Volna egy levelьnk sign now

Volna egy levelьnk

Azokban a napokban, amikor Budapesten, a Kossuth tйren a Parlament elхtt hol nйhбny szбzan, hol nйhбny ezren, mikor bйkйsen, mikor kissй vehemensen tьntetnek, vagy йppen korunk ъj szуrakozбsi йs йletformбjakйnt izgalom-piknikelnek, avagy йppen politikai radikalizmusbуl a magyar kцztelevнziуt verik szйt, s egyetйrtхleg (minimбlisan ebben az egy dologban egyetйrtхleg) a kormбny tбvozбsбt, a „hazug” Gyurcsбny Ferenc lemondбsбt kцvetelik, s teszik mindezt izgatott йs kнvбncsi mйdia-йrdeklхdйs mellett, akkor fontosnak tartjuk, hogy csendesen, de jуl hallhatуan йs olvashatуan elmondjuk, hogy legalбbb annyian vagyunk, akik nem hisszьk, hogy Gyurcsбny Ferenc kormбnyzбsa illegitim, nem hisszьk, hogy a vбlasztбs elхtti йs utбni szavai kцzцtti kьlцnbsйg az ilyen esetekben megszokottnбl nagyobb lenne. Ha mбjusi indulatos beszйdйnek mondanivalуjбt nйzzьk, nem vбlogatatlan szavait, azt lбthatjuk, hogy kйpviselхtбrsait a mъlt ostorozбsбval egy nyнltabb kormбnyzбsra цsztцkйlte. Amikor 2006 бprilisбban kйt alkalommal is bedobtuk szavazуcйdulбnkat a demokrбcia urnбjбba, akkor pontosan tudtuk, hogy nem йlьnk rosszabbul, mint nйgy йve, йs hogy a 14. havi nyugdнj йs a 10 \%-os tb-csцkkentйs hazug illъziуja nem vбlik hihetetlen valуsбggб, hanem azt tudtuk, hogy vбllaljuk a rбnk (s ilyenformбn az orszбg egйszйre vбrу megszorнtбsokat), ha kell, lemondunk rendies kivбltsбgainkrуl (нgy pйldбul gyermekeink tandнjmentessйgйrхl, szбmtalan naponta vбsбrolt termйk бllami dotбciуjбrуl), s azt is tudtuk, hogy elхbb-utуbb emelik a gбz бrбt is.
Csendesen йs nyomatйkosan mondjuk, szу sincs alkotmбnyos vбlsбgrуl, szу sincs morбlis vбlsбgrуl, szу sincs цssznemzeti bizalmi vбlsбgrуl. Van ezzel szemben politikai vбlsбg, elsхsorban egyes (jelenleg) ellenzйki politikai йrdekkцzцssйgekben, azok kцrйben, akik nem kerьltek hatalomra, vagy egyenesen mйg az orszбggyыlйsbe sem. Ezek a kцrцk, йs ezek a szemйlyek nagyнtjбk fel vбlsбgukat, йs generбlnak orszбgos politikai vбlsбgot. Ennek eredmйnye йs kцvetkezmйnye a vasбrnap este уta tartу tьntetйsi hullбm йs az 1956-os forradalmat йs szabadsбgharcot kisajбtнtу tцrekvйs, az „utбnzбs”, ami nem egyйb, mint egyszerы utcai lбzadбs.
Szeretnйnk a magunk csendes йs hatбrozott mуdjбn mondani:
Honfitбrsaink! Vonuljatok vissza a kцzterekrхl, s bнzzбtok az orszбg vezetйsйt kцzцsen vбlasztott politikai kйpviselхinkre, alkotmбnyos rendьnk szerint. Az цnkormбnyzati vбlasztбson arrуl dцntsetek, ami a kйrdйs: hogy helyi kцzцssйgeitek vezetйsйt kinek a kezйbe adjбtok. Az цnkormбnyzati vбlasztбs nem nйpszavazбs a kormбnyrуl, hanem бllбsfoglalбs arrуl, ki ismeri, йrti йs viszi legjobban a helyi ьgyeket. A parlamenti kйpviselхknek mйg van tцbb mint hбrom йs fйl йvьk, s rosszabbat nem tehetnйnk a gazdasбggal йs нgy цnmagunkkal, mintha az orszбgot labilis йs bйkйtlen бllammб vбltoztatnбnk. Elkeseredйsetek nem legitimбlhatja cselekedeteiteket. Ha a vesztes mindig tьntet, kцvetel, elsцpцr, soha nem lesz tбrsadalmi bйke.
A harmadik Magyar Kцztбrsasбg kormбnya! Gyurcsбny Ferenc kormбnyfх! Tudjбtok, hogy a vбlasztуk kцzцtt sokan tбmogatjбk a kormбnyprogramot, s kйszek a reformkor nemesi nemzet megteremtette szavбval йlve a „kцzteherviselйsre”, a tбrsadalmi egyenlхsйg eszmйjйnek minйl teljesebb megvalуsнtбsбra.
S mindannyiunkhoz! Munkбra fel, ki-ki dolga szerint!

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

John CisnerosBy:
FoodIn:
Petition target:
Minden magyar vбlasztуpolgбr

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets