Stop Religious Persecution Against Kim Quang Temple in Hue city, Vietnam sign now

To:
The U.N. Human Rights Council, U.S. Congress, European Parliament, Australian Congress, Canadian Congress, International Human Rights Organizations, Amnesty International and News Media; To the Government of the Social Republic of Vietnam; To Concerned citizens of the worldWe are petitioning you in an effort to stop the government of the Socialist Republic of Vietnam from their campaign of religious persecution and intimidation against the monks and members of Kim Quang Temple in the central city of Hue.


Kim Quang Temple, located at 18 Duy Tan Street, An Cuu District, Hue city, is a historic 150 year-old Buddhist temple that is in dire need of a repair due to adverse weather effects over the years. The renovation is imperative for the practice of religion for the monks in the temple and local people before the coming stormy winter.


At 3:00 PM, September 29, 2010, while the preparation for the renovation at Kim Quang Temple was proceeding, more than 30 police and local authorities broke into the temple and interrogated the monks and apprentices about the renovation. Immediately after the police and authorities left the temple, they blocked all entrances leading to the temple and prevented construction workers from transporting building materials to the temple. Additionally, police constantly intruded the temple at night and disrupted the temple's services.


On October 16, 2010, at 8:30AM, hundreds of police and authorities, led by the People's Committee of An Cuu locality, invaded Kim Quang Temple and arrested the construction workers after forcefully confiscating building tools from these workers and wrecking the temple's building framework. Another group of authorities insulted the monks while the robbery was taking place in the temple. Police set up barricades in the areas surrounding the temple and threatened the monks and supporters who came to the temple's assistance. Police also threatened construction workers and forced them to sign an agreement not to help the temple.


Since the above 2 events, the campaign to block the renovation at Kim Quang Temple by local authorities has been escalating - both in the levels of violence and intimidation tactics, with no end in sight. The monks and members of Kim Quang Temple have had to live under gravely unsafe conditions while having to be subject to daily police harassment.


The United Nation clearly identified the right to freedom of religion in Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The Preamble of the UDHR also declares that all people are entitled to freedom from fear and oppression. So, we urge you to:


1.

Immediately and unconditionally stop the religious persecution campaign against the monks and supporters of Kim Quang Temple.
2.

Allow the monks renovate the temple so they and local people can have a safe and sacred place to practice their beloved religion.
3.

Remove the barricades in and around Kim Quang Temple and allow construction materials as well as supporters can reach the temple.


We thank you for your time and attention to this extremely serious matter.
Sincerely Yours,
========

THỈNH NGUYỆN THƯ

Kнnh gởi:

- Hội Đồng Nhвn Quyền Liкn Hợp Quốc, Quốc Hội Hoa Kỳ, Nghị Viện Вu Chвu, Quốc Hội Ъc, Quốc Hội Canada, Cбc Cơ Quan Ngфn Luận Toаn Cầu, Tổ Chức Phуng Viкn Khфng Biкn Giới (RSF), Tổ Chức Theo Dхi Nhвn Quyền (Human Rights Watch), Cбc Cơ Quan Truyền Thфng Thế Giới; Nhа Nước CHXHCN Việt Nam; Quэ Bа vа Quэ Фng quan tвm,

Chъng tфi kэ tкn thỉnh nguyện thư nаy trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn nhа cầm quyền Cộng Hтa Xг Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thi hаnh chiến dịch trщ dập tфn giбo vа hăm doạ đối với cбc chư tăng vа những người ủng hộ chщa Kim Quang tại thаnh phố Huế.

Chщa Kim Quang, toạ lạc tại địa chỉ số 18 đường Duy Tвn, Phường An Cựu, thаnh phố Huế, lа một ngфi chщa cổ 150 năm đang cần trщng tu cấp bбch sau nhiều năm thбng chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Việc trщng tu của chщa rất cần thiết cho sự tu học của cбc chư tăng vа người dвn địa phương trước khi giфng tố mщa đфng kйo đến.

Vаo lъc 3 giờ chiều ngаy 29 thбng 9, 2010, trong khi cбc chư tăng đang chuẩn bị cho việc trщng tu tại chщa Kim Quang, hơn 30 cфng an vа cбn bộ địa phương đг xфng vаo chщa vа hạch hỏi tăng chъng trong chщa về việc trщng tu. Ngay sau khi cфng an vа cбc cбn bộ rời khỏi chщa, bọn chъng đг ngăn chặn cбc lối đi vаo chщa vа khфng cho cбc thợ xвy dựng mang vật liệu xвy dựng vаo chщa.. Thкm vаo đу, cфng an thường xuyкn xфng vаo chщa vаo ban đкm vа phб rối việc tu hаnh của chư tăng.

Vаo 8:30 sбng ngаy 16 thбng 10, 2010, hаng trăm cфng an vа cбn bộ, dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng Nhвn Dвn phường An Cựu, đг xфng vаo chщa Kim Quang vа bắt giữ cбc cфng nhвn xвy dựng đem về đồn. Cфng an cũng đг cưỡng chiếm cбc đồ nghề từ tay những người thợ xвy nаy vа phб hủy cбc giаn giб xвy nhа. Trong khi cфng an đang cướp đồ nghề xвy dựng chщa, một nhуm cбn bộ đг mắng chửi cбc chư tăng thậm tệ. Cфng an đг phong tỏa cбc khu vực quanh chщa vа đe dọa cбc Thầy vа những người ủng hộ đг đến cứu giъp chщa Kim Quang. Cфng an cтn đe doạ cбc thợ xвy dựng vа đг йp họ phải kэ tкn vаo một văn bản cam kết sẽ khфng giъp chщa nữa.

Kể từ ngаy xảy ra 2 sự kiện ở trкn, nhа chức trбch địa phương đг gia tăng chiến dịch ngăn cấm việc trщng tu chщa Kim Quang - vừa cả trкn mức độ bạo lực vа chiến thuật hăm doạ, mа khфng cу dấu hiệu ngưng nghĩ. Chư Tăng vа Phật tử chщa Kim Quang đang phải sinh hoạt trong những điều kiện vф cщng nguy hiểm trong lъc phải chịu những sự sбch nhiễu hаng ngаy từ phнa cфng an.

Liкn Hiệp Quốc đг rх rаng nhận định quyền tự do tфn giбo ở Điều 18 trong Bản Tuyкn Ngфn Nhвn Quyền Hoаn Vũ (UDHR). Lời Phi Lộ của bản UDHR cтn tuyкn bố rằng tất cả mọi người đều được thừa hưởng quyền tự do khỏi những sự sợ hгi vа бp bức. Do vậy, chъng tфi thъc đẩy quэ vị phải:

1. Chấm dứt ngay lập tức vа vф điều kiện chiến dịch trщ dập đối với Tăng chъng vа ủng hộ viкn của chщa Kim Quang

2. Cho phйp Tăng chъng trщng tu chщa Kim Quang để Tăng chъng vа Phật tử cу một nơi an toаn vа trang nghiкm để tu tập.

3. Chấm dứt sự phong toả tại vа quanh chщa Kim Quang vа cho phйp vật liệu xвy dựng cũng như cбc ủng hộ viкn cу thể vаo chщa.

Chъng tфi xin cảm ơn quэ vị đг bỏ thời gian vа sự quan tвm của quэ vị đến vấn đề vф cщng nghiкm trọng nаy.Thаnh Kнnh,

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
200 / 100

Latest Signatures

 • 20 December 2015200. Le Vietd
  Please, stop religious persecution against Kim Quang Temple in Hue city, Vietnam
 • 18 December 2015199. Kim Frost
  stop religious persecution against Kim Quang Temple in Hue city, Vietnam
 • 30 November 2015198. Nguyen Thic
  I support this petition
 • 28 November 2015197. Peter N
  I support this petition
 • 26 November 2015196. Tran Bradshaw
  I support this petition
 • 22 November 2015195. Vinh B
  I support this petition
 • 12 November 2015194. Khong M
  I support this petition
 • 06 November 2015193. Hoangkim C
  I support this petition
 • 03 November 2015192. Steve L
  I support this petition
 • 24 October 2015191. Hang T
  I support this petition
 • 19 October 2015190. Tam M
  I support this petition
 • 18 October 2015189. Chu Chngt
  В
 • 18 October 2015188. Anh L
  VC Stop Religious Persecution Against Kim Quang Temple in Hue city, Vietnam
 • 16 October 2015187. Thanh
  Above
 • 11 October 2015186. Trandang Landry
  I support this petition
 • 07 October 2015185. Nhi Loip
  I support this petition
 • 21 September 2015184. Thang L
  I support this petition
 • 16 September 2015183. Canhlam Fowler
  I support this petition
 • 11 September 2015182. Jonathan V
  В
 • 21 August 2015181. Nghe N
  I support this petition
 • 31 July 2015180. John C
  I support this petition!
 • 15 July 2015179. Thin T
  В
 • 14 July 2015178. Hoa L
  I support this petition
 • 01 July 2015177. Duc N
  I support this petition
 • 23 June 2015176. Son P
  I support this petition
 • 22 June 2015175. Nguyen Stanton
  Petition
 • 21 June 2015174. Vinh T
  I support this petition

browse all the signatures

Pansy PayneBy:
School and EducationIn:
Petition target:
The U.N. Human Rights Council, U.S. Congress, European Parliament, Australian Congress, Canadian Congress, International Human Rights Organizations, Amnesty International and News Media; Government of the Social Republic of Vietnam; Concerned citizens of

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets