Tisztasбgot, tisztessйget йs egyenjogъsбgot a magyar kutyбs tбrsadalomban sign now

Alulнrottak tiltakozunk az ellen, hogy a tцbb, mint szбz йves magyar kinolуgiбt йs annak szбz йves szervezetйt tanulatlan, tehetsйgtelen, цnző йs haszonleső kalandorok a vйgveszйlybe sodorjбk!

1) Felszуlнtjuk Цnцket, hogy mondjanak le a szervezetben tцbb helyьtt is betцltцtt tisztsйgьkről, mondjanak fel a pйnzйrt minden mocsokra kйpes talpnyalу csahosaiknak, adjбk vissza nekьnk a belső цnkormбnyzatisбgot, demokrбciбt, egyenjogъsбgot йs a felьgyeletet az ьgyek felett ne csak vбlasztott kйpviselőink ъtjбn, hanem ahogyan az Alapszabбlyban йs a tцrvйnyben is garantбlt, tisztбnlбtбst kцzvetlenьl valamennyi tag szбmбra!

2) Az elcsalt йs manipulбlt tisztъjнtбs utбn legyen vйgre demokratikus йs tiszta vбlasztбs a szervezet minden egysйgйben йs az orszбgos testьletekben is. Az ъjonnan vбlasztott kцzgyűlйs pedig adjon "amnesztiбt" valamennyi kizбrt йs elьldцzцtt tagnak йs szervezetnek.

3) Mondja ki az egyesьlet szabadon vбlasztott kцzgyűlйse annak ernyőszervezettй alakulбsбt, alkosson ъj, alkotmбnyos, бtlбthatу, kцzйrthető йs nem szabadon vбltoztathatу йrtelmű szabбlyokat (alapszabбly, szmsz, stb.)! Egy szemйly csak egy tisztsйget tцlthessen be az egйsz egyesьleten belьl, az egyesьlet tisztsйgviselőjйnek kцzeli hozzбtartozуja semmilyen tisztsйgre ne legyen megvбlaszthatу.

4) Az egyesьlet йs annak szervei, ideйrtve az elnцkцt is, valamennyi dцntйse legyen nyilvбnos йs kцnnyen hozzбfйrhető. A jegyzőkцnyvi csalбsokat, okirat hamisнtбsokat megfelelő ьgyiratkezelйs szabбlyok megalkotбsбval ki kell zбrni. Az egyesьlet tagja előtt semmi sem kйpezheti titok tбrgyбt, kivйve a tцrvйnyben garantбlt, йs az ottani szabбlyok szerint feltйtlenьl biztosнtandу szemйlyisйgi jog.

5) Az orszбgos vezetйs a munkбjбt csakis kцzйrdekű munkakйnt vйgezze, azйrt tiszteletdнjat ne kapjon, de a szбmlбval igazolt feltйtlenьl szьksйges kцltsйgeit az egyesьlet elnцke alбнrбsa йs az ellenцrző bizottsбg elnцkйnek ellenjegyzйse mellett elszбmolhatja. E kйt tisztsйgviselő pedig csakis a kцzgyűlйs бltal megбllapнtott tiszteletdнjban, az elnцk pedig kцzlekedйsi, internet hozzбfйrйsi valamint meghatбrozott mйrtйkű telefon kцltsйgtйrнtйsben is rйszesьlhetne.

6) Az egyesьlet bevйteleit йs kiadбsait (kцltsйgvetйsйt) a kцzgyűlйs бltal az alapszabбlyban meghatбrozott mйrtйkben meg kellene osztani a kцzpont йs a tagszervezetek kцzцtt (pl. 20-80 \% a tagszervezetek javбra), ez utуbbiak esetйben pedig arбnyosan kйne a rбjuk eső rйszt (pl. 80 \%) felosztani, azzal, hogy a fajtбk szervezetei a nyilvбntartott tagjai йs a fajta regisztrбlt egyedei arбnyбban rйszesьlnйnek belőle. A kis egyedszбmъ fajtбk kompenzбciуban rйszesьlnйnek, amely a tagszervekre eső előirбnyzatok 15 \%-a, mely kompenzбciу felйt a magyar fajtбk klubjai, mбsik felйt a tцbbi йrintett kis egyedszбmъ fajta klubja kapnб. Ezt a felosztбst a tagszervezetek kйpviselőiből бllу ad hoc tanбcs kйszнtenй elő, йs a kцzgyűlйs fogadnб el az йve kцltsйgvetйssel egyidőben.

7) Valamennyi tagszervezet (fajtaklub, helyi szevezeti egysйg, sportegyesьlet, stb) az ъj alapszabбly elfogadбsa utбn 180 napon belьl цnбllу jogi szemйlyisйgű civil szervezettй alakul kцtelezően. Ugyanakkor a MEOE valamennyi lйtrejцtt szervezetet felveszi tagjai sorбba azzal, hogy ezzel pбrhuzamosan a magбnszemйlyek tagsбga a MEOE-ban megszűnne.

8) A tagszervezetek lйtrehozzбk a Tenyйsztйsi Tanбcsot, amely koordinбlja a tenyйsztйsi szabбlyok elfogadбsбt, a tenyйsztйsi programok megalkotбsбt, a tenyйszcйlok megfogalmazбsбt, stb. A gyűjtőklubok kцtelezően megszűnnek. Egy fajtбt tцbb szervezet is kйpviselhet, de csak az lehet a fajtagondozу, amely a legtцbb nyilvбntartott taggal, a legtцbb a fajtбhoz tartozу egyeddel rendelkezik, йs a legjobb, a tenyйszcйlt is megfogalmazу fajtanemesнtő olyan programot valуsнt meg, amelyet a Tenyйsztйsi Tanбcs egyszerű tцbbsйggel elfogad. Nem kцtelező, de cйlszerű az бllami elismertsйget megszerezni, mivel нgy tud a fajtaklub a jцvőben a tenyйsztйs йrdemйbe beleavatkozni, ahhoz hozzбszуlni. Az бllamilag el nem ismert szervezetek nem lehetnek fajtagondozуk! A MEOE йs tagszervezetei kцzцsen szerzik meg az бllami elismerйst йs a kinolуgiai csъcsszervvй nyнlvбnнtбst.

Ez a rцvid programunk, ezйrt kьzdьnk, йs a megvalуsнtбsa йrdekйben kцveteljьk a jelenlegi MEOE vezetйs tбvozбsбt, йs az ъj tisztъjнtбs kiнrбsбt a szervezet minden egysйgйnйl йs orszбgos szinten egyarбnt!

Kйrjьk, hogy alбнrбsбval tбmogassa cйljaink elйrйsйt, segнtse elő a szбz йves magyar kinolуgiai egyesьlet megъjulбsбt, modernizбlбsбt!

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Lorie HammondBy:
ReligionIn:
Petition target:
Magyar Ebtenyйsztők Orszбgos Egyesьlete

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets