Pastorit ovat kristillisen uskon asiantuntijoita - iranilaisen kristityn tapaus sign now

Iranilaisen kristityn tapaus

Uskonnonvapauden perusperiaatteisiin kuuluu oikeus valita uskontonsa ja harjoittaa uskoa ilman kyseenalaistamista ja pelkoa.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan:
"Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja." (18. artikla)

Uskonnonvapauden turvaaminen on ennen kaikkea yksilön suojaamista epäoikeudenmukaiselta kohtelulta.


Miten oikeuslaitoksemme kohtelee ihmisiä, kun tutkitaan heidän uskontoaan? Kristityn kohdalla uskonnon toteamiseen riittää todistus seurakunnalta. Koko läntisessä maailmassa tämä todistus on perinteisesti ollut kastetodistus. Luterilainen kirkko antaa virkatodistuksen, jossa seurakunnan jäsenyys perustuu siihen, että henkilö on kastettu.

Milloinkaan ei oikeuslaitos kyseenalaista kirkon antamaa ilmoitusta. On ennenkuulumatonta, että jonkun suomalaisen epäiltäisiin olevan vain nimellisesti kristitty. Oikeuslaitos ei myöskään epäile, että joku on muslimi. Siihen riittää henkilön oma ilmoitus. Enää emme selvittele edes siviilipalvelukseen pyrkivien uskonnollisen vakaumuksen aitoutta.

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että heidän epäilyksensä heräävät, jos henkilö hakemusprosessin aikana kääntyy kristityksi. Pidämme hälyttävänä, jos kristityksi kääntyminen saattaa olennaisesti heikentää hakijan mahdollisuutta saada turvapaikka Suomessa. Uskonnollista vakaumusta tulee kunnioittaa yhteiskunnassa.


Mitä tapahtui?

Helsingin hallinto-oikeus päätti 11.11.2011 olla myöntämättä turvapaikkaa iranilaismiehelle, joka oli kastettu toukokuussa kristillisen seurakunnan jäseneksi Suomessa. Hänen kasteopetuksensa oli viikoittainen puolentoista tunnin mittainen opetus keskusteluineen kymmenen kuukauden ajan. Lisäksi hän on osallistunut säännöllisesti seurakunnan jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan. Oikeudelle oli toimitettu kastetodistus.

Päätöksessä turvapaikan epääminen perustellaan sillä, että henkilön kristillisestä "vakaumuksesta ei voi täysin vakuuttua". On erityisen kummallista, että oikeus ylipäätään arvioi jonkun uskon aitoutta, sitten vielä päätyy tuomitsemaan uskon epäaidoksi ja tekee sen kuulematta asiantuntijoita.

Tapauksessa palveleva asianajaja pitää hämmästyttävänä, että Maahanmuuttovirasto ja Hallinto-oikeus epäilevät ihmisen uskon aitoutta ja tekevät päätöksen paneutumatta asiaan sen enempää. Hän toteaa: "Henkilön vakaumuksen arvioiminen ainoastaan lyhyesti suullisessa kuulemisessa ei voi olla yksinomainen peruste arvioida hänen vakaumuksensa epäaidoksi."

Maahanmuuttoviraston tehtävä on tutkia turvapaikkaa hakevan henkilön kertomuksen paikkansapitävyys. He eivät kuitenkaan millään tavoin selvittäneet hakijan uskonnollista vakaumusta tämän kristityksi kääntymisen jälkeen. Maahanmuuttoviraston edustaja ainoastaan esitti oman mielipiteensä kyseisen henkilön kristillisen uskon epäaitoudesta oikeudenkäynnissä. Mitä tulee kristillisen uskon aitouden arvioimiseen, turvapaikkayksikön johtaja kysyy: "Mistä joku saa paremman tiedon arvioida asiaa?"


Mitä vastaamme?

Tämä on haaste, johon meidän tulee vastata kristillisten seurakuntien pastoreina ja pappeina. Meille ei ole mitään etua siitä, että kastamme kristityksi henkilöitä, jotka eivät oikeasti tunnusta kristillistä uskoa. Haluamme antaa kastettavalle perusteellisen kasteopetuksen ja näin varmistaa, että kastettava ottaa kasteen vastaan sitoutuen kristilliseen uskoon. Niin pitkälle kuin on mahdollista arvioida toisen ihmisen uskoa, katsomme että meillä on siihen parhaat edellytykset kastamiemme aikuisten osalta.

Me tarjoamme asiantuntija-apua kristilliseen uskoon liittyvissä asioissa.

Ensimmäiset allekirjoittajat ovat:
- Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola
- Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, rovasti Heikki Huttunen
- Suomen Evankelisen Allianssin puheenjohtaja ja Helsingin kansainvälisen seurakunnan johtava pastori Timo Keskitalo

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Dan HaydenBy:
WorkIn:
Petition target:
Maahanmuuttovirasto ja oikeuslaitos

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets