al een noodzaak voor bestaat, worden de kosten hiervan door hondenbezitters zelf gedragen. Hondenbezitters krijgen tenslotte zelf de rekening wanneer zij hun huisdier tegen rabiës laten inenten.

5. Onrechtvaardigheid

Het zou u als gemeente sieren als u zou inzien hoezeer hondenbezitters behoefte hebben aan (en recht hebben op) voldoende ruimte. Het is tenslotte een wettelijk vastgelegde plicht om een dier naar behoren te verzorgen. Iedere gedragsdeskundige kan u vertellen dat voldoende beweging daar onderdeel van uit maakt. Gezien het algemene aanlijngebod binnen de bebouwde kom bemoeilijkt u als gemeente verantwoord hondenbezit. De groep hondenbezitters is –daarentegen- aan geboden en verboden onderworpen, terwijl zij de enige gebruikers van de openbare ruimte zijn aan wie een extra belasting wordt opgelegd.


6. Onredelijkheid van het tarief

U heeft nog niet onderbouwd hoe u tot uw tariefstelling gaan komen. Ook is het tarief doorgaans onredelijk hoog in verhouding met andere zaken. Het bezitten van 2 honden wordt meestal bijna even zwaar belast als het rioolrecht van een heel gezin. Ik acht dat onredelijk en onwenselijk.

In 2006 is er al bezwaar gemaakt tegen het uitplaatsen van de voetbalvelden en de bouw in de kern van Krimpen a/d Lek. Er was geen geld voor de bouw, maar dat moest wel door gaan. Er is gevraagd om een alternatieve honden uitlaatplaats, daar het groen wat weg is gehaald, door vele hondenbezitters werd gebruikt om de hond uit te laten.
Ondanks het rijke groen in de omgeving, blijft er de behoefte aan een mogelijkheid binnen de bebouwde kom de hond uit te laten. Maar daar was geen geld voor! Nu de gemeente zich in de schulden heeft gestoken, zijn de hondenbezitters ineens wel goed genoeg om die tekorten te helpen aanvullen?!

Al met al concludeer ik dat u in redelijkheid niet tot de aanslag hondenbelasting zal kunnen komen. Ik ga ervan uit dat u dit voorstel zult vernietigen.


Met vriendelijke groet,

Petitie Tekenen

OF

Als je een account hebt, log dan in, of registreer je anders door de velden hieronder in te vullen.
E-mail en wachtwoord zijn je inloggegevens om andere petities te kunnen ondertekenen nadat je hebt ingelogd.

Persoonlijke levenssfeer in de zoekmachines? U kunt gebruik maken van een nickname:

Je moet een correct e-mailadres invoeren om je handtekening te kunnen bevestigen, anders wordt deze verwijderd.

Ik bevestig de registratie en ik ga akkoord met Gebruik en Beperkingen van Diensten

Ik bevestig dat ik het privacybeleid heb gelezen

Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens

Reactielijst

Verwante petities

Petitie Tekenen

OF

Als je een account hebt, log dan in

Reactie

Ik bevestig de registratie en ik ga akkoord met Gebruik en Beperkingen van Diensten

Ik bevestig dat ik het privacybeleid heb gelezen

Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de actie
32 / 1000

Laatste Handtekeningen

alle handtekeningen bekijken

R.E. OldenhofDoor:
DierenIn:
Voor wie de petitie bestemd is:
Alle hondenbezitters en liefhebbers in Nederlek

Officiële ondersteuners petitie:
Stichting hondenbemiddeling een eigen hok, Cazanshondencentrum.

Tags

bezwaar, hondenbelasting, krimpenaandelek, lekkerkerk, nederlek

Delen

Vrienden uit je adresboek uitnodigen

Codes Om Link Te Delen

directe link

html link

link voor forum zonder titel

link voor forum met titel

Widgets