SOS Red het Historisch Stadspark van Antwerpen sign now

PETITIE SOS RED HET HISTORISCH STADSPARK VAN ANTWERPEN

Doe mee en red het Antwerps Stadspark.

Onderteken onderstaande brief en stuur deze petitie via email verder naar andere belangstellenden. Gezien de unieke historische waarde van het Stadspark zowel binnen de Antwerpse als de Belgische geschiedenis van de landschapsarchitectuur, kunnen ook niet Antwerpenaars tekenen. Uw email adres is vereist voor ondertekening, maar wordt NIET gepubliceerd op de petitie.

Alle achtergrondinformatie over het Stadspark en het beschermcomitй SOS Stadspark vindt u op http://beschermstadsparkvanantwerpen.wordpress.com/.
Email: bescherm.stadspark (at) gmail.com30 januari 2009

Geachte Burgemeester Janssens, Geachte College van Schepenen,

Ondergetekenden wensen hun bezorgdheid uit te drukken over de geplande heraanleg van het historisch Stadspark van Antwerpen. Met deze petitie willen we aantonen dat er geen draagvlak is voor de dure heraanleg van dit unieke historische park in romantische Engelse landschapsstijl, ontworpen door toparchitect Eduard Keilig.

Hoewel het stadsbestuur recent (in een persconferentie van 16/01/2009) te kennen gaf dat ze het historisch park "in ere zou willen herstellen" en "restaureren," blijven wij ten zeerste bezorgd over de toekomst van dit prachtige, historische park. We zijn bezorgd dat het stadsbestuur de term "restauratie" toch wel zeer ruim interpreteert. We baseren onze bezorgdheid op de "Open Oproep" (de advertentie voor architecten), die al op 9/01/2009 verscheen en waarin de Stad Antwerpen op zoek is naar een ontwerp voor een "nieuw park" dat het historische Stadspark slechts als vertrekpunt gebruikt. In diezelfde advertentie voor architecten stelt de Stad Antwerpen dat het Stadspark onze "hedendaagse behoeften" niet meer zou invullen. Want, zo stelt de Stad Antwerpen in de "Open Oproep," "Het parkgebruik is geлvolueerd van flaneren naar sport en spel, van passief toekijken naar actieve beleving. De huidige parkaanleg is echter nog steeds terug te brengen op de originele tekening van Keilig en is in die zin niet mee geлvolueerd, waardoor dit park de hedendaagse behoeften slechts gedeeltelijk of zelfs niet kan invullen."

Ondergetekenden verwerpen de idee dat er nood is om van het historische Stadspark door heraanleg een "nieuw park" te maken, waarbij het historische park slechts als "vertrekpunt" fungeert. Ondergetekenden zijn juist blij te zien dat er zoveel van de oorspronkelijke parkaanleg bewaard is gebleven, en beschouwen dit als de unieke hedendaagse meerwaarde van het Stadspark (het soort park waarvan er nog maar weinig in ons land bestaan). Ondergetekenden verwerpen ook de door het stadsbestuur gebruikte tegenstelling tussen passieve (zogezegd oude/ouderwetse) behoeften, en actieve (zogezegd moderne en hedendaagse) behoeften die in de Open Oproep aangevoerd wordt om de dure heraanleg van het Stadspark te rechtvaardigen.

Ondergetekenden wensen met deze petitie aan te tonen dat er wel een draagvlak is voor volgende doelstellingen:

1. BESCHERMING CULTUREEL ERFGOED: Het Antwerps Stadspark dient beschermd te worden als uniek cultureel erfgoed. Het is een kroonjuweel van de 19de eeuwse Antwerpse en Belgische landschapsarchitectuur, en dient als dusdanig erkend en gekoesterd te worden. De Stad Antwerpen dient hier het voorbeeld te volgen van steden als NYC, waar het 19de eeuwse Central Park al sinds 1963 beschermd monument is.

2. RESTAURATIE, MAAR GEEN OMFUNCTIONERING OF HERAANLEG: Het Antwerps Stadspark is toe aan grondige renovatie, restauratie, en algeheel beter onderhoud. Maar dat is heel iets anders dan de door het stadsbestuur voorgestelde omfunctionering, "omstyling" en "heraanleg" om het Stadspark "hedendaags" te maken, waarbij het historisch park slechts als "vertrekpunt" zou fungeren. Wij vinden dat het Stadspark juist "hedendaags" is door zijn unieke historische meerwaarde en dat het als belangrijk cultureel en landschappelijk erfgoed niet ingrijpend gewijzigd mag worden.

3. BETERE BEVEILIGING, maar niet door het mogelijk rooien van gezonde bomen of aanplantingen (nota bene: een groot aantal vragen in de enquete van het stadsbestuur over het Stadspark betreffen het weghalen van gezonde bomen, vandaar onze bezorgdheid).

4. KLASSIEK FLANEERPARK: ondergetekenden delen niet de mening van het stadsbestuur dat wandelen, kuieren, flaneren, rustig van de natuur genieten "oude behoeften" zijn, die niet meer eigentijds of hedendaags zouden zijn. Ondergetekenden zijn helemaal niet tegen sport of spel, en bovendien stellen we vast dat er nu al ruimschoots plaats is voor joggen, sport en spel in het historische Stadspark. Maar dit vrij kleine flaneerpark openstellen voor nog mййr sport (zie enquete), nog mййr activiteiten of "evenementen" (zie enquete), zou het uitzicht en de huidige functie van het park als oase van rust in de drukke binnenstad in gevaar brengen.

5. MEER EN BETERE INSPRAAK: ondergetekenden wensen dat het stadsbestuur de burgers op een tijdige en betere manier zou betrekken en bevragen bij belangrijke beslissingen die het behoud of de ingrijpende omfunctionering van het cultureel erfgoed betreffen.

Nota bene: Gezien de unieke waarde van het Stadspark zowel binnen de Antwerpse als de Belgische geschiedenis van de landschapsarchitectuur, kunnen ook niet Antwerpenaars tekenen.

Hoogachtend,

Ondergetekenden

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 100

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Everett PaulBy:
Entertainment and MediaIn:
Petition target:
De Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets