Tuyen Bo Ve Quyen Tu Do Thong Tin - Ngon Luan sign now

Tuyкn Bố
về Quyền Tự do Thфng tin Ngфn luận
của người Dвn Việt Nam

- Xйt rằng : Quyền Tự do Thфng tin Ngфn luận lа một Quyền rất cơ bản của mọi nền Dвn chủ đнch thực, nhưng hiện nay toаn Dвn VN, trong thực tế, chưa hề được bаy tỏ cфng khai quan điểm vа chнnh kiến độc lập của mмnh vа chưa hề cу một cơ quan thфng tin tư nhвn nаo được phйp hoạt động cả ;
- Xйt rằng : Cфng ước Quốc tế về cбc quyền Dвn sự vа Chнnh trị của Liкn Hiệp Quốc được biểu quyết ngаy 16.12.1966 mа NCQCSVN đг xin gia nhập ngаy 24.9.1982 đг qui định : Mọi người cу quyền tự do ngфn luận, quyền nầy bao gồm cả quyền tự do tмm kiếm, nhận vа truyền đạt mọi loại tin tức, э kiến, khфng phвn biệt ranh giới, hмnh thức tuyкn truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hмnh thức nghệ thuật hoặc thфng qua mọi phương tiện đại chъng khбc tuỳ theo sự lựa chọn của họ (điều 19,2) ;
- Xйt rằng : Một số rất нt Nhа cầm quyền độc tаi toаn trị cтn rơi rớt lại trкn trбi đất, trong đу cу NCQCSVN, đều lạm dụng điều 19,3,b của Cфng ước nуi trкn : Quyền ở điều 19,2 cу thể bị hạn chế phần nаo để bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc trật tự cфng cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của cфng chъng hầu bуp chết quyền Tự do Thфng tin Ngфn luận rất chнnh đбng của người Dвn trong Nước họ, vм Cбc Nhа cầm quyền độc tаi toаn trị ấy luфn ngụy biện đồng hуa bảo vệ An ninh Quốc gia chвn chнnh với bảo vệ an ninh cho Chế độ của mмnh. Ai ai cу lương tri đều hiểu An ninh Quốc gia được gia tăng chỉ khi toаn Dвn được thфng tin thфng thoбng, tiếp cận tмnh hмnh thế giới, mở rộng tầm nhмn, nhận thức đầy đủ lаnh mạnh đъng đắn. Trбi lại chнnh việc Nhа cầm quyền độc quyền bưng bнt hoặc bịa chuyện để lừa gạt Dвn mới lа một trong cбc nguyкn nhвn tất yếu lаm Tổ quốc suy tаn bi thảm, Dвn tмnh tang thương biến loạn ;
- Xйt rằng : Sбch Trắng do Bộ Ngoại giao NCQCSVN cфng bố ngаy 18-8-2005 đг cфng khai tuyкn truyền với Quốc tế : Chнnh phủ Việt Nam chủ trương khuyến khнch vа tạo mọi điều kiện để người Dвn tiếp cận, khai thбc vа sử dụng rộng rгi thфng tin trкn mạng Internet (Chương II, mục I,2);
Vậy thay mặt cho hаng triệu người Dвn Việt Nam đang hằng giờ thao thức tмm đọc thфng tin từ Internet cũng như từ cбc nguồn thфng tin khбc, chъng tфi đồng thanh tuyкn bố :
1/- Chъng tфi cу Quyền Tự do Thфng tin Ngфn luận, cу quyền tiếp cận cбc nguồn thфng tin từ mọi phнa.
2/- Yкu cầu NCQCSVN tạo ngay cбc điều kiện cần thiết để chъng tфi được cфng khai sử dụng vа khai thбc cбc nguồn thфng tin hữu нch của Nhвn loại như Sбch Trắng chнnh Bộ Ngoại giao VN cфng bố ngаy 18-8-2005, chứ khфng phải bị trуi buộc bởi cбc quy định phi lэ vа vф nguyкn tắc như hiện nay.
3/- Yкu cầu NCQCSVN thả ngay cбc tщ nhвn Thфng tin ngфn luận Nguyễn Vũ Bмnh vа Phạm Hồng Sơn, đồng thời chấm dứt vĩnh viễn cбc hаnh động bắt bớ, trấn бp, sбch nhiễu người Dвn như đг bắt giam 2 фng Văn Sбu vа Hoаng Trọng Chвu ở Phước Long chỉ vм đтi được hưởng quyền thu thập vа truyền bб thфng tin lаnh mạnh. Vм việc bắt bớ giam cầm họ chỉ lа một cбch tự thъ nhận trước Cộng đồng Quốc tế rằng Nghị quyết 1481 của Nghị viện Hội đồng Chвu Вu ngаy 25-01-2006 lкn бn Chủ nghĩa vа Chế độ Cộng sản đг tаn phб Nhвn loại nặng nề như Chủ nghĩa Đức Quốc xг lа hoаn toаn xбc thực.
4/- Yкu cầu NCQCSVN sửa đổi ngay luật Bбo chн, cфng khai tuyкn bố tạo điều kiện dễ dаng cho bбo chн tư nhвn được tự do xuất bản ở Việt Nam.
Tuyкn bố tại thаnh phố Huế, ngаy 23-02-2006
Thay mặt nguyện vọng hưởng Quyền Tự do Thфng tin Ngфn luận của người Dвn Việt Nam
Nay kэ tкn

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Leah VangBy:
People and OrganizationsIn:
Petition target:
Vietnam's Government and VC Party

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets