Al Consell de Govern - El PAS contra les retallades firmar ahora

AL CONSELL DE GOVERN DE LA UPC
Els sota-signants, treballadors i treballadores de la Universitat Politècnica de Catalunya, demanem als membres del Consell de Govern de la UPC que incloguin en l'ordre del dia del Consell extraordinari del 22 de juny, per tal de ser debatuts i votats pels seus membres, els següents CRITERIS GENERALS DE LES MESURES DE CONTENCIÓ I PROPOSTES DE MILLORA DE LA GESTIÓ I LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UPC:
CRITERIS GENERALS DE LES MESURES DE CONTENCIÓ:
 Manteniment de tots els llocs de treball i no increment dels càrrecs de confiança.
 Totes les mesures de contenció i la seva informació han de ser públiques i quantificades.
 Informar i negociar amb els legals representants dels treballadors les mesures que afectin a condicions de treball.

- Les mesures de contenció seran temporals, i establiran terminis i mecanismes de retorn a la situació anterior.
- Totes les partides del pressupost seran reduïdes proporcionalment. Solament en casos excepcionals i justificats es conservarà el mateix import o superior.
- El tractament de les "irregularitats" detectades en informes de la Sindicatura de comptes serà igual per a tots.
- Publicació de tots els càrrecs de confiança amb indicació de les retribucions o complements que percep i acords en què es fonamenta.

PROPOSTES DE MILLORA DE LA GESTIÓ I LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UPC:

La proposta de Junta i Comitè és la creació d’una comissió mixta formada per la direcció de la Universitat i els òrgans de representació dels treballadors on consensuar les propostes aportades.

Firma La Campaña

O

Si ya tienes una cuenta de acceso, de otra manera proceder a la matriculación y llenar los campos de abajoo.
Nombre de usuario, e-mail y la contraseña será de su cuenta, por lo que pueden firmar campañas de otros después de registrar.

Privacidad en los motores de búsqueda? Puede utilizar un apodo:

Cuidado, el e-mail tiene que ser válido para poder convalidar tu firma, sino será anulada.

Confirmo el registro y acepto Uso y limitaciones de los servicios

Confirmo que he leído la Política de privacidad

Acepto el procesamiento de datos personales

Tablón De Anuncios

Quién ha firmado esta petición también ha visto estas campañas:

Firma La Campaña

O

Si ya tienes una cuenta de acceso

Comment

Confirmo el registro y acepto Uso y limitaciones de los servicios

Confirmo que he leído la Política de privacidad

Acepto el procesamiento de datos personales

Objetivo de la campaña
5 / 100

Firmas Recientes

Etiquetas

pas, pasf, pasl, retallades, upc

Comparte

Invita a los amigos de tu agenda

Códigos Para La Incorporación

URL directa

URL para html

URL para forum sin título

URL para forum con título

Widgets