Pensjonssystemet er et pyramidespill sign now

70000 personer lot seg lure inn i pyramidespillet "The 5 Percent Community" (T5PC) og tapte alle sine sparepenger. Det er alltid god grunn til е styre unna pyramidespill. Tragedien er imidlertid at vi alle er del av et pyramidespill som vil fе mye mer alvorlige konsekvenser enn T5PC. Vеrt felles pyramidespill gеr under navnet Folketrygden.

De som er i arbeid finansierer ikke sin egen pensjon. Det vi betaler inn til Folketrygden dekker pensjonene til de som i dag er pensjonister. De som om 20 еr er pensjonister mе finansieres gjennom skatteinnbetalinger fra de som er i jobb om 20 еr. I likhet med pyramidespillene fungerer denne ordningen utmerket sе lenge det er fе som mottar penger og mange som betaler inn penger fе pensjonister og mange i arbeid. Men nеr situasjonen blir omvendt, kollapser pyramidespillet. Det er nettopp dette vi nе stеr overfor i Norge. I 1967 var det 4,5 arbeidsaktive som finansierte 1 pensjonist. I 2004 er det 2,5 arbeidsaktive per pensjonist. 20 еr frem i tid vil det vжre 1,5 arbeidsaktive som skal finansiere 1 pensjonist! Dette blir en formidabel шkonomisk pеkjenning for de som er i arbeid. Disse tallene baserer seg pе at vi benytter hele oljefondet pе pensjoner og ikke svir de av i dag.

I T5PC fantes det karismatiske ledere som fikk 70000 personer i hallelujastemning. I samfunnet vеrt finnes dessverre lignende ledere i LO. LO-toppene forsшker е fе oss til е tro at innstramningene i pensjonssystemet er unшdvendige. LO-toppene mener regningen kan sendes til neste generasjon. Dette er ogsе essensen i pyramidespilltankegangen: Send regningen videre nedover i systemet! Men pyramidene vil alltid kollapse. Det vil ogsе pensjonssystemet vеrt dersom vi ikke gjшr noe nе! Det er alltid de nederst i pyramidene som lider. Det er vi som er ung i dag som vil lide dersom LO-toppene vinner frem.

Vi som er unge har nе begynt en mobilisering. Vi vil kjempe mot LO-toppenes шnske om е sende pyramideregningen til oss. Vi vil kjempe for at vеre foreldre viser mot og krefter til е stoppe LO-toppene. Vinner LO-toppene frem raseres vеrt fremtidige velferdssamfunn. Vi vil kjempe for at pensjonspyramiden stanses.

Vi er ikke villige til е betale regningen for 68er-generasjonens pyramidespill!

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
150 / 100

Latest Signatures

 • 10 December 2015150. Hvard B
  I support this petition
 • 26 October 2015149. Solveig B
  I support this petition
 • 17 September 2015148. Helge G
  I support this petition
 • 12 September 2015147. Birger B
  I support this petition
 • 06 September 2015146. Stian G
  I support this petition
 • 14 August 2015145. Elisabeth T
  I support this petition
 • 08 July 2015144. Annette U
  I support this petition
 • 25 June 2015143. Jon Steinarg
  I support this petition
 • 29 April 2015142. Alf Einars
  I support this petition
 • 05 April 2015141. Hilde S
  I support this petition
 • 03 February 2015140. Magnus J
  I support this petition
 • 19 January 2015139. Helene T
  I support this petition
 • 08 November 2014138. Jens Magnusi
  I support this petition
 • 17 October 2014137. Ole Kristiant
  I support this petition
 • 21 September 2014136. Espen Agyh
  I support this petition
 • 23 August 2014135. Adnan A
  I support this petition
 • 19 August 2014134. Vegar Ystenesv
  I support this petition
 • 02 July 2014133. Stian Cornelisa
  I support this petition
 • 21 June 2014132. Leif Ingex
  I support this petition
 • 07 June 2014131. Kristoffer Nyborgg
  I support this petition
 • 22 May 2014130. Runar E
  I support this petition
 • 04 March 2014129. Vidar V
  I support this petition
 • 05 February 2014128. Audun Sommerlit
  I support this petition
 • 04 January 2014127. John Olat
  I support this petition
 • 06 December 2013126. Lars G
  I support this petition
 • 19 November 2013125. Tom Erlends
  I support this petition
 • 22 October 2013124. Torill P
  I support this petition

browse all the signatures

Louella ChavezBy:
Culture and SocietyIn:
Petition target:
LO og Stortinget

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets