Petycja do CD Project sign now

W imieniu polskiej spoіecznoci graczy Total War pragnк poinformowaж paсstwa o naszych obawach, w zwizku z niepokojc moїliwoci nadania Polsce, przez studio Creative Assembly, niezgodnego z histori godіa w grze Medieval II: Total War. Уw godіo na screenach ma formк czerwonego jedca na czerwonym koniu na biaіym tle. Na forum serwisu totalwar.org.pl zgodnie stwierdzilimy, їe godіo Polski w grze Medieval II: Total War nie przynosi na myl Polski, lecz Litewsk „Pogoс” pomimo jej niewіaciwych kolorуw.W zwizku z powyїszym zwracamy siк z prob o zmianк godіa Polski z „Pogoni” na orіa Biaіego w koronie na czerwonym tle, podczas prac lokalizacyjnych nad gr, lub teї o interwencjк w tej sprawie u twуrcуw gry (Creative Assembly)Jest to dla nas bardzo waїna sprawa ze wzglкdуw historycznych, a takїe patriotycznych.Bкdziemy bardzo wdziкczni za pozytywne rozpatrzenie naszej proby.Z powaїaniemSpoіecznoж graczy Total Warskupiona wokуі serwisu totalwar.org.pl

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 1000

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Esmeralda CarrilloBy:
WorkIn:
Petition target:
Zmiana godіa Polski w MTW 2

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets