Za Ni bez 14 prunih prelaza :-))) sign now

INICIJATIVA GRAĐANA NIA ZA IZMETANJE PRUGE IZ CENTRA GRADA

U poslednje vreme sve čeće se govori o zahtevima za elektrifikaciju pruge Ni-Dimitrovgrad, koja je i do sada bila ograničavajući faktor za bri i skladniji razvoj Nia i okoline. Imajući u vidu dosadanje iskustvo u zastoju saobraćaja sa 14 prunih prelaza i saobraćajne guve u gradu, a i samu činjenicu da se odmrzavanjem ekonomskog sporazuma sa EU protok ljudi i robe eleznicom, i to ovim pravcem viestruko uvećava - moe se samo pretpostaviti kakav će tek saobraćajni kolaps biti za pet, deset i vie godina i kako će teko biti iveti sa danonoćnim protokom vozova, brzinom i preko 100 kilometara na sat, ispod prozora naih domova, kuća, zgrada i stanova.

Otuda i naa inicijativa za izmetanjem pruge iz centra grada i podrka Drutvu arhitekata Nia i rukovodstvu grada u tim naporima. Pozivamo sve stručne i naučne institucije koje podravaju ovu inicijativu, odnosno sve građane Nia da potpisom doprinesu njenoj realizaciji. Podvlačimo - ovo nije političko pitanje - već veoma vano ivotno pitanje svih naih građana. Izmetanje pruge je od nemerljivog značaja za Ni - koji sa pravom ima strateki cilj da postane savremeni evropski grad. A to nikako ne bi mogao da bude, ako bi elektrifikacija pruge ila po sadanjoj trasi. Takva elektrifikacija bi ukočila strateki razvoj naeg grada, proizvela kolaps i blokadu saobraćaja, i na ivot načinila nepodnoljivim. Sa izmetanjem pruge pak moglo bi se razmiljati i o zavretku junog bulevara, ponovnom vraćanju tramvaja Ni-Nika Banja, biciklističkoj stazi itd, to bi zahtevalo i otvaranje novih radnih mesta, neophodno potrebnih naem gradu. A sve to bi promenilo sliku grada i značajno doprinelo poboljanju kvaliteta ivota.

Građani Nia

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Gilbert SchmittBy:
Politics and GovernmentIn:
Petition target:
Vladi Republike Srbije

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets