O wycofanie wojsk z Iraku sign now

Polska, wbrew woli wiДkszoЕci obywateli, przeciwnych wywoЕanej przez Stany Zjednoczone awanturze wojennej, uczestniczy w okupacji Iraku, ktГіrej celem, wbrew kryptonimowi akcji wojennej, z pewnoЕciД nie jest niesienie wolnoЕci obywatelom tego kraju.

Przypomnijmy, Еe Leszek Miller, ktГіry jako premier podjДЕ decyzjД o wspГіЕuczestnictwie w tej hucpie, dokonaЕ tego w sposГіb wyjДtkowo tchГіrzowski i nikczemny, zatajajДc swe dziaЕania przed Sejmem i obywatelami. W ten sposГіb wykazaЕ siД godnД czasГіw stalinowskich pogardД dla podstawowych zasad demokratycznych, ktГіre jakoby pielДgnowaЕ. ChodziЕo przy tym o waЕkД dla Еycia i Еmierci ludzi na wielu kontynentach decyzjД, ktГіrej motywem miaЕo byД jakoby globalne krzewienie ideaЕГіw demokratycznych!

Domagamy siД uznania dЕawionego nie tylko przy tej okazji gЕosu spoЕeczeЕstwa i natychmiastowego wycofania polskiego kontyngentu z Iraku.

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Amparo HaleBy:
City LifeIn:
Petition target:
Prezydent RP Lech KaczyЕski

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets