Manifest de l’Assemblea de Personal Docent Interí i Substitut firmar ahora

Manifest de l’Assemblea de
Personal Docent Interí i Substitut
El sistema públic d'educació és un dels pilars fonamentals de la nostra societat que ha de
permetre superar l’actual situació de crisi econòmica, política i social, a més a més, és la garantia
de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats.
L’educació és un dret humà intrínsec i un mitjà indispensable per poder gaudir d'altres drets
humans i, per tant:
· L 'educació ha de ser possible . El Govern de la Generalitat assumeix el pagament dels
professors i infraestructures per tal que totes les persones puguin accedir a una educació
bàsica.
· L 'educació ha de ser accessible a tots els sectors sense segregar les persones per
motius de classe social, gènere, llengua o cultura.
· L 'educació ha de ser acceptable o amb un contingut rellevant, no discriminatori, de
qualitat i impartit per professionals competents.
· L 'educació ha de ser adaptable perquè evolucioni segons les necessitats de la societat
en cada moment.
Les polítiques del Departament d'Ensenyament constitueixen un atac al dret de la nostra
societat a l'educació. Per fer-li front l’Assemblea de Personal Docent Interí i Substitut manifesta
públicament que:
1. No assistirem impassibles al desmantellament del sistema públic d'educació. Defensem
l'escola pública en la que creiem i per això lluitarem colze a colze amb la resta de la Comunitat
Educativa, per aconseguir un sistema públic de qualitat, inclusiu, democràtic, participatiu i dotat
dels recursos materials i personals adequats, en totes les etapes educatives, de les escoles
bressol fins a la universitat, passant per la formació d’adults i l'educació en el lleure.
2. Denunciem l’ERO encobert que el Departament d’Educació ve aplicant des de fa almenys
dos anys, que ja ha deixat sense feina més de 1000 docents i en deixarà uns dos mil més el
proper curs. La necessitat d'ensenyar no ha desaparegut, per tant, la Comunitat Educativa no
pot prescindir d'aquests ensenyants, ja que garanteixen l'atenció a l'alumnat i la qualitat en
l'educació pública, en un curs en que s´incorporaran 15.000 alumnes més i hi haurà 1480
jubilacions que no es cobriran.
3. Demanem que el Departament d'Ensenyament no suprimeixi professorat en cap dels
nivells educatius, cap línia als centres, ni en cap servei educatiu perquè els professionals de
l'Ensenyament no representem una despesa sinó una inversió.
4. Denunciem que s’ha negat la possibilitat de tenir una plaça fixa de docent al personal
interí i substitut aprovat i no seleccionat en les oposicions del 2011 per culpa de la reducció de
places que el govern va aplicar un mes abans de les mateixes i reclamem aquests llocs de
treball, guanyats amb unes oposicions aprovades en temps i forma.
1 de 3
5. Rebutgem l’augment d’una ràtio docent-alumnes que fins ara ja s’ha mostrat excessiva
per a l’adequada atenció de la diversitat a l’aula.
6. Exigim la cobertura de totes les substitucions des del 1r dia. Això és el què els nostres
representants sindicals van signar amb els responsables d’Educació i no pot convertir-se en
paper mullat. Si cal retallar despeses salarials que comencin per dalt i no pel col·lectiu més
vulnerable.
7. Insistim en la idea que les retallades en educació comportaran una davallada sense
precedents en la qualitat de l’ensenyament públic i dificultarà enormement l´organització
pedagògica dels centres i la coordinació entre els professionals, minimitzant els serveis
educatius i impossibilitant l’atenció a la diversitat, per molt que ens esforcem els diferents
col·lectius implicats.
8. Denunciem que el Departament d'Ensenyament no ens permetrà treballar a jornada
completa i reclamem el nostre dret a un lloc de treball digne i en igualtat de condicions.
Rebutgem la triple escala salarial que, “de facto”, se’ns imposa a tot el col·lectiu amb la privació
de tasques per uns i més càrrega efectiva del treball per altres, ja que només cobrarem i
treballarem les hores lectives, fet que ens suposarà una reducció salarial de fins a un 15%. Les
hores de dedicació al centre i de coordinacions entre l´equip docent les haurà de sustentar el
personal docent funcionari i el personal interí.
9. Exigim el cobrament del mes de juliol per aquelles persones que hagin treballat més de
sis mesos durant el curs i que hagin realitzat la formació establerta en el mes de juliol.
ASSEMBLEA DE PERSONAL DOCENT INTERÍ I SUBSTITUT

Firma La Campaña

O

Si ya tienes una cuenta de acceso, de otra manera proceder a la matriculación y llenar los campos de abajoo.
Nombre de usuario, e-mail y la contraseña será de su cuenta, por lo que pueden firmar campañas de otros después de registrar.

Privacidad en los motores de búsqueda? Puede utilizar un apodo:

Cuidado, el e-mail tiene que ser válido para poder convalidar tu firma, sino será anulada.

Confirmo el registro y acepto Uso y limitaciones de los servicios

Confirmo que he leído la Política de privacidad

Acepto el procesamiento de datos personales

Tablón De Anuncios

Quién ha firmado esta petición también ha visto estas campañas:

Firma La Campaña

O

Si ya tienes una cuenta de acceso

Comment

Confirmo el registro y acepto Uso y limitaciones de los servicios

Confirmo que he leído la Política de privacidad

Acepto el procesamiento de datos personales

Objetivo de la campaña
31 / 10000

Firmas Recientes

ver todas las firmas

bichulolaPor:
Escuela y EducaciónIn:
Destinatario de la campaña:
todos

Etiquetas

educació, ensenyament, retallades

Comparte

Invita a los amigos de tu agenda

Códigos Para La Incorporación

URL directa

URL para html

URL para forum sin título

URL para forum con título

Widgets