Petice proti zruseni českйho konzulatu v Montrealu / Petition against closing the Czech Consulate in Montreal sign now

PETICE PROTI ZRUENН KONZULБTU ČESKЙ REPUBLIKY V MONTREALU

KOMU: Předseda vlбdy Českй republiky Ing. Jan Fischer, CSc.
Kopie: Mнstopředseda vlбdy a ministr zahraničnнch věcн PhDr. Jan Kohout
Prezident Českй republiky Prof. Dr. Ing. Vбclav Klaus
Předseda poslaneckй sněmovny Miloslav Vlček
Předseda senбtu parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka
Ministr průmyslu a obchodu Ing. Vladimнr Toovskэ
Ministr financн Ing. Eduard Janota
Předseda Vэboru pro zahraničnн věci Senбtu Jiřн Dienstbier
Předseda zahraničnнho vэboru sněmovny Jan Hamбček

Ji po několik let visн nad montrealskэm Generбlnнm konzulбtem Českй republiky (nadбle GK ČR) hrozba jeho uzavřenн. Na podzim jsme se dozvěděli, e vlбda ČR svэm usnesenнm č. 1296 ze dne 15. řнjna 2009 rozhodla o uzavřenн GK ČR v Montrealu k 31. březnu 2010, a dosavadnн konzulбrnн působnost (provincie Britskб Kolumbie, Novй Skotsko, Novэ Brunsvik, Ostrov prince Eduarda a Quebek) plně přechбzн na zastupitelskэ ъřad ČR v Ottawě.

Dne 1. prosince 2009 Českй a slovenskй sdruenн v Kanadě zaslalo dopis Ъřadu vlбdy Českй republiky k rukбm předsedy vlбdy Ing. Jana Fischera, CSc. Tato vrcholnб krajanskб organizace v Kanadě se v jednom z bodů dopisu zabэvala situacн montrealskйho GK a бdala předsedu vlбdy, aby vlбda přehodnotila toto rozhodnutн.

Proto my, nнe podepsanн, krajanskй organizace spolu s krajany, občany a přнznivci Českй republiky, protestujeme proti plбnovanйmu uzavřenн Generбlnнho konzulбtu Českй republiky v Montrealu. Povaujeme toto vlбdnн usnesenн za ukvapenй a nezodpovědnй, kodнcн jak dobrй pověsti ČR, tak turistickйmu ruchu a ekonomickйmu rozvoji obchodnнch vztahů mezi oběma zeměmi. Znamenб to nejen omezenн konzulбrnнch slueb pro občany českйho původu i pro občany vэe zmнněnэch provinciн, ale zejmйna obrovskou dlouhodobou a nevratnou ztrбtu pro ČR, kterб tнmto přichбzн o velice vlivnou diplomatickou, kulturnн a hospodбřskou reprezentaci. Proto бdбme o zruenн tohoto rozhodnutн z nбsledujнcнch důvodů:

1. Montreal je druhй největн město v Kanadě s populacн včetně předměstн přes 3,5 miliуnu obyvatel. Je metropolн největн kanadskй provincie Quebec, kde je ъřednнm jazykem francouztina a kterб mб tйměř 8 miliуnů francouzsky mluvнcнch obyvatel, nejvнce po Francii. Sluba GK francouzsky mluvнcнmu obyvatelstvu je absolutně nenahraditelnб a mб v tйto oblasti velice důleitэ politickэ i obchodnн vэznam.

2. Rozlohou je Quebec tйměř 20x větн ne ČR a vнce ne 2x větн ne Francie. Montrealskэ GK mб na starosti celkem 5 provinciн o celkovй rozloze 2.620.666 km2 (33x větн ne ČR), s celkovэm počtem 14 miliуnů obyvatel (tйměř polovina obyvatel Kanady). Jevн se tйměř nemonэm, aby ottawskй velvyslanectvн mohlo zvlбdnout tuto agendu současně s jejich ji plnou pracovnн nбplnн. Doplněnн personбlu v Ottawě reprezentuje dalн nezanedbatelnй vэdaje za dopravu, stěhovбnн, včetně daleko draнch (pronajatэch) bytů a prostor.

3. Toto rozhodnutн bude mнt nepředstavitelnэ geopolitickэ a ekonomickэ dopad: Vlбda ČR snad krбtkodobě uetřн určitй mnostvн peněz, dlouhodobě vak ztratн mnohokrбt vнce. GK ČR ji tйměř 90 let reprezentuje světoznбmй Československo, v letech 1939-45 exilovou vlбdu v Londэně, kdy v roce 1939 GK obhбjil suverenitu proti snaze jeho převzetн německэm zastupitelskэm ъřadem, a od roku 1993 Českou republiku. Jeho uzavřenнm by ČR ztratila nepředstavitelnй mnostvн kontaktů, zkuenostн a obchodnнch přнleitostн.

4. V Montrealu ije velkй mnostvн krajanů českйho původu a s českэm občanstvнm, kterй v poslednнch letech obdrely i jejich děti dнky GK. Do Montrealu takй přijнdн mnoho českэch turistů, obchodnнků a českэch odbornнků na dočasnou prбci, hlavně ve vědeckйm oboru. GK pomбhб občanům ČR i v přнpadě nouze (onemocněnн, ztrбta dokumentů, apod). Je nepředstavitelnй, e by vechny tyto ъkoly byly převedeny do Ottawy. Jak to Ottawa vechno zvlбdne a kolik to bude stбt ČR navнc?

5. Ottawa je hlavnн město provinčnнho rбzu s menн populacн, zvlбtě pak pokud jde o českй krajany. Je vzdбlena přes 200 km od Montrealu, co bude mнt nedozнrnй nбsledky pro vechny, předevнm pro starн lidi, vzhledem k dlouhй kanadskй zimě bohatй na snнh (2 - 3 m) a k teplotбm a -40єC, kdy bэvб často ochromenб i dбlkovб doprava.

6. V Montrealu jsou čtyři univerzity, dvě anglickй a dvě francouzskй. Ji lйta existuje recipročnн vэměna studentů s univerzitami a vysokэmi kolami v ČR. GK v Montrealu poskytoval pomoc při vyřizovбnн dokladů pro quebeckй a kanadskй studenty.

7. Montrealskэ GK mб tй obchodnнho zastupitele, dнky kterйmu jsou zvэhodňovбny vzбjemnй obchodnн vztahy Quebeku, Kanady a ČR. Propagace kulturnнch a přнrodnнch krбs ČR podporuje důleitэ turistickэ průmysl, kterэ mб velkэ finančnн přнnos pro ČR. Tuto prбci, kterб нřн dobrй jmйno naн republiky ve světě, konzulбt v Montrealu provбdн vэborně.

8. Generбlnн konzul v Montrealu navнc zastupuje ČR v důleitй mezinбrodnн organizaci civilnнho letectvн (ICAO) při OSN, kterб sнdlн v Montrealu. ČR by zruenнm montrealskйho GK o tuto reprezentaci přisla.

9. Budova GK je majetkem ČR, kde mimo kancelбřн a reprezentačnнch mнstnostн jsou i dva byty, co eliminuje velice drahэ nбjem. Předpoklбdбme, e z těchto důvodů mб montrealskэ konzulбt mnohem niн provoznн nбklady ne jinй pronajatй zastupitelskй ъřady. Tyto nнzkй nбklady jsou v porovnбnн s reprezentačnн, kulturnн a ekonomickou činnostн a přнnosem GK tйměř zanedbatelnй.

10. Vzhledem k nynějн krizi v oblasti realit je absurdnн prodбvat budovu GK za niн cenu, ne je jeho skutečnб hodnota a navнc jetě platit vysokй pokuty za zruenн nбjemnнch smluv na byty zaměstnanců. Kromě toho, budova GK je ji 90 let tйměř historickou pamбtkou ve středu Montrealu. Zruenн konzulбtu by byla nenahraditelnб ztrбta, a jeho znovuotevřenн v budoucnu nepřipadб v ъvahu vzhledem k budoucнm horнm ekonomickэm podmнnkбm.

Vбenэ pane ministerskэ předsedo, chбpeme, e plбnovanй uzavřenн Generбlnнho konzulбtu v Montrealu souvisн s finančnнmi krty, je jsou vak v tomto přнpadě etřenнm na nesprбvnйm mнstě. Doufбme, e vэe uvedenй argumenty Vбm a Vaн vlбdě pomohou sprбvně přehodnotit situaci. бdбme Vбs o zachovбnн Generбlnнho konzulбtu ČR v Montrealu, jak to bylo nedбvno učiněno v podobnэch přнpadech konzulбtů v Sydney a Sao Paulu.

Děkujeme Vбm za porozuměnн a Vai rychlou odpověďa akci, a věřнme, e nae intervence se setkб s ъspěchem, za kterэ Vбm bude budoucн generace vděčnб.

S ъctou a pozdravem

Nнe podepsanй krajanskй organizace, krajanй a občanй v Montrealu a jinde:

Českй a slovenskй sdruenн v Kanadě pobočka Montreal, Sokol Kanada jednota Montreal, Comenius Institut, Misie sv. Vбclava Montreal, Asociace Hostэn, Kanadskй českй a slovenskй kulturnн centrum Beseda, Klub seniorů, Bazarovэ odbor Čs. sdruenн v Montrealu

Pozn: Petici můete odeslat takto: napite svй jmйno a město. Vae emailovб adresa bude slouit jako doklad o Vaн totonosti (pokud si přejete, nemusн bэt viditelnб). Pak kliknout - odeslat.
Nebo: podepsanou papнrovou petici zalete laskavě na adresu Čs. sdruenн v Kanadě, 7300 Rue Sherbrooke Ouest, Montreal, QC, H4B 1R7. Čs. sdruenн zhotovн kopie a zale vem adresбtům.

.............................................................................
Podpis Jmйno (hůlkovэm pнsmem) Město
V přнpadě vнce podpisů přilote zvlбtnн podpisovэ arch. Děkujeme.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
858 / 1000

Latest Signatures

 • 03 March 2016858. Vra I
  I support this petition
 • 02 March 2016857. Jenny S
  I support this petition
 • 29 February 2016856. Paul T
  I support this petition
 • 27 February 2016855. Hana K
  I support this petition
 • 19 February 2016854. Lenka H
  I support this petition
 • 06 February 2016853. Vlasta D
  I support this petition
 • 31 January 2016852. Tatiana P
  I support this petition
 • 30 January 2016851. Vladimir K
  I support this petition
 • 28 January 2016850. Thomas N
  I support this petition
 • 27 January 2016849. Josie D
  I support this petition
 • 26 January 2016848. Vera Z
  I support this petition
 • 26 January 2016847. Mikulas S
  I support this petition
 • 22 January 2016846. Betislav B
  I support this petition
 • 17 January 2016845. Lucas R
  I support this petition
 • 16 January 2016844. Petra J
  I support this petition
 • 16 January 2016843. Anna S
  I support this petition
 • 11 January 2016842. Kminek P
  I support this petition
 • 09 January 2016841. Alena P
  I support this petition
 • 06 January 2016840. Eva K
  I support this petition
 • 05 January 2016839. Alexandra B
  I support this petition
 • 03 January 2016838. Eva P
  I support this petition
 • 02 January 2016837. Edy L
  I support this petition
 • 31 December 2015836. Jan M
  I support this petition
 • 30 December 2015835. Ghyddel Hearkens
  I support this petition
 • 24 December 2015834. George Jkubesandjaroslavak
  I support this petition
 • 24 December 2015833. Tereza K
  I support this petition
 • 21 December 2015832. Jaroslav B
  I support this petition

browse all the signatures

Shari MonroeBy:
FoodIn:
Petition target:
Czech Government

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets