Pati rimčiausia peticija sign now

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys balsavimo teisę bei suprantantys, kad ireikdami savo valią internete niekuo neįsipareigojame (nepateikiame asmens kodo), taip pat sutikdami, kad mūsų isakyta nuomonė gali būti niekinė ir nebus vertinama/iklausoma atsakingų valstybės institucijų (kada jie mūsų nuomonę vertino?...) naudojamės galimybe paskelbti savo reikalavimus vieoje erdvėje.

Mūsų reikalavimai yra ie:
- Paskelbti Lietuvos respublikos karaliumi iki gyvos galvos Vytenį Kepenį ir pavadinti jį Karaliumi Vyteniu Liūtu (Angl. King Vytenis the Leo).
- Paskelbti Lietuvą karalyste bei įteisinti monarchiją. Visi Vytenio Kepenio vaikai turi paveldėjimo teisę, taip pat nemokamą mokslą ir nemokamus penketus universitete.
- Suteikti Karalikąjai eimai visą įmanomą valdią (pvz. usukti ilumą ar pakelti elektros kainas).
- Įteisinti Lietuvoje vergiją (taip ar taip ji jau yra, tik neoficiali).
- Įteisinti alkoholio pardavimą naktį, tarp 03:13:23 ir 03:14:29 CET.
- Pasveikinti su gimtadieniu kiekvieną Lietuvos pilieti ir įteistinti teisę vęsti ią ventę bent vieną kartą per metus: piliečio gimtadienis yra nedarbo diena piliečiui, apmokama i valstybės biudeto.

A, pasiraęs ią peticija, tikiu į sveiką protą, pridedu deinę ranką prie piniginės ir prisiekiu niekada negerti alaus vieoje vietoje matant atsakingiems pareigūnams, taip pat suprantu, kad nuorodą į ią peticiją galėjo iplatinti koks nors nesveikas delfų komentatorius.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Sandra GibbsBy:
School and EducationIn:
Petition target:
Turkmėnistanas

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets