POZIV K SPOSTOVANJU DEMOKRATICNIH NACEL (Odprto pismo predsednikom strank vladajoce koalicije) sign now

POZIV K SPOSTOVANJU DEMOKRATICNIH NACEL
Odprto pismo predsednikom strank vladajoce koalicije

Kljub pozivom SKUC-LLa in Drustva prijateljev Legebitre, naj predsedniki koalicijskih strank izrazijo jasna stalisca glede zakona o istospolni partnerski zvezi (ZIPZ) in omogocijo parlamentarno obravnavo, brezizhodnemu polozaju, v katerem smo se znasli zaradi blokade odgovornih politikov, ni videti konca.

Spomnimo, predlog zakona je zastal tik pred parlamentarno obravnavo, ker predsedniki strank vladajoce koalicije niso dali soglasja h koalicijsko usklajenem zakonu in tako onemogocajo nadaljevanje postopka.

Odgovorni za izpeljavo zakonodajnega postopka, ne samo, da niso izrazili jasnih stalisc, temvec s sprenevedanjem in prelaganjem odgovornosti se naprej ovirajo nadaljevanje postopka.

Podpisani nevladne organizacije in posamezniki ter posameznice zato POZIVAMO:
predsednika LDS, Antona Ropa,
predsednika ZLSD, Boruta Pahorja,
predsednika SLS, Janeza Podobnika in
predsednika Desusa Antona Rousa,
naj sprostijo blokado, ki je nastala pred vrati parlamentarne obravnave in prenehajo z ocitnim zavlacevanjem ter tako omogocijo obravnavo zakona v drzavnem zboru se pred parlamentarnimi volitvami.

Posebej pozivamo predsednika ZLSD, Boruta Pahorja in predsednika LDS, Antona Ropa, da se aktivno zavzameta za uspesen zakljucek projekta ZIPZ, ki je nastajal na ministrstvih v pristojnosti njunih strank.

Predsednika SLS, Janeza Podobnika pa pozivamo, naj s politiko zavlacevanja in sprenevedanja preneha ovirati sprejetje zakona, ki bo zakljucil neenakopraven polozaj in diskriminacijo istospolnih partnerjev. Se posebej zavracamo njegov argument "neprimernosti obravnave tako obcutljive tematike v predvolilnem casu", saj je ravno SLS v veliki meri odgovorna, da se je zakon znasel pred parlamentarno obravnavo ravno v casu pred volitvami.

Se je cas, da Slovenija tudi na podrocju enakopravnosti istospolnih parov stopi ob bok razvitim drzavam Evropske unije in prekine diskriminacijo svojih drzavljank in drzavljanov, volilk in volilcev. Zato se enkrat apeliramo na odgovorne predsednike vladajoce koalicije, naj v duhu:

Ustave Republike Slovenije (14. clen),
smernic Evropske Unije (Priporocila Sveta Evrope st. 924, Resolucij Evropskega parlamenta st. A3-0028, A5 0050, A5 0223, Amsterdamske pogodba, Pogodbe o Evropski uniji in Kopenhagenskih kriterijev),
Splosne deklaracije clovekovih pravic (1., 2. in 22. clen) in Evropske konvencije o varstvu clovekovih pravic,
Statutov lastnih strank (LDS - 1.clen, ZLSD 1. clen, SLS - 1. clen in DESUS - 1.clen) ter
v duhu koalicijskega sporazuma (1. in 2. tocka)

sprostijo nadaljevanje zakonodajnega postopka in omogocijo sprejetje ZIPZ.

Dovolj je neenakopravnosti in diskriminacije. Cas je za spostovanje demokraticnih nacel za vse.

DIH drustvo za integracijo homoseksualnosti
Drustvo prijateljev Legebitre
SKUC Magnus
SKUC Roza Klub
SKUC LL

V vednost:
predsedniku drzave, dr. Janezu Drnovsku,
ministru za delo, druzino in socialne zadeve, dr.Vladu Dimovskemu,
ministru za notranje zadeve, dr. Radu Bohincu,
varuhu clovekovih pravic, Matjazu Hanzku;

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
500 / 1000

Latest Signatures

 • 23 December 2015500. Luka S
  I support this petition
 • 23 December 2015499. Majda P
  I support this petition
 • 17 December 2015498. Anka V
  I support this petition
 • 08 December 2015497. Primo O
  I support this petition
 • 23 November 2015496. Bojan Henry
  I support this petition
 • 05 November 2015495. Simon T
  I support this petition
 • 05 November 2015494. Cirila T
  I support this petition
 • 24 October 2015493. Jurij K
  I support this petition
 • 09 October 2015492. Gorazd K
  I support this petition
 • 17 September 2015491. Aleksandra B
  I support this petition
 • 03 September 2015490. Jan K
  I support this petition
 • 25 August 2015489. Tatjana R
  I support this petition
 • 11 August 2015488. Karmen F
  I support this petition
 • 09 August 2015487. Kristina J
  I support this petition
 • 25 July 2015486. Lili V
  I support this petition
 • 21 July 2015485. Mojca N
  I support this petition
 • 10 July 2015484. Predrag A
  I support this petition
 • 10 July 2015483. Dario F
  I support this petition
 • 03 July 2015482. Melita D
  I support this petition
 • 10 June 2015481. Darko T
  I support this petition
 • 19 May 2015480. Nevenka K
  I support this petition
 • 13 May 2015479. Alenka Guerra
  I support this petition
 • 19 April 2015478. Katja D
  I support this petition
 • 08 April 2015477. Kamilo Farrell
  I support this petition
 • 05 April 2015476. Tjaa M
  I support this petition
 • 12 March 2015475. Andrej T
  I support this petition
 • 10 March 2015474. Ales L
  I support this petition

browse all the signatures

Shane LeonBy:
International PolicyIn:
Petition target:
Predsedniki LDS, ZLSD, SLS in DESUS

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets