Petycja o zakazie cudotwуrstwa w instytucjach paсstwowych sign now

Jako obywatele RP zwracamy siк z wnioskiem odnonie uchwalenia zakazu cudotwуrstwa w instytucjach paсstwowych.

Cuda to rzeczy ktуre zgodnie z obowizujcym prawem nie powiny sie wydarzyж, ale sie zdarzaj np wydawanie pozwoleс na budowe obiektуw,ktуre nie powinny w danym miejscu stanж, powiadczanie nieprawdy w urzкdowych dokumentach, wymuszanie aby ludzie mieszkali warunkach zagraїajcych ich zdrowiu i zyciu itp

Poniewaї brak naruszenia prawa w powyїszym potwierdziіo szereg instytucji domniemamy, їe zdarzenia te speіniaj definicjк cudu. Dlatego wnosimy o uchwalenie ustawy stanowczo zakazujcej cudotwуrstwa w urzкdach.

wiecej o dowiadczonych przez nas cudach www.lacorruption.org

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Fern HobbsBy:
Justice, rights and public orderIn:
Petition target:
Sejm RP

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets