Petycja w sprawie Mistrzostw Swiata grupy B sign now

Ostatnio zaczіem siк zastanawiac czy FIFA nie powinna zaczж organizowaж Mistrzostw wiata grupy B. Co w stylu M grupy B w hokeju na lodzie ale nie do koсca. W mistrzostwach braіyby udziaі zespoіy ktуre nie zakwalifikowaіy siк do gіуwnych M w porуwnywalnym stusunku uczestnikуw. Tzn. z Europy byіoby 13 druїyn z Ameryki Pіd. 3 albo 4 itd. Kiedy miaіyby siк odbywaж ? Najlepiej przed normalnymi mistrzostwami albo zaraz po. Wiadomo renoma mistrzostwjuї nie ta ale widze bardzo duїo plusуw.+ Druїyny grajce w eliminacjach do M. np. w strefie Europejskiej ktуre przegraіy w baraїach i z 3 miejsc miaіyby zapewniony udziaі w takich mistrzostwach. Druїyny typu Finlandia, Estonia, Islandia miaіyby realn szanse na wejcie do jakich mistrzostw a tak graj wіaciwie o pietruszkк bo szanse na ich awans do M jest prawie zerowy.

+ Duїo ciekawsze mecze, przykadowa Estonia nie graіaby tylko o prestiї w meczach z wielkimi druїynami ale o cenne punkty.

+ Popularyzacja futbolu w krajach ktуre przewaїnie nie maj wiкkszych szans na awans do M.

+ Kasa dla FIFY ze sponsoringu (to oczwicie plus tylko dla organizacji), moїe nie taka jak w normalnych M ale zawsze jaka.

+ Dla zawodnikуw szansa na dostrzeїenie przez wielkie kluby

+ Raj dla іowcуw talentуw z wiкkszych klubуw.

+ Polska w przypadku nie awansowania do M miaіaby turniej pocieszenia ( o ile nie zajeliby 4 miejsca :)

+ Moїliwoж dla FIFY testowania rуїnych zmian w regulaminach typu dwуch sedziуw gіуwnych, piіka z chipem itp.

+ Frajda dla kibicуw i bukmacherуw :)- Problem ze znalezieniem terminu poniewaї jeli turniej miaіby byж rozgrywany w trakci normalnych M wtedy zainteresowanie byіoby znikome.

- Problem z wyіonieniem gospodarza turnieju poniewaї jeli by np. wybrano Grecje a oni zakwalifikowaliby siк do gіуwnych M nie byіoby gospodarza turnieju. Ale to moїna obejж w ten sposуb їe powieїajc powiedzmy Sіowacji organizacje takich mistrzostw automatycznie rezygnuje z eliminacji do gіownych M.

- Moїliwoж olania turnieju przez druїyny ktуre o maіo co nie zakwalifikowaіy siк do gіуwnych M a ich ambicje s zbyt wygуrowane (Turcja, Dania, Grecja).

- Koniecznoж zakoсczenia rozgrywek ligowych w krajach uczestniczcych w M gr. B miesic wczesniej aby M gr. B mogіy siк odbyж przed normalnymi M. Ale myle їe jest to do zrobienia.

A wiкc tak. Zrуbmy symulacje takich mistrzostw. Podziaі zespoіуw, losowanie grup podobnie jak w ostatnich M. Wybraіem zespoіy ktуre byіy najbliїej zakwalifikowania siк do Niemiec przykіadowo w Europie, przegrani baraїy, wszystkie druїyny z trzecich miejsc plus bodajїe dwie z czwartych. Analogicznie z innych kontynentуw. Wszystkich zespoіуw jest 32 ale docelowo moїna w ostatecznoci zrobiж M z 16 zespoіуw.Oto uczestnicy Mistrzostw wiata grupy B - Greece 2006 :)Europa: 13

Rumunia

Turcja

Dania

Sіowacja

Rosja

Izrael

Norwegia

Szkocja

Austria

Bosсia i Hercegowina

Buіgaria

Grecja (gospodarz)

BelgiaAmeryka Poіudniowa: 3

Urugwaj

Kolumbia

ChileOceania: 1

Nowa ZelandiaAfryka: 6

Senegal

Kongo

Kamerun

Nigeria

Maroko

EgiptAmeryka Pуіnocna: 3

Gwatemala

Panama

JamajkaAzja: 6

Bahrain

Uzbekistan

Kuwejt

Korea Pуіnocna

Chiny

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Losowanie oraz wyniki w grupach.Grupa A:Grecja

Kolumbia

Senegal

Korea PуіnocnaGrecja - Kolumbia 2:1

Senegal - Korea Pуіnocna 4:1

Grecja - Senegal 0:0

Kolumbia - Korea Pуіnocna 1:0

Grecja - Korea Pуіnocna 3:1

Kolumbia - Senegal 2:2Tabela Grupy A

1. Grecja 7 pkt

2. Senegal 5 pkt

3. Kolumbia 4 pkt

4. Korea Pуіnocna 0 pktGrupa B:Rumunia

Austria

Maroko

GwatemalaRumunia - Austria 1:0

Maroko - Gwatemala 3:0

Rumunia - Maroko 2:2

Austria - Gwatemala 1:0

Rumunia - Gwatemala 4:1

Austria - Maroko 1:1Tabela Grupy B

1. Rumunia 7 pkt

2. Maroko 5 pkt

3. Austria 4 pkt

4. Gwatemala 0 pktGrupa C:Turcja

Bonia i Hercegowina

Uzbekistan

Nowa ZelandiaTurcja - Bonia i Hercegowina 1:0

Uzbekistan - Nowa Zelandia 1:0

Turcja - Uzbekistan 2:0

Bonia i Hercegowina - Nowa Zelandia 1:2

Turcja - Nowa Zelandia 3:0

Bonia i Hercegowina - Uzbekistan 2:0Tabela Grupy C

1. Turcja 9 pkt

2. Bonia i Hercegowina 3 pkt 3:3

3. Nowa Zelandia 3 pkt 2:5

4. Uzbekistan 3 pkt 1:4Grupa D:Dania

Urugwaj

Kongo

KuwejtDania - Urugwaj 0:0

Kongo - Kuwejt 1:1

Dania - Kongo 2:1

Urugwaj - Kuwejt 3:1

Dania - Kuwejt 1:0

Urugwaj - Kongo 0:0Tabela Grupy D

1. Dania 7 pkt

2. Urugwaj 5 pkt

3. Kongo 2 pkt

4. Kuwejt 1 pktGrupa E:Sіowacja

Belgia

Bahrain

PanamaSіowacja - Belgia 2:2

Bahrain - Panama 3:1

Sіowacja - Bahrain 0:1

Belgia - Panama 1:0

Sіowacja - Panama 4:1

Bahrain - Belgia 0:0Tabela Grupy E

1. Bahrain 7 pkt

2. Belgia 5 pkt

3. Sіowacja 4 pkt

4. Panama 0 pktGrupa F:Rosja

Chile

Nigeria

JamajkaRosja - Chile 1:0

Nigeria - Jamajka 2:0

Rosja - Nigeria 1:2

Chile - Jamajka 2:2

Rosja - Jamajka 0:0

Chile - Nigeria 2:3Tabela Grupy F

1. Nigeria 9 pkt

2. Rosja 4 pkt

3. Jamajka 2 pkt

4. Chile 1 pktGrupa G:Izrael

Buіgaria

Egipt

Zjednoczone Emiraty ArabskieIzrael - Buіgaria 1:2

Egipt - Zjednoczone Emiraty Arabskie 2:2

Izrael - Egipt 2:2

Buіgaria - Zjednoczone Emiraty Arabskie 1:0

Izrael - Zjednoczone Emiraty Arabskie 3:1

Buіgaria - Egipt 0:1Tabela Grupy G

1. Buіgaria 6 pkt

2. Egipt 5 pkt

3. Izrael 4 pkt

4. Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 pktGrupa H: (grupa mierci)Norwegia

Szkocja

Kamerun

ChinyNorwegia - Szkocja 1:3

Kamerun - Chiny 3:0

Norwegia - Kamerun 1:3

Szkocja - Chiny 2:0

Norwegia - Chiny 1:0

Szkocja - Kamerun 2:3Tabela Grupy H

1. Kamerun 9 pkt

2. Szkocja 6 pkt

3. Norwegia 3 pkt

4. Chiny 0 pkt

Faza pucharowa analogicznie do M w Niemczech.

1/8 FinaіuGrecja - Maroko 3:1

Turcja - Urugwaj 1:0

Bahrain - Rosja 1:0

Buіgaria - Szkocja 0:2

Rumunia - Senegal 3:3 k. 3:4

Dania - Bonia i Hercegowina 1:1 dogr. 3:1

Nigeria - Belgia 0:2

Kamerun - Egipt 4:11/4 FinaіuGrecja - Turcja 2:2 k. 2:1

Bahrain - Szkocja 0:1

Senegal - Dania 3:1

Belgia - Kamerun 0:0 dogr. 1:0Pуіfinaіy:Grecja - Szkocja 2:3

Senegal - Belgia 1:0Mecz o 3 miejsce:Grecja - Belgia 1:0Finaі:Szkocja - Senegal 0:2

Oczywicie jest to tylko symulacja ale jak widaж od 1/4 finaіu mecze robi siк juї naprawde ciekawe. Dodatkow motywacj moїe byж nagrada dla jednej/dwуch/trzech druїyn mistrzostw w postaci automatycznej kwalifikacji do nasepnych M.Co sdzici o moim pomyle. Jakie ewentualnie zmainy bycie proponowali. Wiem їe to tylko bajka ale jeli duїo osуb poparіoby ten pomysі moїnaby poinformowaж FIFК i moїe co takiego by zrobili :)Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets