Przeciw XXXV Zjazdowi ZHP sign now

My, niїej podpisani instruktorzy hufcуw Chorgwi Stoіecznej wyraїamy nadziejк i pokіadamy ufnoж, iї Komenda naszej Chorgwi nie poprze inicjatywy w prawie zwoіania kolejnego zjazdu nadzwyczajnego jesieni tego roku.

Naszym zdaniem wniosek ten ma na celu podwaїenie legalnoci demokratycznie wybranych wіadz ZHP w poіowie ich kadencji i jest szkodliwy dla caіego Zwizku, albowiem inicjuje niepotrzebne konflikty.

Wyraїamy powaїn obawк, iї zjazd ten nie bкdzie w zadnyn stopniu odpowiedzi na realne i najwaїniejsze problemy Zwizku Harcerstwa Polskiego.

Uwaїamy, їe wszelkie konieczne zmiany w Statucie ZHP powinny byж poprzedzone szerok dyskusj w atmosferze powagi i troski o dobro Zwizku.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Albert GoodmanBy:
SustainabilityIn:
Petition target:
Na rкce Komendanta Chorgwi Stoіecznej ZHP - hm. Waldemara Kowalczyka

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets