Vlaanderen Onafhankelijk sign now

Waarom onafhankelijkheid?

Omdat "Belgiл" een kunstmatige en overbodige staat is. De staat Belgiл verenigt 3 volkeren die niets met mekaar te maken hebben: Vlamingen, Walen en Duitsers. Belgiл is een Franstalig bedenksel, een soort van annexatie met de bedoeling het Franse taal- en machtsgebied voor de zoveelste keer uit te breiden. Meer dan een eeuw lang zijn de Vlamingen, die bijna twee derde van de Belgische bevolking vertegenwoordigen, door de rijke Franstalige klasse uitgebuit en werden ze als minderwaardig beschouwd, terwijl hun op elk mogelijk gebied de Franse taal opgedrongen werd. Zelfs Nederlandstalig onderwijs werd hun ontzegd. Het Franse taalimperialisme is op de meest brutale manier tot uiting gekomen in Brussel, de hoofdstad van Vlaanderen, die ondertussen voor meer dan 80 procent verfranst is. De annexatiedrang is nog niet verdwenen, integendeel, hij laaiert weer in alle hevigheid op. Na de verfransing van Brussel proberen de Franstaligen ook de rand rond Brussel te verfransen en de faciliteitengemeenten uit te breiden (naar Overijse, Hoeilaart en Tervuren, en sommigen zouden doelbewust de hele corridor tussen Brussel en Walloniл willen verfransen). Communautaire problemen zijn grote problemen omdat Vlamingen en Walen over zowat alles van mening verschillen, terwijl de Franstalige minderheid een even grote stem heeft als Vlaanderen. De Walen kunnen zodoende meerderheidsbeslissingen blokkeren.

Tegenwoordig stellen de Franstaligen zich graag op als verontwaardigde slachtoffers, die de Vlamingen er met een beschuldigend vingertje op moeten wijzen dat we allemaal Belgen (lees: des Belges) zijn ( Ze worden daar trouwens goed bij geholpen door enkele Vlaamse partijen, de liberalen op kop). Er wordt ons een schuldgevoel opgedrongen vanwege de ideologische collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog (volgens Waalse politici bestaat er in Vlaanderen een "sterke fascistische onderstroming"), terwijl er in Walloniл evenveel gecollaboreerd is en de Vlaamse collaborateurs zwaar gestraft zijn (doodstraf of verlies van politieke en burgerrechten). Op amnestie moeten de overlevenden niet rekenen, dat is voor de Franstaligen onbespreekbaar. Deze schijnheilige houding toont twee dingen aan:

1) de Franstaligen gebruiken de Vlaamse collaboratie als wapen omdat het zowat het enige is wat ze de Vlamingen kwalijk kunnen nemen;
2) de Vlamingen laten zich nog altijd doen door de Franstalige minderheid.

Enerzijds dringen laatstgenoemden aan op eenzijdige Vlaamse schuldbekentenissen, maar anderzijds weigeren ze in te gaan op een objectief onderzoek naar de geldtransfers van Vlaanderen naar Walloniл. Het is bekend dat er jaarlijks op een ondoorzichtige manier via de sociale zekerheid ongeveer 10 miljard euro naar Walloniл versluisd wordt. De exacte cijfers weigert men bekend te maken.

Midden augustus 2000 merkte Lionel Vandenberghe, voorzitter van het IJzerbedevaartcomitй, terecht op: "Het federale, unitaire niveau is op een perfide manier bezig aan een recuperatie. De Franstalige dominantie is sterk voelbaar. In personen йn in maatregelen. Alle zware departementen zijn in handen van Franstaligen. Louis Michel is de grote baas. Hij charmeert de Vlamingen omdat hij zo goed Nederlands kent. Minister van Binnenlandse zaken Antoine Duquesne spreekt in het Frans de burgemeesters van Vlaamse steden toe over de politiehervorming. Dat is gewoon een kaakslag. Zo gaan we twintig jaar terug." De regering-Verhofstadt stelt zich zeer negatief op tegenover al wat uit Vlaamse hoek komt, en is begonnen met een inquisitie tegen het radicale Vlaams-nationalisme.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Colleen FuentesBy:
Nature and EnvironmentIn:
Petition target:
Belgische Regering

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets