MANIFEST DEL 23 DE MAIG. BASES DE DEBAT. Aprovat a la reunió a l’Agrupació del PSIB PSOE de Palma Llevant el 19 de juliol de 2011 firmar ahora

I. MANIFEST DEL 23 DE MAIG: BASES DE DEBAT.

Els sota signants compartim uns punts comuns de cara al procés que ara viu el partit i que es poden resumir en:

1. L’assumpció de responsabilitats. Els sota signants pensem que el PSIB, als seus diferents àmbits, té també responsabilitat en la derrota soferta el proppassat 22 de maig, tot reconeixent la important influència dels factors derivats de les polítiques del govern central, que tampoc han estat contestades des del PSIB.

2. Entenem que la socialdemocràcia pot donar resposta a la crisi actual i que, tant a nivell nacional com europeu, es poden desenvolupar polítiques per sortir de la crisi econòmica en aquest sentit. Rebutjam les idees neoliberals que pensam han provocat la desafecció d’una part important dels nostres votants i de la ciutadania en general. Volem redreçar el partit cap a la normalitat socialdemòcrata que rau al bessó de la nostra història.

3. Volem un partit amb vocació majoritària a Balears. Rebutjam qualsevol política de pactes que impedeixin el desenvolupament dels nostres programes. El PSIB, te una personalitat pròpia amb capacitat d’integrar diferents sensibilitats.

4. Volem implantar un nou Pla de Qualitat per impulsar una organització moderna del nostre partit a les Illes i que contempli els següents aspectes:
a. Definir processos. Planificar, assignar i compartir metes mesurables.
b. Elaborar mapes d’agents socials i escoltar-los de forma activa i sistematitzada.
c. Millorar i eixamplar la xarxa de mecanismes de comunicació,
d. Gestionar els recursos humans sense desaprofitar un sol militant ni una sola experiència.
e. Donar més poder als esglaons organitzatius de base molt més propers a la realitat diària i en contacte directe amb els votants.
f. Involucrar, obrir-se a la societat de forma sincera.
g. Rendir comptes dins i fora del partit. Explicar el nostre projecte quan s’assoleixi una secretària o un càrrec públic o quan volem formar part d’una llista electoral.

5. El nostre model organitzatiu està obsolet, volem un nou model d’organització més oberta i de caire més modern i horitzontal. Volem repensar el model organitzatiu del PSIB i de les Federacions Territorials tot definint les competències de cadascú.

6. Fer nostres les noves tecnologies com una senya d’identitat del PSIB . Crear mecanismes de treball en xarxa de les nostres organitzacions. Creació d’agrupacions virtuals, utilització fonamental de les xarxes socials i les noves tecnologies.

7. Introduir la participació ciutadana al partit i les institucions. Donar veu i vot als simpatitzants dins les decisions de l’organització. La nostra relació amb la societat civil s’ha de mantenir de forma dialèctica, es a dir escoltant i admetent o rebutjant les seves propostes de forma raonada i en els límits que creiem oportuns. No soms una organització ecologista, nacionalista, ni conservacionista; malgrat considerem sempre d’interès general les propostes de GOB, Greenpeace, Oceana, GEM, OCB o ARCA i les seves aportacions fonamentals per a entendre la societat Balear del S. XXI
La manca de desenvolupament de formes fiables de participació a tots els nivells està també a l’origen de les mobilitzacions socials dels últims temps, i de la nostra manca de connexió amb la societat civil. Hem de posar en marxa mecanismes estables de "escolta activa de la ciutadania”

8. Repensar l’acció sectorial, creant agrupacions mixtes d’afiliats i simpatitzants a tots els sectors que puguem, en el nivell autonòmic, així com grups de treball a tots els altres àmbits territorials, sense crear duplicitats en cap cas.

9. Llistes obertes per a l’elecció del càrrecs orgànics i públics.

10. Fer una limitació efectiva del número de mandats als càrrecs públics i orgànics. Limitacions a la duplicitat de càrrecs públics i orgànics.

11. Un militant un vot. Encara que es puguin fer les mínimes correccions necessàries per a la cohesió i discriminació positiva i Reduir al màxim la representativitat en benefici del vot directe. 14. Impulsar la cultura del debat i del dret a la discrepància al partit i les mides necessàries per que cap dirigent del partit no pugui coartar mai la llibertat d’expressió dels militants. Oberts a totes les opinions i a totes les sensibilitats. Els que opinen diferent ens enriqueixen amb el seu punt de vista i ens ajuden a crear el nostre argumentari. Són el mirall que hem de menester per conèixer-nos.

12. Amb aquest sentit impulsar els referèndums institucionals i consultes en votacions mes allà de les assemblees també en els àmbits interns

13. Volem que es reconegui el pes de Palma en la demografia de l'illa i la seva importància per assolir la majoria també a la CAIB. Volem una agrupació única a Palma organitzada per districtes electorals.

14. A les Illes s’ha de reflexionar sobre l’existència de múltiples nivells d’administració. S’haurien de reduir el número de administracions des de la perspectiva del conjunt de
l’Estat.

15. Transparència i horitzontalitat. Construir des de baix, des de les bases del partit cap amunt.

16. Els nostres ideals polítics són els de la forma republicana de Govern. La nostra forma d’organització de l’Estat és la República Federal de treballadors de totes les classes, que assolirem amb la reforma democràtica de la vigent Constitució, que mentrestant assolim i defensam com un patrimoni democràtic propi en tant no sigui modificada.

17. Millorar la participació ciutadana a les institucions, millorar els mecanismes de participació i eixamplar-los. Formar a la societat en la participació. Impulsar l’aplicació de la Llei de Bon Govern i Bona Administració del Govern de les Illes Balears. Tenir molt en compte les reivindicacions del 15 M

18. Volem la reforma electoral. Entenem que les circumstàncies en les que es varen establir les normatives i la llei electoral, la societat tenia unes necessitats i prioritats concretes. Entenem que la societat ha madurat a bastament com per oferir una major implicació i participació en la vida pública. A tal efecte, resulta imprescindible repensar el model electoral i establir elements de consulta.

Impulsem la renovació des de l’assumpció del patrimoni del coneixement i l’experiència política. El sota signants es comprometen a traslladar i defendre aquestes propostes als diferents òrgans interns i externs del partit al que pertanyen o arribin a pertànyer en virtut dels processos congressuals.

Palma 23 de maig de 2011

• Signants del document:
• Andreu Carles López Seguí (Agrupació Eixample)
• Tom Madico (Agrupació Llevant)
• Xelo Huertas Calatayud (Agrupació Marratxí)
• Josep Lluis Madico Beltran (Agrupació Ponent)
• Toni Fullana (Agrupació Llevant)
• Antonio Pascual García (Agrupació Llevant)
• Xisco Juan (Agrupació )
• Javier Navarro (Agrupació)
• Sarah Alonso (Agrupació Eixample)
• Alfonso Rodriguez Sanchez (Agrupació Calvià)
• Antoni Cerdá Fullana (Agrupació Llucmajor)
• Rafael Mas(Agrupació Ponent)
• Fermín Domínguez (Agrupació Ponent)
• Fernando Monar (Agrupació Ponent)
• Andreu Estarellas Nadal (Agrupació Eixample)
• Joan Pericàs O'Callaghan (Agrupació Eixample)
• Maria Antonia Ferrari Planas (Agrupació Eixample)
• Pedro Campillo Antón (Agrupació Eivissa - Vila)
• Magdalena Garau (Agrupació Llucmajor)
• Pepi González (Agrupació Lloseta)
• Eusebi Muñoz (Agrupació Lloseta)
• Cati Bauzà (Agrupació Lloseta)
• Xisco Almendro (Agrupació Llucmajor)
• Eduard Vila (Agrupació Llevant)
• Rafel Bujosa (Agrupació Eixample)
• Antoni Jimenez Massana (Agrupació Eixample)
• Luís Blanco (Agrupació Llucmajor)
• Valentín Cerón (Agrupació Eixample)
• Juan Ramón Pons (Independent)

Firma La Campaña

O

Si ya tienes una cuenta de acceso, de otra manera proceder a la matriculación y llenar los campos de abajoo.
Nombre de usuario, e-mail y la contraseña será de su cuenta, por lo que pueden firmar campañas de otros después de registrar.

Privacidad en los motores de búsqueda? Puede utilizar un apodo:

Cuidado, el e-mail tiene que ser válido para poder convalidar tu firma, sino será anulada.

Confirmo el registro y acepto Uso y limitaciones de los servicios

Confirmo que he leído la Política de privacidad

Acepto el procesamiento de datos personales

Tablón De Anuncios

Quién ha firmado esta petición también ha visto estas campañas:

Firma La Campaña

O

Si ya tienes una cuenta de acceso

Comment

Confirmo el registro y acepto Uso y limitaciones de los servicios

Confirmo que he leído la Política de privacidad

Acepto el procesamiento de datos personales

Objetivo de la campaña
10 / 1000

Firmas Recientes

Etiquetas

baleares, balears, mallorca, politica, psib, psoe

Comparte

Invita a los amigos de tu agenda

Códigos Para La Incorporación

URL directa

URL para html

URL para forum sin título

URL para forum con título

Widgets