Petitie ter verdediging van de rechten van de inwoners van Kamp Ashraf in Irak sign now

Misdaad jegens de mensheid moet overal worden veroordeeld; nu is het jegens de Iraanse vluchtelingen in Irak begaan.

De gewelddadige aanvallen van de Iraakse troepen jegens 3500 ongewapende leden van de Iraanse oppositie, die gevestigd zijn in kamp Ashraf te Irak, heeft de geweten van elk vrij mens getroffen. Bij deze aanvallen zijn er tot op heden 12 leden gedood, 500 gewond en 36 gegijzeld, geslagen en gemarteld. De Iraakse troepen blokkeren de toegang tot Ashraf waardoor de inwoners niet voorzien kunnen worden van medische middelen, artsen en levensmiddelen. De inwoners van Ashraf dienen in het kader van de vierde conventie van Geneve en het Internationaal recht beschermd te worden.

Juristen, gespecialiseerd in Internationaal recht, beschouwen de gebeurtenissen die zich in de afgelopen weken hebben voorgedaan in Ashraf als misdaad jegens de mensheid. Internationale mensenrechten organisaties, zoals Amnesty International en The World Organisation Against Torture (OMCT), verkondigden hun zorgen over deze repressies. Verschillende mensenrechten organisaties hebben om opheldering gevraagd bij de Iraakse overheid over het lot van tientallen gegijzelde inwoners van Ashraf die aan martelingen zijn blootgesteld.

Vanwege de Iraanse volksopstand voor vrijheid en democratie, dat zich met de dag verder uitbreidt in verschillende Iraanse steden, is het theocratische, dictatoriale regime in Iran genoodzaakt de Iraanse oppositie, die een belangrijke rol speelt in de opstanden, te onderdrukken. Het regime in Iran hoopt met de vernietiging van Ashraf City de uitbreiding van de opstanden in Iran te beperken.

Door middel van ondertekening van deze petitie verzoeken wij het volgende:

1. De terugtrekking van Iraakse troepen uit Kamp Ashraf
2. De naleving van de overeenkomst die tussen Amerika en Kamp Ashraf is ondertekend, waarin Amerika heeft verzekerd zorg te dragen voor de veiligheid van de inwoners van Ashraf op voorwaarde dat zij zich ontwapenen. Aangezien Kamp Ashraf hiermee akkoord is gegaan, achten wij Amerika verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners van het kamp en dienen de Amerikaanse troepen de veiligheid van Ashraf zelf te handhaven.
3. De opheffing van het verbod, dat nu zeven maanden geldt, voor bezoek van advocaten en mensenrechtenorganisaties aan Ashraf. Hun aanwezigheid is vereist.
4. Een bezoek van een vertegenwoordiger van de VN Veiligheidsraad of de voorzitter van de Verenigde Naties aan Ashraf, zodat zij zelf een oordeel kunnen vellen over de situatie van de inwoners van het kamp.
5. De acceptatie van de mensenrechten van de inwoners van Ashraf, door de Iraakse regering, zoals deze zijn benadrukt door de Europese Unie op 24 april 2009.
6. De opdrachtgevers en uitvoerders van de aanvallen op Ashraf dienen voor het Internationaal Gerecht berecht te worden voor misdaden jegens de mensheid. Wij conluderen daarom dat de veiligheid van de inwoners van Kamp Ashraf niet door de Iraakse autoriteiten gewaarborgd kan worden vanwege de nauwe contacten die het onderhoudt met het dictatoriale regime in Iran. Samen verzoeken wij de Verenigde Staten om deze verantwoordelijkheid over te nemen van de Iraakse troepen.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Janna ContrerasBy:
MusicIn:
Petition target:
Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland, dhr. James B. Culbertson

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets