Socialisme és democràcia (Una oportunitat per al PSOE) firmar ahora

Tothom comparteix que esteim davant la major pèrdua de responsabilitat institucional de tota la democràcia. I en tan sols 6 mesos, de maig a novembre de 2011.

A què hem de seguir esperant per pensar i organitzar el partit de forma diferent?
Amb l’anunciat congrés ordinari federal ens traslladam a febrer, i regionalment i localment a març o abril, és a dir pràcticament un any després de les eleccions locals i autonòmiques. Mentre, entre la militància de base el que es percep és molta desesperança, molt de desencís.

En aquest congrés, qui ha de guanyar ha de ser la democràcia radical de la militància. I no pertoca comptar delegats, pertoca comptar vots de les i els militants. I aquest esquema s’haurà de reproduir en la resta de processos congressuals.

No podem arribar als congressos, a qualsevol nova decisió vital per aquest partit, amb la mínima sensació que les federacions i els seus responsables siguin els que condueixin el camí. Que un grup reduït de dirigents no tanquin el pas a un autèntic debat, que no tallin les ales del radical exercici de democràcia interna.

Hem d’apostar per reconquerir el poder de la paraula, la de tota la militància, la de cada persona que se sent pròxima a un projecte que, adaptat als nostres temps, abraci de nou els valors socialistes i doni aixopluc a la gent que res no amaga i on hi tengin cabuda totes les voluntats progressistes.

Hem de recuperar la capacitat de sumar voluntats al projecte, d’agregar sensibilitats, energies i voluntat de canvi, i que les paraules de democràcia, transparència i obertura estiguin plenes de contingut i no serveixin per legitimar un procés que es pot tancar en fals i que ens adonem després que l'únic que perseguia era mantenir l'status quo, que refermava dirigents però bombardejava i aniquilava el futur.

Per tot açò, proposam:
1. Impulsar la màxima participació de tota la militància en els diferents processos congressuals: Amb l’elecció lliure i amb llista oberta dels delegats i delegades, que actuaran posteriorment sota mandat de l’òrgan que els ha escollit; i amb la participació directa dels afiliats i afiliades, a través de noves fòrmules telemàtiques.
2. Retornar als valors socialistes de lluita per la igualtat, la justícia i la solidaritat i repuperar la fortalesa de la política per damunt dels poder econòmic i financer.
3. Tornar a posar al centre de la nostra acció les persones que es troben amb més dificultats i la defensa dels drets de la classe treballadora.
4. El PSOE ha de representar una alternativa real i responsable a les retallades socials dels governs de la dreta, des de la convicció que ara més que mai és necessari disposar d’uns poders públics forts, amb capacitat d’intervenir en el context i de garantir la protecció de totes les persones.
5. Des de l’orgull que sentim per la nostra història, hem de situar l’organització en el segle XXI, adaptant-la als temps actuals, utilitzant tots el mitjans que les noves tecnologies permeten per al foment d’una major participació, debat i informació.
6. Hem de convertir les estructures de partit en veritables eines de participació política de la ciutadania, tant a nivell orgànic com en les decisions de caràcter institucional.
7. Defensam un plantejament federalista de la realitat de l’estat i del nostre partit, on les agrupacions locals siguin la peça fonamental on es prenen les decisions, tot restablint els motius que donen sentit a l’acte de militància: el debat polític en llibertat i la participació democràtica i real en les propostes i en la presa de totes i cada una de les decisions.
8. És imprescindible obrir el partit a simpatitzants i a totes aquelles persones que se sentin pròximes al nostre projecte i als nostres ideals, amb veu i fins i tot vot en alguns casos, a les assemblees i a altres òrgans de decisió.
9. En aquest moment hem de pensar amb l’estructura i l’organització del partit, més enllà de les persones que puguin convertir-se posteriorment en candidats a les institucions. I plantejam, fins i tot, la separació de càrrecs institucionals i orgànics en aquells nivells on les possibilitats i recursos ho permetin.
10. Donam suport a totes aquelles persones de la militància que, compartint aquestes idees, demostrin voluntat de contribuir a aquest canvi per millorar el partit, i animam als nostres companys i companyes de Menorca a una participació massiva en els pròxims congressos.

Maó, 29 de novembre de 2011

Firma La Campaña

O

Si ya tienes una cuenta de acceso, de otra manera proceder a la matriculación y llenar los campos de abajoo.
Nombre de usuario, e-mail y la contraseña será de su cuenta, por lo que pueden firmar campañas de otros después de registrar.

Privacidad en los motores de búsqueda? Puede utilizar un apodo:

Cuidado, el e-mail tiene que ser válido para poder convalidar tu firma, sino será anulada.

Confirmo el registro y acepto Uso y limitaciones de los servicios

Confirmo que he leído la Política de privacidad

Acepto el procesamiento de datos personales

Tablón De Anuncios

Quién ha firmado esta petición también ha visto estas campañas:

Firma La Campaña

O

Si ya tienes una cuenta de acceso

Comment

Confirmo el registro y acepto Uso y limitaciones de los servicios

Confirmo que he leído la Política de privacidad

Acepto el procesamiento de datos personales

Objetivo de la campaña
35 / 100

Firmas Recientes

ver todas las firmas

Etiquetas

bases, democracia, participación, politica, psoe

Comparte

Invita a los amigos de tu agenda

Códigos Para La Incorporación

URL directa

URL para html

URL para forum sin título

URL para forum con título

Widgets