Beste kattenliefhebber,

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu stelde onlangs een ambitieus meerjaren plan voor om het kattenoverschot in België terug te dringen. Dit plan kan u hier terugvinden: http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/19063159?backNode=83 .

Samen met een groot deel van de bevolking, vindt ook de Feline Welfare Foundation (FWF) dat dit plan te onduidelijk en incompleet is. Er wordt geen rekening gehouden met fokkers of een goed zwerfkatten beleid.

Daarom heeft de FWF een voorstel voorbereid voor de aanpassing van het huidige plan, met daarnaast nog andere suggesties om de Wet op Dierenwelzijn te verbeteren. Onderaan vindt u al een samenvatting van de belangrijkste punten. Het volledige voorstel kan u hier lezen: www.felinewelfarefoundation.org/castratieplan .

Over het Meerjarenplan is ondertussen overleg geweest met dierenartsen, asielen, handelaars en fokkers. De verslagen van de vergaderingen kan u hier lezen: http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/animalwelfare/Plan_Cats/index.htm
Toch is aan het initiële plan tot op heden nog niets veranderd. Nochtans wordt het plan zeer binnenkort gestemd in het parlement. Met uw steun hopen wij toch nog enige aanpassingen aan het plan te kunnen verkrijgen voor het gestemd wordt.

Kan de FWF op uw steun rekenen? Teken dan AUB deze petitie!Castratie = onvruchtbaar maken van kattinnen en katers. Samen met identificeren/registreren.

Huiskatten en Zwerfkatten
Gemeentes moeten een zwerfkattenbeleid uitwerken (gezonde katten gecastreerd terugzetten).

Fokken van katten
Fokkers moeten bij aanvraag voor erkenning tonen dat ze de nodige kennis hebben. Het FOD stelt een cursus ter beschikking en helpt erkende fokkers bij te blijven met nieuwe inzichten.

Vroegcastratie
Het FOD laat een literatuurstudie maken over vroegcastratie. Particulieren moeten een voorlopige erkenning kunnen aanvragen zodat ze wel open katten mogen houden, maar er niet mee mogen fokken. Zo kan men eerst kijken hoe een kat uitgroeit. Maximaal 1 jaar na de aanvraag moet men beslissen of men toch wil fokken.

Fokken van HTKs
Een erkenning voor fokken met HTKs is mogelijk, men moet toezien dat het fokken op een correcte manier gebeurt. Om te vermijden dat mensen een erkenning gaan aanvragen ipv hun kat te castreren, zal de eerste jaren een vergunning voor fokken met HTKs meer kosten dan een castratie en/of is er een fokverbod op HTKs gedurende een beperkte overgangsperiode.

Occasionele fokkers en hobbyfokkers
Het statuut als zelfstandige in bijberoep moet herzien worden voor catteries. Meer dan ййn cattery maakt verlies. Ook de occasionele fokkers moeten een erkenning hebben, maar deze moet rekening houden met het occasionele karakter. De vereisten voor de 3 soorten fokkers moeten meer uitgewerkt worden. De administratie moet vereenvoudigd worden. Een BTW verlaging naar 6\% is wenselijk.

Nestoverschotten en fokdieren uit de fok
Indien men nestoverschotten/fokdieren naar asielen brengen, zijn de registratie/castratie op kosten van de fokker. Elk nestje moet men binnen een aantal dagen na geboorte melden. Bij controles worden fokkers met niet-aangegeven nestjes beboet. Het overlijden van kittens/fokdieren moet gemeld worden met een doodsoorzaak vastgesteld door een dierenarts.

Verbod op alle reclame
Reclame is alleen toegestaan met een erkenningnummer (fokkers en asielen) en er is een beter toezicht op het naleven ervan. Het ophangen van posters voor gratis kittens en adverteren met vals HK nummer zou aanleiding moeten geven tot een boete.

Tijdelijke verhoging van capaciteit in asielen
Men zorgt voor extra capaciteit in asielen bij de aanvang van dit plan. Een samenwerking met de Prins Laurant stichting is nodig en men brengt mensen op de hoogte van deze instantie.

Controleren van castratie en registratie
Controle van de overheid is nodig. Mensen moeten een bewijs van castratie in hun bezit hebben. Het niet castreren geeft boete die hoger is dan de prijs van een castratie en registratie. Het FOD zet een meldlijn op waar men anoniem ongecastreerde katten kan melden die overlast bezorgen. Asielen en opvangcentra moeten de bevoegdheid/medewerking van de politie krijgen om eigenaars van gevonden dieren na een verhuis op te sporen.

Verlaging kostprijs voor castratie en castratie
De kosten van castreren zouden tijdens het meerjarenplan verlaagd moeten worden. Asielen zouden ook moeten kunnen rekenen op subsidies bij de aanvang van dit plan.

Fasering van verplichte castratie van katten door particulieren
4: alles gecastreerd eind 2017; 59 katten: 3 tegen eind 2017, alles eind 2018; ) om de kosten te spreiden.Tegen 1/1/2016 moeten alle katten geboren na 1/1/2011 gecastreerd zijn. De preciese leeftijd van een kat is niet te schatten. Daarom is het beter te pleiten voor een algemene castratie vanaf 1/1/2016 (of vroeger).Veel mensen hebben meer dan ййn kat. Men kan overwegen om meer tijd te geven aan mensen met meerdere katten. (bv:

Verhogen van de scheidingsleeftijd bij kittens
De minimum leeftijd is 7 weken waarop de kittens van de moeder mogen gescheiden worden. Onderzoek naar de socialisatie en het leerproces van katten toont echter aan dat op 7 weken dit proces nog niet volledig is. Asielen mogen een uitzondering maken op deze maatregel.

Verplichting tot quarantaine en vaccinatie in asielen
Quarantaine in asielen is bedoeld om te verifiлren dat dieren daadwerkelijk gezond zijn. In veel asielen worden katten in gemeenschappelijke ruimtes gehouden en is quarantaine een noodzaak in de preventie van grootschalige ziekte-uitbraken. Ook moeten asielen een degelijk vaccinatie programma opzetten. Zieke dieren krijgen een adequate behandeling.

Professionalisering van asielen
Om een asiel te beginnen heeft men in Belgiл geen bekwaamheidsbewijs nodig en is er geen verplichting dat er een gediplomeerde toezichter is. De kennis in asielen varieert dan ook tot een uitgebreide kennis tot een ontoereikende kennis die het welzijn en de gezondheid van dieren in gedrang brengt. De overheid moet een meer ondersteunende rol spelen in asielen en hen bijstaan in hun dagelijkse werking, cursussen organiseren en een samenwerking promoten tussen asielen. Elk jaar studeren er vele dierenverzorgers af. Deze mensen beschikken wel over de nodige kennis die in sommige asielen ontbreekt. De overheid moet toezien dat asielen geprofessionaliseerd worden en efficiлnter omgaan met de werkingsmiddelen.

Specialisatie van asielen
Er komt een systeem van doorverwijzen tussen asielen voor minder courante diersoorten.

Landelijke database van vermiste katten
Veel katten raken zoek. Zelfs als katten gechipt zijn, moet een kat eerst in een asiel belanden om de chip te lezen. Een landelijke database waar men fotos kan plaatsen van zijn vermiste kat en promotie rond die database, zou helpen om meer dieren met hun eigenaars te herenigen.

Verbod op het houden van katten in kooien met oog op verkoop
Bij kweker-handelaars ziet men vaak dat kittens in kooien zitten. Nochtans is het belangrijk dat kittens een goede socialisering hebben om het risico op gedragsproblemen te verlagen.

Ruimingdiensten moeten katten nakijken op chip
Wanneer de ruimingsdienst een overleden kat moet ruimen (verkeersslachtoffer) wordt de kat op een chip gecontroleerd en worden de eigenaars verwittigd.

Petitie Tekenen

OF

Als je een account hebt, log dan in, of registreer je anders door de velden hieronder in te vullen.
E-mail en wachtwoord zijn je inloggegevens om andere petities te kunnen ondertekenen nadat je hebt ingelogd.

Persoonlijke levenssfeer in de zoekmachines? U kunt gebruik maken van een nickname:

Je moet een correct e-mailadres invoeren om je handtekening te kunnen bevestigen, anders wordt deze verwijderd.

Ik bevestig de registratie en ik ga akkoord met Gebruik en Beperkingen van Diensten

Ik bevestig dat ik het privacybeleid heb gelezen

Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens

Reactielijst

Verwante petities

Petitie Tekenen

OF

Als je een account hebt, log dan in

Reactie

Ik bevestig de registratie en ik ga akkoord met Gebruik en Beperkingen van Diensten

Ik bevestig dat ik het privacybeleid heb gelezen

Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de actie
299 / 1000

Laatste Handtekeningen

 • 13 december 2013299. Susan Hoskam
  Susan Voor Dieren
 • 14 januari 2013298. Linda Beumer
  Ik onderteken deze petitie
 • 10 november 2012297. ellen van hassel
  Ik onderteken deze petitie
 • 09 november 2012296. Tessa Wester
  Ik onderteken deze petitie
 • 30 oktober 2012295. jendo
  stop dierenmishandeling
 • 24 augustus 2012294. Gerty Van Esser (niet bevestigd)
  Iedere situatie is anders, moet rekening mee gehouden worden
 • 05 augustus 2012293. Petra54
  Hopen dat het helpt!
 • 30 juli 2012292. Kikiwiet (niet bevestigd)
  Ik onderteken deze petitie
 • 29 juli 2012291. Angelika Gailliaert
  Ik onderteken deze petitie
 • 29 juli 2012290. Pascal Parewyck
  Ik onderteken deze petitie
 • 29 juli 2012289. Cathia Rombaut
  Ik onderteken deze petitie
 • 29 juli 2012288. Charlotte Brutin
  Ik onderteken deze petitie
 • 28 juli 2012287. Mark Mestach
  Ik onderteken deze petitie
 • 28 juli 2012286. Praline
  Ik onderteken deze petitie
 • 28 juli 2012285. martine Broux
  Ik onderteken deze petitie
 • 27 juli 2012284. unclesam2009
  Ik onderteken deze petitie
 • 26 juli 2012283. Rik Wesemael
  Ik onderteken deze petitie
 • 25 juli 2012282. Tina Toubac
  Ik onderteken deze petitie
 • 23 juli 2012281. Botervliegske
  Ik onderteken deze petitie.
 • 20 juli 2012280. bobbi (niet bevestigd)
  Ik onderteken deze petitie
 • 20 juli 2012279. Sihici
  Ik onderteken deze petitie
 • 18 juli 2012278. Ralph Coenders
  Ik onderteken deze petitie
 • 15 juni 2012277. Marian Menzing
  Ik onderteken deze petitie
 • 10 juni 2012276. Daisy Vekemans
  Ik onderteken deze petitie
 • 10 juni 2012275. poetbeer (niet bevestigd)
  Ik Ik hou van dierenonderteken deze petitie
 • 10 juni 2012274. peter bulte
  Ik onderteken deze petitie
 • 10 juni 2012273. Sara De Belder
  Ik onderteken deze petitie

alle handtekeningen bekijken

Stichting Feline Welfare FoundationDoor:
DierenIn:
Voor wie de petitie bestemd is:
Dienst Dierenwelzijn

Officiële ondersteuners petitie:
Feline Welfare Foundation

Tags

castratie, dierenwelzijn, fod, fokkers, katten, katteplan, meerjarenplan katten, sterilisatie

Delen

Vrienden uit je adresboek uitnodigen

Codes Om Link Te Delen

directe link

html link

link voor forum zonder titel

link voor forum met titel

Widgets