Proti cenzuшe v Иeskй televizi o 11. zбшн 2001 sign now

Petice proti cenzuшe v Иeskй televizi o 11. zбшн 2001

Od ъtoku na WTC a Pentagon dne 11. zбшн 2001 brzy uplyne ji 9 let. Za tuto dobu vylo najevo nepшehlйdnutelnм velkй mnostvн informacн, kterй prokazujн, e oficiбlnн verze o teroristickэch ъtocнch z 11/9/2001 v USA nenн pravdivб. Svмdectvн pochбzн z mnoha zdrojщ, kterй zahrnujн odbornнky (piloty, architekty, demoliиnн experty, vмdce), nezбvislй vyetшovatele, pшнmй svмdky udбlostн a dokonce i иleny vyetшovacн komise a vlбdy USA.
Bylo ji natoиeno mnoho zбvanэch filmovэch dokumentщ a sepsбno mnostvн fundovanэch knih.
Statistiky vypovнdajн o tom, e nмkterй dokumenty shlйdly pшes internet s velkэm zбjmem stamiliony lidн. To co se stalo, mб pшнmou souvislost se souиasnou politickou situacн ve svмtм. K hnutн 911ForTruth, kterй zaloili nмkteшн pozщstalн po obмtech, se pшidaly ji tisнce odbornнkщ, ale i mnozн politici. V USA sнlн snahy obиanщ o novй vyetшenн udбlosti.

Rozpory a dezinformace se tэkajн pшedevнm tмchto faktщ:

Vмdeckй dщkazy o pшниinбch a prщbмhu pбdu budov WTC
Manйvr letadla, kterй narazilo do Pentagonu a zpщsob pokozenн Pentagonu
Pшekбky ve vyetшovбnн ze strany vlбdnнch sloek
Reakce vojenskэch a zpravodajskэch sloek USA
Ъloha tajnэch slueb dalнch zemн
Financovбnн ъtoku
Osoby a korporace, kterй mмly prospмch z ъtokщ z 11/9/2001
Zmмny legislativy USA v neprospмch ъstavnнch prбv a svobod
Ilegalita nбslednэch vбlek v Afghбnistбnu a Irбku

Soustavnй dlouhodobй zamlиovбnн vech tмchto informacн vypovнdб o tom, e se nejednб pouze o opomenutн иi neschopnost odpovмdnэch иinitelщ Иeskй televize, ale e se jednб pravdмpodobnм o zбmмr.

Vzhledem k tomu, e se jednб o informace s mimoшбdnм zбvanэmi globбlnм politickэmi dщsledky, tak takovэmto jednбnнm Иeskб televize poruuje Zбkon o Иeskй televizi, konkrйtnм paragraf 2, kde je doslova o Иeskй televizi psбno: Jejнm poslбnнm je poskytovat objektivnн, ovмшenй, vestrannй a vyvбenй informace pro svobodnй vytvбшenн nбzorщ

My, podepsanн, tнmto бdбme,

- aby Иeskб televize, jakoto stбtnн instituce placenб z poplatkщ obиanщ Иeskй republiky, odpovмdnб Parlamentu a tedy obиanщm ИR, ukonиila cenzuru informacн tэkajнcнch se teroristickэch ъtokщ z 11. zбшн 2001 ve Spojenэch stбtech americkэch, kterй nesouhlasн s oficiбlnн verzн oznбmenou vlбdou Spoj. st. amer., vиetnм dalнch uvedenэch souvislostн tэkajнcнch se tohoto ъtoku.

- aby na toto tйma odvysнlala otevшenй debaty v pшнmйm pшenosu, ve kterэch by zaznмlo pшнslunй tj. velkй mnostvн fakt zpochybтujнcнch a doplтujнcнch oficiбlnн verzi

- aby politickй pшedstavitele Иeskй republiky i ze zahraniин v rozhovorech konfrontovala s nejzбsadnмjнmi nedostatky v oficiбlnн verzi a s globбlnм-politickэmi dщsledky, kterй z tмchto nedostatkщ vyplэvajн

- aby pшinesla dostateиnй informace o masovэch hnutнch, kterб existujн v prvй шadм ve Spojenэch stбtech americkэch a kterб se doadujн opakovanйho nezбvislйho vyetшovбnн teroristickэch ъtokщ z 11/9/2001

- aby odvysнlala dostaиujнcн mnostvн dokumentщ, kterй uvбdмjн rozpory v oficiбlnн verzi. jednб se mimo jinй o tyto dokumenty:

911: Press for Truth
Zero: An investigation into 9/11
911 Mysteries Part 1: Demolitions
Loose Change
Architekt Richard Gage - analэza kolapsu tшн budov WTC
911 and the BBC
Terror Storm
Pilots for 911 Truth
Steven Jones: Zvedбnн mlhy
a mnoho dalнch

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
800 / 1000

Latest Signatures

 • 13 December 2015800. Kateina Gross
  I support this petition
 • 12 December 2015799. Sandra K
  I support this petition
 • 10 December 2015798. Vladimr O
  I support this petition
 • 07 December 2015797. Mateusz K
  I support this petition
 • 07 December 2015796. Jan H
  I support this petition
 • 27 November 2015795. Marcel R
  I support this petition
 • 15 November 2015794. Karel B
  I support this petition
 • 12 November 2015793. David B
  I support this petition
 • 10 November 2015792. Pavel P
  I support this petition
 • 29 October 2015791. Petr S
  I support this petition
 • 26 October 2015790. Tom Z
  I support this petition
 • 25 October 2015789. David T
  I support this petition
 • 23 October 2015788. Petr C
  I support this petition
 • 19 October 2015787. Jan Z
  I support this petition
 • 18 October 2015786. Milan P
  I support this petition
 • 13 October 2015785. Vra C
  I support this petition
 • 13 October 2015784. Milan K
  I support this petition
 • 05 October 2015783. Jakub H
  I support this petition
 • 01 October 2015782. Jitka M
  I support this petition
 • 28 September 2015781. Drbek J
  I support this petition
 • 23 September 2015780. Michal G
  I support this petition
 • 15 September 2015779. Ondrej H
  I support this petition
 • 15 September 2015778. Ji H
  I support this petition
 • 18 August 2015777. Miroslav F
  I support this petition
 • 08 August 2015776. Luk P
  I support this petition
 • 29 July 2015775. Jan B
  I support this petition
 • 16 July 2015774. Petr S
  I support this petition

browse all the signatures

Travis ButlerBy:
AnimalsIn:
Petition target:
Иeskб televize

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets