Peticija za opustitev procesa proti beograjskim anarhistom sign now

V Beogradu se bo 23. marca nadaljeval proces proti estim anarhistom, ki jih srbsko toilstvo obtouje mednarodnega terorizma. Okoličine procesa in ostala dejstva tega primera so splono znana in dostopna. Po prvi javni obravnavi na sodiču je tudi tisto, kar je prej utegnilo ostati zavito v tančice pomanjkanja informacij, postalo popolnoma jasno: sodni proces proti estim anarhistom je politični proces, njegovi cilji so izključno politični cilji vladajočega razreda. Konkretni postopki srbske drave, ki je obtoene v priporu povsem arbitrarno drala skoraj pol leta in kjer so bili izpostavljeni mučenju, tekim ivljenjskim pogojem ter ostalim brutalnim posegom v dostojanstvo in svobodo, zgolj potrjujejo, da celoten proces nima nikakrne legitimne osnove.

Srbska drava je zaradi progresivnih idej enakosti in svobode ugrabila est anarhistov. Četudi so bili obtoeni 17. februarja 2010, po zaključku prve obravnave na sodiču, vendarle izpučeni iz pripora, so e vedno talci srbske drave, ne da bi se ta izjasnila, kakno odkupnino zahteva za njihovo svobodo. A tisto, kar se dogaja na sodiču v Beogradu ni zgolj sodni proces proti estim mladim ljudem, je sodni proces proti celotnemu mnogoteremu gibanju, ki je zavezano političnemu projektu svobode in enakosti, je sodni proces proti ideji, da je drugačen svet mogoč.

A drugačen svet ni le mogoč, je celo nujen. Zato izraamo podporo mnogoteremu gibanju in gibanju mnogoterosti, ki tudi v Srbiji terja enakost in svobodo za vse.

Od srbskih oblasti pričakujemo, da nemudoma storijo naslednje:

1)Toilstvo Republike Srbije naj umakne obtonico proti estim anarhistom v zvezi z lanskim dogodkom pred grko ambasado. Policija, toilstvo in sodiče naj prekinejo oziroma zavrejo vse morebitne ostale postopke, ki jih te slube v zvezi s tem primerom vodijo.
2)Obtoenim in njihovim druinam naj drava Srbija povrne vse stroke, ki so jih imeli zaradi postopka ter izplača odkodnine, do katerih imajo kot rtve brezumne dravne represije vso pravico.
3)Toilstvo Republike Srbije naj umakne vse obtonice proti aktivistom, ki se nanaajo na izvedbo solidarnostnih akcij v podporo esterici. Javno sta znana primera aktivistov, ki so v mestu Vrac lepili plakate in aktivistov, ki so v avli sodiča med prvo obravnavo razgrnili transparent. Vsi so obtoeni oviranja pravice in čakajo na nadaljnje postopke.

Solidarnost mora postati praksa!


Podpisani:

dr. Rastko Močnik
Urka Cocej
dr. Nikolai Jeffs
Maja Krek
Tjaa Pureber

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Maryellen JohnsBy:
AnimalsIn:
Petition target:
Republika Srbija

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets