Sbнrka na soud proti ИT kvщli cenzuшe o udбlostech z 11/9/2001 sign now

Podpis tйto petice reprezentuje NEZБVAZNЭ pшнslib finanиnн i prбvnн spoluъиasti na hromadnй alobм proti Иeskй televizi kvщli poruovбnн Zбkona o ИT, v nмm se o ИT pravн:

Jejнm poslбnнm je poskytovat objektivnн, ovмшenй, vestrannй a vyvбenй informace pro svobodnй vytvбшenн nбzorщ

Internetovб petice smмrem k ИT zde: http://nwoo.org/911/petice.html

ИT neodpovмdмla na petici s vнce ne 200 podpisy sebranэch 11/9/2010 v Praze.

Na stнnosti smмrem k Radм ИT odpovмdмla s vэmluvami.

Stнnost zde:
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=podnet-k-provedeni-setreni-v-dusledku-neobjektivnosti-a-nevyvazenosti-zpravodajstvi-ceske-televize&cisloclanku=2010120016Reakce zde:

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=odpoved-rady-ct-zeme-je-stale-placata&cisloclanku=2011030008

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=odpoved-rady-ct-na-stiznost-o-neobjektivnosti-vysilani-o-udalostech-1192001&cisloclanku=2011010036

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=dostane-reditel-ct-jiri-janecek-rozum-nebo-ho-pozeneme-az-do-strasburku&cisloclanku=2011010016


Naнm zбmмrem je vyvolat soudnн шнzenн, v jeho prщbмhu by byly zveшejnмny informace uvedenй ve stнnosti.

Nepшedpoklбdбme velkou anci na vнtмzstvн u soudu, ale naнm cнlem je pшedevнm upoutat na sebe a na cenzuru v ИT pozornost mйdiн.

Pшedpoklбdбme nбklady na soudnн шнzenн ve vэi cca 20.000 Kи. Jednб se o nбklady na soudnн poplatky v pшнpadм prohranйho soudnнho sporu, nikoliv odmмnu pro prбvnнky.
aloba bude vypracovбna ve vlastnн reii prбvnнmi experty, kteшн se s tнmto naнm zбmмrem ztotoтujн.

Nб plбn je takovэ, e bychom shromбdili minimбlnм 40 lidн, kteшн by se kadэ zavбzali poskytnout minimбlnм 500 Kи na tyto poplatky. 40x500 = 20.000.

Tuto ибstku by pшevedli na ъиet prбvnнka, kterэ povede alobu.
Souибstн tйto spoluprбce mщe bэt smlouva o ъиelu vyuitн vaich finanиnнch prostшedkщ a pшнpadnйm vrбcenн v pшнpadм jejich nevyuitн.

To ve a po odsouhlasenн textu aloby a strategickйho plбnu a pшнpadnэch zmмnбch na zбkladм pшipomнnek vech zъиastnмnэch.

Na vaн vlastnн volbм u bude, zda-li se osobnм k alobм pшipojнte a nebo zda pouze poskytnete finanиnн podporu.

U podpisu uveпte pшedevнm emailovou adresu, na kterй vбs budeme kontaktovat, a se nashromбdн potшebnй mnostvн sponzorщ.

Rбdi bychom tento proces rozjeli jetм bмhem tohoto lйta, abychom mмli k 11/9/2011 nмjakй vэsledky.

Dмkujeme

Za NWOO:

Jan Korбl,......Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Elaine CalhounBy:
SustainabilityIn:
Petition target:
NWOO.org

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets