PБRTATLAN, PONTOS, KIEGYENSЪLYOZOTT, SZAKSZERЫ HНRSZOLGБLTATБST KЦVETELЬNK A KЦZMЙDIБTУL! sign now

Tisztelt Olvasу!

Nйhбnyan ъgy gondoljuk, hogy a tцbbi hнrforrбshoz hasonlуan, az adуforintjainkbуl mыkцdх kцzszolgбlati adуk is elfogadhatatlan mуdon interpretбljбk az izraeli-gбzai esemйnyeket, a Kossuth Rбdiу 2009. januбr 4-i 15 уrai hнradбsa pedig e' tekintetben is kьlцnцsen "figyelemre mйltу". (Itt lehet meghallgatni: http://real1.radio.hu/kossuth/2009/01/04/2009-01-04-k15.ram)

Ha Цn egyetйrt a tбrgyilagos, pontos, kiegyensъlyozott, szakszerы hнrszolgбltatбst kцvetelх beadvбnyainkkal, kйrjьk csatlakozzon hozzбnk, йs mбsok figyelmйt is hнvja fel erre a lehetхsйgre.

Нme a beadvбnyok:

1) A Kossuth Rбdiу fхszerkesztхjйnek нrott levelьnk:
Kerйnyi Gyцrgy ъrnak,
MR-1 Kossuth Rбdiу

Tisztelt Fхszerkesztх ъr,

az alбbbi panasszal йlьnk a gбzai цvezetben indнtott izraeli offenzнva interpretбlбsбval kapcsolatban, mert бllбspontunk szerint ezzel az MR-1 Kossuth Rбdiу hнradбsa folyamatosan megsйrti a kiegyensъlyozott, tбrgyilagos йs szakszerы tбjйkoztatбs kцvetelmйnyйt. Beadvбnyunkban ezt - elsхsorban a vasбrnapi 15 уrai hнradбst - kifogбsoljuk, йs nem tйrьnk ki arra, amit szintйn nem tudunk elfogadni, hogy hiбnyzik a panaszok gyors orvoslбsбnak lehetхsйge. Sajnos hiбba szerettьk volna mйg vasбrnap, a leginkбbb kritizбlt hнr elhangzбsбt kцvetхen, azonnal jelezni Цnцknek (a kйsхbb az ORTT Panaszbizottsбgбnak is megfogalmazott) бllбspontunkat, nem tudtuk ezt megtenni, mert a Magyar Rбdiу honlapjбn nincs fцltьntetve mыkцdх telefonszбm, йs hiбba hнvtuk az Цnцk kцzponti telefonszбmбt is.
Kйrjьk Fхszerkesztх urat, minйl hamarabb teremtsen lehetхsйget arra, hogy a hallgatуk idхben kifejthessйk a mыsorokra - benne a hнrekre - vonatkozу vйlemйnyьket, problйmбjukat, hogy ennek segнtsйgйvel a mыsorkйszнtхk korrigбlhassanak. Йs mindenekelхtt haladйktalanul szнveskedjйk intйzkedni a tбrgyilagos, pontos, szakszerы tбjйkoztatбs kцvetelmйnyйnek megfelelх hнrszolgбltatбsrуl.

Kцszцnjьk a figyelmйt.

Sok sikert йs mindenben eredmйnyes ъj йvet kнvбnunk Цnnek йs munkatбrsainak.
Budapest, 2009. januбr 5.

Balogh Judit, Csillag Бdбm, Dolmбny Balбzs, Donбth Ferenc, Eцrsi Lбszlу, Gadу Jбnos, Ivбnyi Gбbor, Kovбcs Lбszlу, Majsai Tamбs, Pap Бgnes, Petх Jбnos, Rйvay Kбroly, Salбt Anna, Sбrkцzi Йva, Vajda Mihбly, Vekerdy Tamбs, Zvolszky Zita

2.) Az ORTT-nek нrott levelьnk:

Tisztelt Panaszbizottsбg!

Бllбspontunk szerint a megjelцlt hнradбs tцbb ponton megsйrtette a tбrgyilagos tбjйkoztatбs kцtelezettsйgйt, kйrjьk ezйrt a kцzszolgбlati mйdium felelхssйgre vonбsбt.
Kifogбsunk rйszletezйse:
A hнrolvasу bemondу Izrael gбzai offenzнvбjбt "Holocaust"-nak nevezte. Ezzel azt sugallta, hogy nйpirtбs tцrtйnik, holott ez csupбn egy tiltakozу csoport vйlemйnye. Szinte biztosak vagyunk abban, hogy a hнrszerkesztх megfogalmazбsa nem vйlemйnyйt, csupбn tйvedйsйt tьkrцzi, de szerintьnk akkor is megengedhetetlen, hogy ez hangozzйk el. Бllбspontunk szerint йs ezt a sajtу jogszabбlyok is elхнrjбk minden kцrьlmйnyek kцzцtt kцtelessйg a tйny йs a vйlemйny egyйrtelmы elvбlasztбsa.
Azt a megfogalmazбst sem tudjuk elfogadni, mely szerint "vilбgszerte" tiltakoztak az izraeli fцllйpйs ellen. Az, hogy a vilбg tцbb pontjбn tiltakoztak, nem jelenti, hogy mindenьtt tiltakoztak, amit e hнradбs sugall. E megfogalmazбs egyszersmind elfedi azt a tйnyt, hogy Izrael melletti demonstrбciуk is voltak. Ezzel pedig a kiegyensъlyozott tбjйkoztatбs kцtelmйt sйrti.
Tovбbbi problйma, hogy a hнr nem цsszefьggйseiben mutatja be a konfliktust, йs ъgy teszi egymбs mellй a tйnyeket, hogy azok нgy az egyoldalъ нtйlet-alkotбst segнtik.
Ez tehбt a konkrйt hнrrel kapcsolatos problйmбnk. De egyebekben is hiбnyosnak йs fйlreйrthetхnek tartjuk a gбzai tбmadбs йs elхzmйnyeinek bemutatбsбt. Aminek egyik momentuma bizonyos tekintetben (pl. a Holocaust kifejezйs hasznбlatбval) csъcsa csupбn az idйzett, panaszolt hнradбs.
A kцzszolgбlati mйdiumtуl kьlцnцsen elvбrhatу pontos tбjйkoztatбs hiбnya, a torz vagy hiбnyos informбlбs ebben az igen-igen kйnyes ьgyben kьlцnцsen problematikus, hiszen erхsнtheti az elхнtйleteket, йs ъjabb indulatokat kelthet. Бllбspontunk szerint, ha lehet, a szakszerыsйg kцvetelmйnye itt fokozottabb elvбrбs, amelyet folyamatosan megsйrt a kцzmйdium, ami ha nem tesz ellene a felьgyeletet gyakorlу ORTT felelхssйge is.

Budapest, 2009. januбr 5.

Balogh Judit, Gadу Jбnos, Ivбnyi Gбbor, Majsai Tamбs, Pap Бgnes, Vajda Mihбly

A dokumentumok benyъjtбsa utбni alбнrуk:

Bitter Brъnу, Gallai Jуzsefnй, Halбsz Erzsйbet, Karmу Gбbor, Kertйsz Dбvid, Kertйsz Endre, Kertйsz Erzsйbet, Kertйsz Pйter, Rejtх Zoltбn, Szegх Pйter, Vajda Kбroly


Budapest, 2009. januбr 7.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Joel ChangBy:
WorkIn:
Petition target:
MR-1 Kossuth Rбdiу, ORTT

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets