Petice za odchod F. VГbornГho a M. JelГnka z trenГrskГch funkcГ v HC Sparta Praha sign now

VГЕenГ pЕedstavenstvo HC Sparta Praha a.s., vГЕenГ pane generГlnГ manaЕere BЕГzo, vГЕenГ pГnovГ FrantiЕku VГbornГ a MariГne JelГnku!

My, nГЕe podepsanГ, vyjadЕujeme krajnГ znepokojenГ nad pokraДujГcГmi nevyvГЕenГmi vГkony naЕГ hokejovГ Sparty. BohuЕel, i Vy jistД cГtГte, Еe nejde o krГtkodobou zГleЕitost, ale o dlouhodobГ trend, zahГjenГ jiЕ poДГtkem vГsledkovД (z pohledu ELH) nepovedenГ sezГіny 2007/2008.

Po celou tuto dobu, tedy tГmДЕ 2 sezГіny, je hernГ projev вAв muЕstva v podstatД stГle stejnД mdlГ a nevГraznГ, vГsledkovД promДnlivГ, a to bez ohledu na to, zda se v tГmu nachГzГ вhvДzdyв, Дi nikoliv.

PermanentnГ nedokonalosti pЕi pЕesilovГch hrГch, nedostatky v obrannГ prГci, nedЕЇraznГ hra pЕed soupeЕovou i vlastnГ brankou, bezradnost pЕi standardnГch situacГch, nestabilita v hernГch formacГch, nesebedЕЇvДra hrГДЕЇ в to jsou jen zlomkovГ pЕГklady z celkovГho projevu, kterГmu je vystaven nejen kaЕdГ z bДЕnГch fanouЕkЕЇ hokejovГ Sparty, ale pЕedevЕГm pЕГmo hrГДЕЇ samГch.

PЕed zaДГtkem sezГіny 2008/2009 jsme в pod zЕejmГm vlivem zprГv o velmi silnГm posГlenГ hrГДskГho kГdru в doufali v zmДnu, kterГ bude Дinit Spartu kdyЕ ne neporazitelnou, tedy alespoЕ hernД a vГsledkovД stabilizovanou. SkuteДnostГ vЕak je, doslova nДkolik zГpasЕЇ pЕed koncem zГkladnГ ДГsti, Еe hernГ projev se в oproti pЕedchozГmu roДnГku - v zГsadД nezmДnil, a jiЕ podruhГ v sezГіnД ДelГme dlouhГ sГrii proher. A to i pЕes zmiЕovanГ posГlenГ v kГdru.
StДЕejnГ pЕГДinu nedostatkЕЇ vidГme v trenГrskГm vedenГ вAв muЕstva, kdyЕ mГme za to, Еe hlavnГ trenГr Fr. VГbornГ a jeho asistent M. JelГnek situaci dlouhodobД nezvlГdajГ, muЕstvu nepЕinГЕejГ potЕebnГ impulsy, neprojevujГ dostateДnou rozhodnost pЕi metodickГm vedenГ tГmu, jeho stmelovГnГ a vyuЕГvГnГ nebo potlaДovГnГ urДitГch vlastnostГ jednotlivГch hrГДЕЇ zejmГna pak v konkrГtnГch hrГДskГch formacГch.

Naopak vnГmГme zЕejmou bezradnost pЕi vГkonu tГto jejich hlavnГ kreativnГ Дinnosti, projevujГcГ se navenek zejmГna nedostateДnГm pouДenГm se z dosavadnГch chyb hrГДЕЇ, nekoncepДnostГ pЕi zajiЕЕovГnГ hernГho projevu, neГєДelnГch destabilizacГ jednotlivГch hrГДskГch formacГ, a tak dГle a tak podobnД.

VЕЇДi veЕejnosti se FrantiЕek VГbornГ neprojevuje takЕka vЕЇbec, mediГlnГ vГstupy pana JelГnka vzbuzujГ zpravidla trpkГ ГєsmДv na rtech, kdy adresГt je zaДastГ zmГtГn pochybami, zda byl s panem JelГnkem na stejnГm zГpaseв
NedokГЕeme si pЕedstavit, Еe by bylo moЕnГ, aby hrГДi cГlenД a dlouhodobД nerespektovali pokyny svГch trenГrЕЇ. Z toho vЕak plyne, Еe pokud nГЕ manДaft zejmГna v tГto sezГіnД pokyny svГch trenГrЕЇ plnГ, pak jejich pokyny jsou nesprГvnГ, neГєДelnГ, kontraproduktivnГ; pak trenГЕi selhali. Nebo pokyny neplnГ, a pak trenГЕi selhali nemГnД, pro ztrГtu respektu.
MГme za to, Еe hernГ kvalita (napЕ. zkuЕenost, schopnost tvoЕenГ hry, fyzickГ kondice, schopnost kombinacГ, apod.) naЕich hrГДЕЇ neodpovГdГ vГslednГmu hernГmu projevu tГmu obecnД a jednotlivcЕЇ zvlГЕtД, a za to v naЕich oДГch nese odpovДdnost pЕedevЕГm hlavnГ trenГr a jeho asistent.

Se vЕГm dЕЇrazem proto poЕadujeme personГlnГ zmДny v trenГrskГm vedenГ вAв muЕstva HC Sparta Praha.

ЕГdГme odchod FrantiЕka VГbornГho a MariГna JelГnka z jejich dosavadnГch funkcГ a svДЕenГ odpovДdnosti trenГrЕЇ jinГ dvojici, kterГ dГ muЕstvu potЕebnou sГrii impulsЕЇ. Lhostejno, zda se tak stane ze sebereflexГvnГch (ale v tomto pЕГpadД urychlenГch) pohnutek zmГnДnГ dvojice samГ, nebo ze zГsahu вshoraв в z pЕedstavenstva HCS. HlavnД vЕak в musГ se tak stГt!

NedomnГvГme se, Еe nynГ, pЕed koncem zГkladnГ ДГsti ELH, nenГ moЕnГ takovou zmДnu provГst: TrenГrskГmu tГmu, reprezentovanГmu F. VГbornГm a M. JelГnkem, jiЕ nevДЕГme, Еe je schopen provГst muЕstvo ГєskalГmi play off. ZГsada, Еe lepЕГ pozdД, neЕli pozdДji nebo vЕЇbec, platГ i zde.

NovГ trenГry doporuДujeme hledat tГЕ ve strukturГch, kterГ jsou buД pЕГmo souДГstГ HC Sparta Praha nebo blГzko nГ. JistД i VГs napadГ Еada jmen; posouzenГ jejich moЕnostГ a schopnostГ svДЕujeme VaЕim rukГm a hlavГm.

ProsГme VГs, abyste tuto petici posuzovali i ze zornГho Гєhlu zkuЕenostГ nДkterГch jinГch tГmЕЇ, kterГ musely v tГto sezГіnД ELH ЕeЕit obdobnГ situace: ДeskГ BudДjovice budiЕ вzГЕnГmв pЕГkladem.

FrantiЕku VГbornГmu a MariГnu JelГnkovi budeme vЕdy vdДДnГ za prГci, kterou pro HC Spartu Praha v uplynulГ dobД odvedli (zejmГna pak za mistrovskГ tituly), ale pЕipomГnГme, Еe z minulosti se ЕГt nedГ, Еe dЕЇleЕitГ pro tГm, hrГДe, fanouЕky, sponzory je pЕГtomnost a budoucnost.

Proto poЕadujeme, aby FrantiЕek VГbornГ a MariГn JelГnek bez zbyteДnГho odkladu odeЕli nebo byli odvolГni ze svГch trenГrskГch funkcГ v HC Sparta Praha.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Jeremy GayBy:
Business and CompaniesIn:
Petition target:
HC Sparta Praha

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets