YHD - Drustvo za teorijo in kulturo hendikepa sign now

Podpiram YHD - Drustvo za teorijo in kulturo hendikepa v njegovih odlocnih prizadevanjih za uresnicevanje moznosti za neodvisno zivljenje hendikepiranih.

Ostro protestiram proti dokumentom kot je porocilo oziroma publikacija Sveta vlade za invalide z naslovom "Socialno in eticno delovanje drustva YHD".

To porocilo vsebuje negativne vrednostne sodbe o delovanju drustva ter zlasti o clanih drustva, obsoja njihovo druzbeno angaziranost ter se spusca v oceno njihovih osebnostnih lastnosti. S tem grobo posega v osebno integriteto in dostojanstvo posameznikov, pravico do avtonomnega misljenja ter svobodo izrazanja lastnih prepriиanj.

Svet vlade za invalide nima pristojnosti, da bi komurkoli vsiljeval ideoloska stalisca vecine njegovih clanov ali celo, da bi moralno ali kako drugace vrednotil legitimna prizadevanja drustva YHD in njegovih clanov po bolj transparetnem, bolj ucinkovitem in bolj zakonitem delovanju vseh organov, ki delujejo na podrocju t.i. invalidskega varstva. Nasprotno. Porocilo je solski primer, kako lahko priviligirani predstavniki interesnih skupin skupaj z nekaterimi javnimi usluzbenci zlorabijo vladni organ oziroma javno institucijo za osebna in politiиna obracunavanja ter diskreditacijo drugace mislecih. Takno ravnanje ima naravo zlorabe oblasti in je obremenjeno s sumom diskriminacije drustva in njegovih clanov na podlagi izrazanja njihovih prepricanj.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
300 / 100

Latest Signatures

 • 13 December 2015300. Andreja K
  I support this petition
 • 02 December 2015299. Adrijan U
  I support this petition
 • 24 November 2015298. Tefan N
  I support this petition
 • 09 November 2015297. Sara Mercado
  I support this petition
 • 06 October 2015296. Jamie W
  I support this petition
 • 31 August 2015295. Tilen R
  В
 • 29 August 2015294. Marina Pierce
  I support this petition
 • 04 August 2015293. Barbara D
  I support this petition
 • 25 July 2015292. Andrej M
  I support this petition
 • 23 July 2015291. Olga P
  I support this petition
 • 20 June 2015290. Tanja K
  I support this petition
 • 17 June 2015289. Eva K
  I support this petition
 • 06 June 2015288. Mateja R
  I support this petition
 • 04 June 2015287. Vesna V
  В
 • 24 May 2015286. Cermelj A
  В
 • 24 April 2015285. Igor N
  I support this petition
 • 01 April 2015284. Antonija P
  I support this petition
 • 28 February 2015283. Andrej P
  I support this petition
 • 28 February 2015282. Vita G
  I support this petition
 • 25 February 2015281. Boris L
  I support this petition
 • 11 February 2015280. Sabina G
  I support this petition
 • 11 February 2015279. Jeni K
  I support this petition
 • 05 February 2015278. Joe B
  I support this petition
 • 19 January 2015277. Alenka A
  I support this petition
 • 17 January 2015276. Jasmina S
  I support this petition
 • 17 January 2015275. Zoran P
  I support this petition
 • 15 January 2015274. Arijana Markuib
  To kar se dogaja YHDju je svinjarija - danes oni, jutri mi, potem pa kdorkoli -иisti faizem!

browse all the signatures

Maude ShermanBy:
Nature and EnvironmentIn:
Petition target:
Vlada Republike Slovenije

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets