Ustavimo tega Rupla! sign now

10 RAZLOGOV ZARADI KATERIH SE MORA SLOVENIJA ZNEBITI MINISTRA RUPLA

1. Minister Rupel je s svojo zdaj e razvpito Punktacijo v 10 toиkah na svoji zasebni spletni strani, ki je hkrati tudi uradna stran Zunanjega ministrstva Slovenije, obraиunal z novinarstvom tuje drave. Kot иlovek, ki je javno napovedal novinarsko иistko v иasopisu Delo in se je po njeni izvedbi javno zavihtel med redne kolumniste tega prav zato dvojno provladnega иasopisa, se je nameril podobno storiti e na Hrvakem. Mar hoиe biti kolumnist Vjesnika?
2. Sramotni diplomatski poraz Slovenije, ko nas je v Bruslju z lobistiиno akcijo osmeila ministrica Kolinda Kitaroviж je dokaz, da Rupel in njegova diplomacija nista sposobna иititi interesov Slovenije niti v EU, kaj ele drugje.
3. Minister Rupel je izvedel kadrovski pomor vseh tistih kadrov na ministrstvu, ki so imeli zgodovinski spomin. Znebil se je vseh tistih, ki so kaj vedeli o Hrvaki. Medtem, ko se na Hrvaki strani s Slovenijo ukvarja skupina, ki jo sestavljajo vrhunski diplomati in vrhunski akademiki, se na Ruplovem ministrstvu s Hrvako ukvarja Tone Kajzer. Kdo je Tone Kajzer? Na to bi moral odgovoriti minister sam.
4. Po Ruplovem kadrovskem pomoru na MZZ so rezultati diplomacije pred naimi oиmi. S sosedami je narobe vse, kar je lahko narobe. Hrvaka nas je porazila v Bruslju, Avstrija se vedno bolj norиuje iz pravic slovenske manjine in medtem ko nas italijanski komunistiиni predsednik ozmerja za narod morilcev Rupel molиi, to pa v diplomaciji pomeni, da se z njim strinja.
5. Minister Rupel je zavozil tudi tisto, kar je bilo navidez nemogoиe, nao politiko do balkana. Povsod smo imeli velik ugled, najveи smo investirali, najveи izvaali, bili zgled, ki ga je vredno posnemati. Ministru Ruplu je uspelo, da je Slovenija kot prva samostojna drava na ozemlju nekdanje SFRJ Иrno goro priznala ele kot 49 drava na svetu. Danes na Balkanu namesto Slovenije anjejo Avstrijci, Skandinavci, Nemci, Italijani, Grki, Turki ...
6. Veleposlaniki, ki jih je Rupel nastavil po Balkanu in po svetu glede na svoje poklice zmorejo kolikor zmorejo. V Zagreb je Rupel za veleposlanika imenoval poklicnega fotografa, v Beograd zdravnika, v Sarajevo soprogo dvornega novinarja, v Rim literata, v Budimpeto generala, v Pariz zgodovinarja, v Tokio obrtnika, v Buenos Aires uиitelja telovadbe, v Belgijo dramaturga, ... in rezultati so temu primerni.
7. Minister Rupel ne misli, da je prijetje in izroиitev Mladiжa in Karadiжa kljuиno vpraanje pribievanja Srbije EU ampak misli obratno. Kot, da so Srebrenica in 8000 pobitih v napoto Ruplovim politiиnim interesom in ambicijam njegove zunanje politike. Katerim?
8. Minister Rupel je dosegel, da na njegovem ministrstvu ni skoraj nikogar veи, ki bi mu upal ali pa znal reиi, da dela kaj narobe. Obdan z povzpetniki in kimavci zakoraka v vsako zanko prebrisanih Hrvatov in spretnih Avstrijcev, stopi v vsako past Italijanov, nespretno se izmika hrvakim blefiranjem z arbitrao in italijanskim ponarejanjem zgodovine.
9. Ministra Rupla kar naprej vleиejo za nos, od zamejskega kavnega mogotca, ki mu je spodmaknil gradnjo 5. evropskega koridorja in mu podtaknil plinske terminale sredi trakega zaliva, do hrvake zunanje ministrice, ki ga zvabi na Brijone na podpis sporazumov, ki se jih nihиe veи ne spomni, do hrvakega veleposlanika v Ljubljani, ki javno smei slovensko diplomacijo in s tem vse Slovence, minister Rupel pa niи.
10. Minister Rupel vodi slovensko zunanjo politiko e 10 let, kar je deset dobrih razlogov za en sam sklep: naj gre!

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Gabriela LambertBy:
Technology and the InternetIn:
Petition target:
Slovenska javnost

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets