Petitie voor publieke schuilkelders in Amsterdam. sign now

Ondergetekende protesteert op initiatief van WallFly tegen de opheffing van schuilkelders in Amsterdam.Er zijn inmiddels ruim voldoende aanwijzingen dat er niet tot nauwelijks schuilkelders zijn voor het Amsterdamse volk. Bij een mogelijke (terroristische) gas/nucleaire aanslag zal de gezondheid, het welzijn en het voortbestaan van de Amsterdammers ernstig in gevaar komen. Het voorzorgprincipe dient per direct toegepast te worden: (her)open van (bestaande) schuilkelders voor het volk. Dat dit voor problemen zal zorgen bij het sluitend krijgen van de staatsbegroting is van ondergeschikt belang. De gezondheid en het voortbestaan gaat boven alles.Er dient kritisch gekeken te worden naar de prestaties van de gemeente, die verzuimd heeft objectief te kijken naar gevolgen van (nucleaire) dreigingen. Wellicht is het, net zoals in de petitie van StopUMTS.nl is voorgesteld, nodig om een Amsterdamse Burger-Gezondheidsraad in het leven te roepen, waarvan wel verwacht kan worden dat deze objectief en onafhankelijk advies uitbrengt.Er moeten zo spoedig mogelijk nieuwe richtlijnen opgesteld worden wat betreft veiligheid in huis met-deuren-en-ramen-gesloten zoals de overheid beveelt. Deze richtlijnen dienen gebaseerd te zijn op mogelijke nucleaire dreigingen, bombardementen, gifgasaanvallen en virusaanvallen. Bij twijfel dient het voorzorgprincipe gehanteerd te worden: De Amsterdamse bevolking weigert om als menselijk schild of kanonnenvoer te fungeren.In de tussentijd dienen de inmiddels volgebouwde en voor andere doeleinden geschikt gemaakte schuilkelders van weleer, klaar gemaakt te worden voor ontruiming.Klik op de knop hieronder als u het eens bent met deze petitie. Wilt u dan ook uw e-mailadres opgeven? Dank u wel!Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
50 / 50

Latest Signatures

browse all the signatures

Hallie FritzBy:
Nature and EnvironmentIn:
Petition target:
Gemeente Amsterdam

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets