Usuvabadusest ja usu(ndi)хpetusest sign nowAvalik pццrdumine Eesti Vabariigi kodanike, lapsevanemate, seadusloojate, хpetajate, teadlaste, omavalitsuste, inimхiguste ja vabaduste eest seisjate ning kхigi teiste asjast huvitatute poole.
Meie, allakirjutanud, pidades silmas Eesti Vabariigi Pхhiseadust ( 12, 40 ja 41) [1] ja
jдlgides elavat arutelu usu(ndi)хpetuse ьle ьldhariduskoolis, mille ainekava tццversioon [2] on ьhekьlgselt kristlusekeskne, sisult evangeliseeriv, teisi usutunnistusi ja uskmatust tхrjuv, pььab jдtta ekslikku muljet, nagu oleks eetika religiooni ainuхigus ning religioon inimeste elu ja kultuuri vдltimatu osa;
kuuldes XXI sajandi teadmistepхhise ja ilmaliku ьhiskonnakorraldusega vastuolus olevatest plaanidest vдhendada loodusteaduste хpetamise mahtu; [3][4]
arvestades ristiusu vдikest kandepinda tдnapдeva Eesti ьhiskonnas; [5][6]
mдrgates kхige kхrgemal riiklikul tasemel tehtavaid riigikirikule tunnuslikke eelistusi ьhele religioonile (riigiasutuste lippude хnnistamine, kaplanaat vanglates, Kaitsevдes, Eesti Vabariigi aastapдeval toimuv jumalateenistus riigijuhtide osavхtul, palve kristliku jumala poole Kaitsevдe paraadi ajal, Tartu Ьlikooli Usuteaduskonna evangeelne arengukava [7] jm [8]);
lugedes peaminister Andrus Ansipi ьhemхttelisest toetusest kristlusele ja selle vддrtustele ning pхhiseadusvastaseid ja solvavaid hinnanguid nende suhtes, kes teostavad oma pхhiseaduslikku хigust mitte kuuluda kristlikusse kirikusse; [9]
vдljendame oma muret, et
pedagoogiliselt kььndimatu religiooniхpetuse ainekava rakendamine pдrsib laste vaimset arengut ning iseseisva mхtlemise vхimet, annab ьhekьlgse ja meelevaldse pildi kultuurist, ьhiskonnast, eetikast ja religioonist;
meie laste toimetulek ja konkurentsivхime tдnapдeva ja tuleviku teadmistepхhises maailmas saab kahjustatud, kui plaanitav reaalainete ja loodusteaduste mahu vдhendamine teoks saab;
ilmaliku хigusriigi ja usuliselt erapooletu humanistliku eetika pхhimхtted on asetatud kahtluse alla;
kхrgeimal riiklikul tasemel rajatakse teed riigikiriku tekkele;
riiklik toetus ьhele religioonile kahjustab kхikide kodanike pхhiseaduslikku usuvabadust ja хigust mitte tunnistada ьhtki religiooni;

ja protesteerime otsustavalt selliste suundumuste vastu.


[1] Eesti Vabariigi Pхhiseadus http://www.riik.ee/et/pohiseadus.html
[2] Religiooniхpetuse ainekava tццversioon; Pille Valk jt http://www.eelk.ee/religiooniopetus2.html
[3] Fььsikata pole tulevikku; Ene Ergma, Postimees 16. november 2005 http://www.postimees.ee/171105/esileht/arvamus/183199.php
[4] Poolsalajane хppekava vхtab lastelt loodustunde vдhemaks; Eva Kьbar, Postimees 19. november 2005 http://www.postimees.ee/211105/esileht/siseuudised/183599.php
[5] Eestlased usuvad jumala asemel mingisugust vaimu, Postimees Online 22. november 2005 http://www.postimees.ee/231105/online_uudised/183869.php
[6] Eurobaromeeter, Sotsiaalsed vддrtused, teadus ja tehnoloogia; juuni 2005 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf
[7] Tartu Ьlikooli Usuteaduskonna arengukava 2000-2005 http://www.us.ut.ee/37447
[8] Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nхukogu ьhishuvide protokoll http://www.ekn.ee/dokumendid/vv_ekn_yhishuvi_17.10.02.pdf
[9] Peaminister Andrus Ansip konverentsil Kristlikud vддrtused Eesti poliitikas, 11. november 2005 http://www.riik.ee/brf/index.php?id=31509&op=print&PHPSESSID=46b

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
1000 / 1000

Latest Signatures

 • 05 February 20161000. Anne Henry
  I support this petition
 • 27 January 2016999. Mart K
  I support this petition
 • 26 January 2016998. Liis K
  I support this petition
 • 26 January 2016997. Esko O
  I support this petition
 • 19 January 2016996. Martin E
  I support this petition
 • 15 January 2016995. Veiko A
  I support this petition
 • 14 January 2016994. Kalev J
  I support this petition
 • 10 January 2016993. Juri G
  I support this petition
 • 07 January 2016992. Kadri V
  I support this petition
 • 07 January 2016991. Alar S
  I support this petition
 • 03 January 2016990. Viivi K
  I support this petition
 • 28 December 2015989. Martin K
  I support this petition
 • 27 December 2015988. Evar S
  I support this petition
 • 22 December 2015987. Vello V
  I support this petition
 • 21 December 2015986. Marian H
  I support this petition
 • 19 December 2015985. Sven S
  I support this petition
 • 18 December 2015984. Maarja R
  I support this petition
 • 17 December 2015983. Patrick R
  I support this petition
 • 09 December 2015982. Indrek
  I support this petition
 • 08 December 2015981. Erna S
  I support this petition
 • 03 December 2015980. Andrus H
  I support this petition
 • 01 December 2015979. Leho K
  I support this petition
 • 29 November 2015978. Kaido H
  I support this petition
 • 28 November 2015977. Krista P
  I support this petition
 • 22 November 2015976. Katrin Nixon
  I support this petition
 • 17 November 2015975. Gerty V
  I support this petition
 • 09 November 2015974. Taivo P
  I support this petition

browse all the signatures

Jackie NelsonBy:
ReligionIn:
Petition target:
Eesti avalikkus

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets