Petition mot Yrsa Stenius historierevisionism och vurmande fцr rysk imperialism sign now

Kдra Yrsa Stenius. Jag vill hдrmed med detta brev protestera mot den historieskildring du ger uttryck fцr i din krцnika i Aftonbladet (2007-05-01) angеende relationen mellan Ryssland och Estland. Du skrev att "bronssoldaten Aljosja stod som symbol fцr det storverk Rцda armйn faktiskt en gеng utrдttade, nдmligen befrielsen av цstra och centrala Europa, inklusive Estland frеn det nazistiska kommandot". Detta дr ingenting annat дn ren och skдr historierevisionism. Det hemska дr att det gцder den nyvaknande ryska imperialismen som дven under post-sovjetisk tid kostat tusentals mдnniskor livet och mеnga fler mдnniskors lidande. Nu senast pе World Press Freedom Day kunde vi hцra skarp kritik mot den utveckling vi ser i Ryssland i och med inskrдnkningen av yttrandefriheten och demokratin. Nyheter om dцdade frеn Tjetjenien har blivit vardag och mеnga дr de mдnniskor som lever i skrдck fцr den ryska statens terror. Ryssland har under Putin bara blivit vдrre och vдrre. Din tidning, Aftonbladet, har ofta uppmдrksammat det, vilket дr bra. Frеgan дr varfцr inte Yrsa Stenius fцljt efter? Kan det vara sе att i den svenska skolan som Yrsa Stenius gеtt i enbart har tagit upp nazismens brott mot mдnskligheten och struntat ofta att nдmna de miljoner som gеtt under pе grund av socialismens och kommunismens ondska? Det vore nog pе sin plats med en historielektion.
Efter den kommunistiska revolutionen i Moskva 1917 lyckades Estland proklamera sig sjдlvstдndigt frеn sin цstra granne. Detta var sjдlvklart till mycket stor glдdje fцr de ester, tyskar och svenskar som bodde i Estland under den hдr tiden. Men lyckan blev inte lеngvarig. I juni 1940 annekterades Estland av Sovjetunionen och blev en sovjetrepublik. Den stolte soldaten Aljosja som du hyllade i din text var alltsе en av dem som fцrst terroriserade det lilla landet vid den цstra sidan av Цstersjцn. Pе samma gеng fцrhandlade denne stolte soldat med nazisterna och styckade upp Europa mellan sig. Trots att landet alltsе hade slutit nonaggressionspakter med Sovjetunionen (1932 och 1934) och Tyskland (1939) drogs det in i den tysk-sovjetiska byteshandeln. Nдr sedan Ryssland sjдlvt blev nesligt blеst pе kakan av Tyskland som ville ha allting fцr sig sjдlvt blev man naturligtvis arg och ville ta tillbaka allt det som Tyskland tagit ifrеn dem. Hur kan du, med bakgrund av denna rдtta historiebeskrivning, pеstе nеgonting sе obetдnksamt och omdцmeslцst som att denna soldat skulle vara en symbol fцr Europas befrielse? Var Berlinmuren en befrielse? Var mцrdandet av oskyldiga oppositionella ett steg i kampen fцr befrielse? Snдlla, berдtta fцr mig i nдsta krцnika fцr Aftonbladet varfцr 50 еr av medeltida socialistiskt dцdligt mцrker var en del av Europas befrielse och varfцr de som blev dцdade och torterade av soldater som Aljosja ska vara lyckliga och vi som blev kvar skall vara tacksamma? Varfцr skall vi visa vцrdnad infцr ett monument som de facto symboliserar in i minsta bestеndsdel den fцrtryckarapparat som krossade hela Цsteuropa? Denna region ligger lеngt efter sina vдstliga grannar numera pе grund av den sе kallade "befrielsen". Dock, tack vare ett klart avstеndstagande mot kommunism, socialism och ryskt inflytande, har man lyckats ta igen denna jдttefцrlust. Mycket еterstеr дn och en del av byggnadsarbetet pеgеr дn i dag. En del av det дr att plocka bort de sovjetiska relikerna som misspryder stadsbilden i mеnga vackra цsteuropeiska stдder i dag. Ditt motstеnd till detta дr minst sagt fцrvirrande. Kanske tillhцr du den skara som "inte riktigt fцrstod den glдdje som mдnniskor kдnde dе Berlinmuren fцll" fцr att citera en kдnd svensk partiledare? Det vore mycket olyckligt. Det vore дven mycket olyckligt om inte Sverige stцdjer sin lille granne som man haft sе mycken gemenskap med under historiens lopp. Vi fеr inte fцrglцmma de estlandssvenskar som levde dдr fцrr men som pе grund av den ryska "befrielsen" tvingades fly till Sverige. Det verkar som om Yrsa Stenius inte stдllt sig frеgan varfцr hundratusentals mдnniskor flydde frеn nеgonting som hon sjдlv betecknar som en befrielse? Kan det vara sе att kommunisterna och socialisterna frеn Ryssland faktiskt dцdade mеnga mеnga fler дn tyskarna nеgonsin gjorde? Kommunism дr precis lika dцdligt som nazism (och enligt lдtt tillgдnglig historisk statistik uppenbarligen mycket mer dцdlig till och med) och mдnniskorna kдnde sig inte alls det befriade.

Nдr Estlands svenskar tillsammans med andra ester, omkring 30.000 mдnniskor, kom till Sverige i desperat flykt undan socialismen och kommunismen i цst, mцttes man av stor skepsis de fцrsta 20-30 еren. Nдr det sedan bцrjade strцmma in fakta om de fruktansvдrda цvergrepp och det mдnskliga lidande som var en del av vardagen i det socialistiska paradiset, bцrjade mдnniskor fцrstе varfцr Estlands svenskar flydde. Under sovjettiden 1944-91 deporterades omkring 85,000 ester till цvriga delar av Sovjetunionen, frдmst till det frusna dцdsfдngelset Sibirien. Det var mycket fе som еtervдnde. Den deporterade befolkningen ersattes av еtminstone 300,000 ryssar, dдrav de mеnga ryssar som bor i Estland i dag. Som tidigare nдmnt var det inte enbart humanitдra fцrluster utan det Sovjetiska "befriandet" resulterade дven i ett s.k. "wealth gap" mellan Estland och t.ex. dess mycket nдra granne, Sverige.

Vi fеr aldrig ge tolkningsfцretrдde av historien till de som har blod pе sina hдnder. Lеt oss aldrig glцmma kommunismens brott mot mдnskligheten!
Pе grund av detta hoppas jag att Du, Yrsa Stenius, fцrstеr och tillbakavisar din historierevisionism och ber Estland, esterna och estlandssvenskarna om ursдkt!

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Isaac EwingBy:
FoodIn:
Petition target:
Yrsa Stenius pе Aftonbladet, Sverige

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets