Spravedlnost pro Izrael sign now


J.E.
Alexandr Vondra
Vicepremiйr a ministr vlбdy ИR pro evropskй zбleitosti.
PrahaVae Excelence, vбenэ pane ministшe,

Evropskб Unie se hlбsн k hodnotбm smмшujнcнm k mнru a spoluprбci nejen v rбmci Evropy, ale i ve svмtм. Je proto jen stмн pochopitelnй, e v 7. rбmcovйm programu, jнm Evropskб unie pшidмluje prostшedky na spoluprбci v oblasti vмdy a technologiн, byly do seznamu partnerskэch zemн pro EU zaшazeny na Blнzkйm vэchodм vechny arabskй zemм, nikoli vak Stбt Izrael.
V dobм, kdy celэ svмt s obavami sleduje dмnн na Blнzkйm vэchodм, by bylo vylouиenн Stбtu Izrael ze spoluprбce s Evropskou uniн a dalнmi zemмmi nedщstojnэm a navнc krбtkozrakэm krokem. Nejen proto, e vмdeckэ potenciбl Izraele je velmi vysokэ a mщe obohatit Evropu i BV, ale pшedevнm proto, e prбvм ъиast Izraele na tмchto nadnбrodnнch projektech mщe bэt klниovэm zбkladem pro spojenн odbornнkщ a vzdмlanэch lidн z rщznэch zemн Evropy a BV. Jsme pшesvмdиeni, e jen spoluprбce vech zъиastnмnэch stran mщe nastartovat zklidnмnн situace v tomto explosivnнm regionu.
Vae excelence. Vylouиenн Izraele z tйto spoluprбce a pшehlнenн reбlnйho stavu, mщe bэt pro Evropu navнc velmi nebezpeиnй v budoucnosti, kterб nemusн bэt nijak pшнli vzdбlenб.
Izrael je dnes иasto velmi kriticky hodnocen za svou snahu uhбjit vlastnн stбt, zatнmco jsou Evropou chlбcholeny a podporovбny zemм, v nich teroristickй organizace majн znaиnэ vliv a nмkdy i podнl na vlбdnoucнch strukturбch. Tento stav zaинnб sice pomalu, ale a pшнli nбpadnм pшipomнnat udбlosti, jejich sedmdesбtйho vэroин vzpomene prбvм nae zemм v pшнtнm roce 2008. Udбlosti, kterй jsme si zvykli nazэvat Mnichovskб zrada.
Tehdy chtмla Evropa uhnout vбleиnйmu stшetu tнm, e obмtuje jeden malэ stбt - Иeskoslovensko. Tento nedщstojnэ krok ji vak stejnм nezachrбnil. Ani pшed II. svмtovou vбlkou, ani Holocaustem ani pшed miliony mrtvэch.
Dnes se zdб, e chce Evropa opмt uhnout, nynн pшed islбmskэm fundamentalismem a terorismem, tentokrбt tнm, e obмtuje Izrael. Vэsledek by vak mohl bэt stejnм tristnн. Pomineme-li samu nedщstojnost tohoto nerovnovбnйho postoje Evropy, vбe dnes Izrael na sebe иetnй teroristickй sнly
a je doslova hrбzн mezi terorismem a Evropou. Ostatnм, o skuteиnosti, e terorismus nemusн bэt jen lokбlnн zбleitostн BV, se u mмla monost pшesvмdиit evropskб mмsta jako Madrid nebo Londэn.
Nedokбeme-li vyjбdшit svou podporu Stбtu Izrael v jeho boji s terorismem, tшeba i tнm, e budeme za samozшejmost povaovat jeho partnerstvн a ъиast na mezinбrodnнch projektech Evropskй unie, mщeme se jednoho dne doиkat toho, e se teroristickй ъtoky stanou stejnou souибstн bмnйho evropskйho dne, jako je tomu dnes ve Stбtм Izrael.
Vae Excelence, prosнme Vбs, abyste se vahou autority svмшenйho Vбm ъшadu, zasadil v Evropskй unii o navrбcenн Izraele mezi jejн partnerskй zemм.
Prбvм Иeskб republika by mмla na zбkladм vlastnн historickй zkuenosti vyslovit zшetelnэ nesouhlas
s pшehlнenнm Izraele a бdat nбpravu tohoto stavu, aby vem bylo dбno zcela zшetelnм najevo, e pro Evropu zde Izrael byl, je a bude, a e novodobэ Mnichov, tentokrбt v blнzkovэchodnн mutaci, je pro nai zem a jejн nбrod nepшijatelnэ.

V Praze, dne 15. dubna 2007Ъиastnнci setkбnн Vichni jsme lidй

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
50 / 50

Latest Signatures

 • 02 December 201550. Bohumil K
  I support this petition
 • 07 November 201549. Izrael Bene
  I support this petition
 • 24 October 201548. Br Felixsloukao
  I support this petition
 • 09 September 201547. Ji T
  I support this petition
 • 25 August 201546. Lumr C
  I support this petition
 • 09 August 201545. Hana K
  I support this petition
 • 13 September 201444. Ivan H
  I support this petition
 • 29 July 201443. Jakub N
  I support this petition
 • 04 July 201442. Ctibor J
  I support this petition
 • 27 April 201441. David P
  I support this petition
 • 03 April 201440. Miroslav H
  I support this petition
 • 24 January 201439. Arpad K
  I support this petition
 • 15 December 201338. Ing Petrs
  I support this petition
 • 12 December 201337. Jakub T
  I support this petition
 • 03 September 201336. Tom K
  I support this petition
 • 07 June 201335. Gabriela S
  I support this petition
 • 29 May 201334. Eva O
  I support this petition
 • 22 May 201333. Jan B
  I support this petition
 • 01 May 201332. Zdenk M
  I support this petition
 • 13 March 201331. Mka S
  I support this petition
 • 04 October 201230. David D
  I support this petition
 • 19 August 201229. Vt K
  I support this petition
 • 22 July 201228. Rndr Jank
  I support this petition
 • 15 June 201227. Samuel S
  I support this petition
 • 07 January 201226. Petr M
  I support this petition
 • 07 January 201225. Pavel K
  I support this petition
 • 23 August 201124. Ing Danieli
  I support this petition

browse all the signatures

Melvin FloresBy:
HealthIn:
Petition target:
Alexandr Vondra, Vicepremiйr a ministr vlбdy ИR pro evropskй zбleitosti.

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets