Stopp forfшlgelsen av Falun Gong i Kina sign now

STOPP FORFШLGELSEN AV FALUN GONG I KINA

HENSTILLING TIL NORSKE MYNDIGHETER OG NORSK PRESSEI 1999 ble Falun Gong forbudt av Kinas davжrende president Jiang Zemin med ordren: шdelegg deres rykte, шdelegg dem finansielt og шdelegg dem fysisk. Siden er hundretusentalls utшvere utsatt for brutal omskolering i tvangsarbeidsleirer. Tusentalls er torturert og drept. FN og Rшde Kors har hittil ikke fеtt foreta uavhengige undersшkelser av leirene til tross for lшfter om dette.

Det er tatt rettslige skritt i 15 land mot bl.a. Jiang Zemin og lederne av 6-10-kontoret, et gestapoliknende organ opprettet for е utrydde Falun Gong og dets utшvere. Flere ledende menneskerettsadvokater har klassifisert det kinesiske regimets forfшlgelse av Falun Gong som folkemord.

Av de over 6 millioner som i dag antas е sitte i 1100 tvangsarbeidsleirer rundt om i Kina antas det at halvparten er Falun Gong-utшvere. I mange leirer utnyttes fanger som gratis arbeidskraft for е tilvirke produkter som selges videre av vestlige selskaper. Kilde: www.laogai.org.1.

Jeg шnsker at den norske regjeringen еpent fordшmmer forfшlgelsen av Falun Gong og brudd pе menneskerettighetene som pеgеr i Kina.2.

Ved underskrift fшr 5. oktober 2004 шnskes ogsе at Stortingspresident J. Kosmo tar dette opp med kinesiske myndigheter under sitt besшk i Kina i forbindelse med markeringen av 50 еr med diplomatiske forbindelser mellom Norge og Folkerepublikken.3.

Jeg шnsker at norsk presse skal informere jevnlig om brudd pе menneskerettighetene i Kina, spesielt om forfшlgelsen av Falun Gong og av religiшse og andre еndelige utшvere.Informasjon om underskriftene blir kun gitt norsk UD. Ingen andre fеr slik informasjon. Stortinget og pressen vil bare bli informert om antall underskrifter. Det samme gjelder den kinesiske ambassaden. Ingen opplysninger om underskriverne.TAKK FOR DIN STШTTE OG OPPSLUTNING.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 100

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Howard MeltonBy:
LGTBIn:
Petition target:
Myndigheter og presse i Norge

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets