PETICIJA ZA KAZALINI TRG U ZAGREBU sign now

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET
Udruga za zatitu prava graрana
NACIONALNI ODBOR ZA POVRATAK IMENA KAZALINOM TRGU U ZAGREBU
[email protected]
00385-91-33-88.431
00385-1-29.23.756, 29.23.757

Zagreb, 27. prosinca 2008.

Na ruke:
Luka Bebiж, predjednik Hrvatskog sabora
Milan Bandiж, gradonaиelnik GRADA ZAGREBA

JAVNI POZIV
(PETICIJA)

kojim traimo preimenovanje trga uz Hrvatsko narodno kazalite u Zagrebu u
KAZALINI TRG"

Nakon knjige Titove tajanstvene godine u Moskvi 1935.-1940." dr. Silvina Eiletza, to je upravo objavljena u Zagrebu, a koja donosi okantna otkriжa iz Ruskog arhiva drutvene i politiиke povijesti o tome kako je doista Josip Broz postao ef jugoslavenske partije, te gdje je bio i to je radio od izlaska iz zatvora nakon bombakog procesa" 1935. do povratka u Zagreb 1940. zaista je, bez obzira na politiиka uvjerenja, sramota imati u Zagrebu trg koji nosi ime Josipa Broza.

O dotiиnoj knjizi publicist Ratko Bokoviж kae i sljedeжe:

Taj je arhiv tek odnedavno otvoren za struиnjake istraivaиe. Izvorni dokumenti pohranjeni u arhivu, donedavno strogo tajni, koje je autor dr. Silvin Eiletz osobno pronaao i odabrao, popunjavaju najveжu crnu rupu" u novijoj jugoslavenskoj i hrvatskoj povijesti. Razotkrivaju dogaрaje i иinjenice koje je Josip Broz tajio ili je o njima lagao, a povjesniиarima su sve do nedavno bile nedostupne i nepoznate.

Dokumenti koje je autor izvukao na svjetlost dana originalne su karakteristike" koje je Josip Broz osobno, pod kodnim imenom Valter, u Moskvi pisao za sovjetsku tajnu policiju GPU/NKVD o svojim predratnim partijskim drugovima. Dokumenti otkrivaju da se Broz sam, dobrovoljno, ponudio da pie karakteristike. Autor zakljuиuje da je Tito bio najveжi denuncijant u Istoиnoj Europi". Izdao je i poslao u smrt ili u gulag i obje svoje tadanje ene, brojne osobne prijatelje i dobroиinitelje.

Sve su te karakteristike negativne i perfidno ocrnjuju Titove partijske drugove, osobito one za koje je Broz znao ili mislio da su mu konkurenti za mjesto generalnog sekretara. Na temelju tih karakteristika gotovo svi osnivaиi partije, sekretari, иlanovi CK, vodeжi lijevi intelektualci, sveuиilini profesori i akademici, jugoslavenski emigranti i aktivisti bili su pozvani u Moskvu (ako veж nisu tamo bili) i smjesta likvidirani, nakon montiranog procesa ili bez njega.

Staljin ga je pohvalio: Tito je molodjec, on je sve svoje protivnike pobio!"

Autor se poziva na Milovana Рilasa koji je napisao da je, od ukupno oko 2500 predratnih иlanova partije, u Moskvi likvidirano njih oko 800. Sovjetski savez ih je poslije rata sve rehabilitirao, ali ne i Jugoslavija. Tu su javnosti ostali nepoznati.

U drugom dijelu knjige autor donosi okantnu priиu o koncentracijskim logorima na Sv. Grguru i Golom otoku u koje je Tito, prakticirajuжi kod kuжe staljinistiиku doktrinu koju je nauиio i usvojio u Moskvi, strpao sve preostale predratne partijske иelnike koji su nekim иudom preivjeli njegovu prijeratnu иistku.

Najzanimljiviji dokumenti koje je Josip Broz Tito osobno pisao u Moskvi ili slao efovima Staljinove tajne policije iz Pariza, Beиa i Jugoslavije objavljeni su u knjizi u faksimilu.

Dr. Silvin Eiletz austrijski je povjesniиar i psihoanalitiиar roрen 1928. u Sloveniji. Predavao je na sveuиilitima u Beиu, Buenos Airesu i Mariboru, objavio je brojne studije o ruskoj filozofiji i povijesti, te iz podruиja psihoanalize. Autor je knjiga, Povijest jedne kolaboracije: boljevici i Nijemci 1914.-1919." i Tajne Kominterne".

Dragi prijatelji, pridruite nam se!

Uиinit жete to na taj naиin to жete PETICIJU proslijediti svojim prijateljima na potpis, i to na sljedeжi naиin:

1. Radi provjere vjerodostojnosti potpisa, jer жe se to sigurno traiti, treba navesti: ime, prezime, dravu, adresu i e-mail adresu, a po moguжnosti i broj telefona.

2. Kad se na jednom mjestu skupi stotinu potpisa popis se alje Hrvatskom uljudbenom pokretu, a poiljatelj izraрuje novi obrazac PETICIJE i alje ga dalje prijateljima.

3. Tijek zbivanja u svezi s ovom PETICIJOM bit жe redoviti prikazivan u Glasniku.

Jo jedanput: PRIDRUITE NAM SE!

VRIJEME JE!

1. dr. sc. Tomislav Dragun, Hrvatska, Pete poljanice 7, [email protected], 00385-91-33.88.431

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
450 / 1000

Latest Signatures

 • 09 January 2016450. Luka Hooper
  I support this petition
 • 05 January 2016449. Gabriela P
  I support this petition
 • 04 January 2016448. Dr Scivod
  I support this petition
 • 02 January 2016447. Anto S
  I support this petition
 • 28 December 2015446. Saric D
  I support this petition
 • 22 December 2015445. Josip Skaricaz
  I support this petition
 • 19 December 2015444. Anita S
  I support this petition
 • 18 December 2015443. Jadranka M
  I support this petition
 • 11 December 2015442. Dragutin A
  I support this petition
 • 05 December 2015441. Terezija T
  I support this petition
 • 27 November 2015440. Hrvoje J
  I support this petition
 • 26 November 2015439. Radoslav M
  I support this petition
 • 19 November 2015438. Zorka Z
  I support this petition
 • 14 November 2015437. Damir Preston
  I support this petition
 • 07 November 2015436. Kilic Cross
  I support this petition
 • 03 November 2015435. Goran R
  I support this petition
 • 01 November 2015434. Mladen B
  I support this petition
 • 27 October 2015433. Ivica
  I support this petition
 • 11 October 2015432. Pedro M
  I support this petition
 • 23 September 2015431. Zvonko Br
  I support this petition
 • 17 September 2015430. Ivan F
  I support this petition
 • 12 September 2015429. Miljenko T
  I support this petition
 • 11 September 2015428. Stipe
  I support this petition
 • 08 September 2015427. Bronzovic Juang
  I support this petition
 • 08 September 2015426. Franov Walton
  I support this petition
 • 07 September 2015425. Drina B
  I support this petition
 • 04 September 2015424. Titin V
  I support this petition

browse all the signatures

Bobbi ByrdBy:
Business and CompaniesIn:
Petition target:
Poglavarstvo grada Zagreba i Hrvatski sabor

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets