дСЭЦ ЗбгНЗЯгЗК ЗбЪУЯСнЙ ббгПдннд - No military trials for civilians sign now

ЗбгжЮЪжд Ъбм еРЗ ЗбИнЗд Ъбм ЗОКбЗЭ гФЗСИег ЗбУнЗУнЙ жгжЗЮЭег ЗбЭЯСнЙ жЗдКгЗБЗКег ЗбНТИнЙ нЪбджд СЭЦег ЗбЮЗШЪ бЮСЗС ЗбдЩЗг ЗбНЗЯг ЕНЗбЙ ЪФСЗК гд ЗбГЪЦЗБ ЗбЮнЗПннд Эн МгЗЪЙ ЗбЕОжЗд ЗбгУбгнд Ебм ЗбгНЗЯг ЗбЪУЯСнЙ жНСгЗдег гд ЗбгЛжб ГгЗг ЮЗЦнег ЗбШИнЪн жнЪбджд КЦЗгдег ЗбКЗг гЪ ЗбгНЗбнд жгЪ ЗбгЪЗСЦ ЗббнИСЗбн Гнгд джС ЗбРн нЪЗдн ЗбНХЗС жЗбНСгЗд гд ЗбНЮжЮ ЗбЮЗджднЙ Эн гНИУе жРбЯ ИЫЦ ЗбдЩС Ъд Гн ЗОКбЗЭЗК ЭЯСнЙ УнЗУнЙ Гж ЭЯСнЙ гЪ Яб гдегЗ.

жнСм ЗбгжЮЪжд Гд ЮСЗСЗК ЗбЕНЗбЙ ббгНЗЯг ЗбЪУЯСнЙ жЗбНХЗС ЗбРн нОЦЪ бе джС жЫнСегЗ гд ЗбЩжЗеС жЗбКШжСЗК ЯбеЗ КФнС Ебм ЕХСЗС ЗбУбШЙ Ъбм гжЗХбЙ деМеЗ ЗбЗУКИПЗПн ЗбЮЗЖг Ъбм ЮгЪ ЗбНСнЗК жКТннЭ ЕСЗПЙ ЗбФЪИ жНХЗС ЗбЮжм ЗбгЪЗСЦЙ ЗбНЮнЮнЙ.

гд едЗ нЪбд ЗбгжЮЪжд ЕПСЗЯег ЗбЯЗгб бгПм ОШжСЙ ЗбЕМСЗБЗК ЗбНЯжгнЙ ЗбСЗедЙ НнЛ ГдеЗ КЪЯУ ЪТг ЗбНЯЗг жНжЗСннег Ъбм КГИнП УбШКег жКЪТнТ гжЗЮЪег жЕХСЗСег Ъбм гжЗХбЙ деМег ЗбПнЯКЗКжСн.

Ед ЗбгУЖжбнЙ ЗбУнЗУнЙ КПЪж Яб ЗбгжЮЪнд Ебм ЗЪКИЗС ЗбеМгЙ Ъбм ЗбЫП жЗбЕОжЗд еМгЙ Ъбнег МгнЪЗ ндИЫн ИЫЦ ЗбдЩС Ъд ЗбЗОКбЗЭЗК ЗбУнЗУнЙ ЗбКЦЗгд ЦПеЗ ИЯб ЗбГФЯЗб жЗбжУЗЖб ЗбУбгнЙ.

гКЦЗгджд гЪЗ ЦП еМгЙ ЗбУбШЙ Ъбм ЗбгЪЗСЦнд
гКЦЗгджд гЪЗ ЦП ЕНЗбЙ ЗбгПдннд Ебм ЗбгНЗЯг ЗбЪУЯСнЙЗбгжЮЪжд НКм 20 ЭИСЗнС 2007

ЕИСЗенг ЪнУм СЖнУ КНСнС МСнПЙ ЗбПУКжС
ГИнЙ ЗбИдеЗжн ЪЦж ЗбгдЩгЙ ЗбГЭСжгХСнЙ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд
ЕИСЗенг гдХжС ХНЭн жЪЦж гМбУ дЮЗИЙ ЗбХНЭннд
ГИж ЗбЪТ НУд ЗбНСнСн дЗЖИ СЖнУ НТИ ЗбКМгЪ
П. ГНгП ЗбГежЗдн ГУКЗР ИЯбнЙ ЗбедПУЙ МЗгЪЙ ЗбЮЗеСЙ
ГНгП ЗбИЗФЗ гедПУ
П. ГНгП ЗбгеПн ГУКЗР МЗгЪн
ГНгП ИПжн ЪИП ЗбНгнП ШЗбИ ИедПУЙ НбжЗд
ГНгП ИеЗБ ЗбПнд ФЪИЗд гедПУ жЮнЗПн ИНСЯЙ ЯЭЗнЙ
ГНгП Тнд ЕЪбЗгн
ГНгП УЪжПн ШЗбИ МЗгЪн
ГНгП УнЭ ЗбЕУбЗг НгП гНЗгн ждЗФШ НЮжЮ ЕдУЗд
ГНгП Ше ЗбдЮС ЯЗКИ жХНЭн
ГНгП ЭКН Зббе гедПУ ИСгМнЗК
ГНгП ЭДЗП дМг ФЗЪС
ГНгП гНМжИ ФЗЪС жЯЗКИ гХСн
ГНгП гНгП гПнС гИнЪЗК
ГНгП гНгжП гПСУ
ГНгП гХШЭм гдПжИ гИнЪЗК
П. ГНгП нждУ ЯЗКИ жХНЭн
ГУЗгЙ ГНгП ШЗбИ жЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
ГУЗгЙ ГджС ЪЯЗФЙ ЯЗКИ УндЗСнж
ГУгЗБ Ъбн ШЗбИЙ ИЯбнЙ ЗбКМЗСЙ МЗгЪЙ ЗбЮЗеСЙ
ЕУгЗЪнб УбнгЗд Ггнд НТИ ЗбКМгЪ ИЗбГУЯдПСнЙ
ГФСЭ ГнжИ ЪЦж ЗббМдЙ ЗбгСЯТнЙ бНТИ ЗбКМгЪ
ГФСЭ ИедУ гХгг МСЗЭнЯн
ГФСЭ ЗбНЭдн Ггнд НТИ ЗбКМгЪ ИФгЗб УндЗБ
ГФСЭ МбЗб гедПУ ФИЯЗК ЗКХЗбЗК
ЕбеЗг ЪнПЗСжУ гКСМгЙ
ЕбеЗгн ЗбгнСЫдн гУКФЗС ЗЮКХЗПн
ГгЗдн гГгжд УЯСКнСЙ
ГгнСЙ ЪИП ЗбНЯнг гПнС ЗбгСЯТ ЗбжШдн бгдЗеЦЙ ЗбЪдЭ ЗбГУСн ЦП ЗбгСГЙ жЗбШЭб
Ггнд нУСн УЭнС УЗИЮ жЯЗКИ УнЗУн
П. ГгндЙ СФнП ГУКЗРЙ МЗгЪнЙ жЯЗКИЙ
Гнгд Нбгн гжУнЮн жгКСМг
Гнгд ЪИнП ЗКНЗП ЗбГШИЗБ ЗбЪСИ
ЕнеЗИ ЪИП ЗбНгнП ХНЭн ИМСнПЙ ЗбПУКжС
ИЛндЙ ЯЗгб ЕЪбЗгнЙ
ИУгЙ гНУд ХнПбЗднЙ
ИеЗБ ХЗИС ХНЭн
ИеЗБ ШЗеС ЯЗКИ жГПнИ
Иен ЗбПнд НУд ЗбгПнС ЗбКдЭнРн бгСЯТ ЗбЮЗеСЙ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд
КЗгС жМне ЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
МгЗб ЪИП ЗбСНнг ХНЭн
МгЗб Эегн ХНЭн жЪЦж гМбУ дЮЗИЙ ЗбХНЭннд
МгЗб гНгП
П. МгЗб дХЗС ПЯКжС Эн ЗбЭбУЭЙ жЯЗКИ
П. МжПЙ ЪИП ЗбОЗбЮ ГУКЗР ЗбЗЮКХЗП ИМЗгЪЙ ЗбЮЗеСЙ жЮнЗПн ИНТИ ЗбКМгЪ
МжСМ ЕУНЮ КСИжн жЮнЗПн ИНСЯЙ ЯЭЗнЙ
МнеЗд ФЪИЗд ХНЭнЙ жЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
НЗТг ЫСЗИ ЕЪбЗгн
НЗЭЩ ГИж УЪПЙ ЗбгПнС ЗбКдЭнРн ббгдЩгЙ ЗбгХСнЙ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд
НУЗг ИеМК ЗбгПнС ЗбКдЭнРн ббгИЗПСЙ ЗбгХСнЙ ббНЮжЮ ЗбФОХнЙ
НУЗг ЗбНгбЗжн ХНЭн жЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
П. НУЗг ЪнУм ГУКЗР МЗгЪн
П. НУЗг ЪИП Зббе ЗУКФЗСн ЗбЪЮг жГШЭЗб ЗбГдЗИнИ ИЗбггбЯЙ ЗбгКНПЙ
НУд НУнд ХНЭн
П. НУд НдЭн ГУКЗР МЗгЪн жЯЗКИ
НУд ЪИП Зббе Ггнд ЗКНЗП ЗбФИЗИ ЗбКЮПгн ИНТИ ЗбКМгЪ ИФгЗб УндЗБ
НУд гНгжП гПнС ЗбгСЯТ ЗбЕЪбЗгн бЯКбЙ ЗбЕОжЗд ЗбгУбгнд ИЗбГУЯдПСнЙ
П. НУд дЗЭЪЙ ГУКЗР ЗбЪбжг ЗбУнЗУнЙ ИМЗгЪЙ ЗбЮЗеСЙ
НУдн ЪИП ЗбСНнг гедПУ ШЗЮЙ жЯЗКИ
НУнд ЪИП ЗбСЗТЮ ХНЭн жЯЗКИ нУЗСн
Нбгн ФЪСЗжн гПнС гСЯТ ЗбИНжЛ ЗбЪСИнЙ жЗбГЭСнЮнЙ
НгПн НУнд ЮнЗПн ЪгЗбн
НгПн ЪИП ЗбЪТнТ гСЯТ УжЗУнЙ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд
П. НгПн ЪИПе ЗбНдЗжн ЗУКФЗСн КдгнЙ
НгПнд ХИЗНн дЗЖИ ИСбгЗдн жжЯнб гДУУн НТИ ЗбЯСЗгЙ
НгТЙ ЗбНбжМн ШЗбИ
П. НгТЙ ТжИЪ ШИнИ жЯЗКИ
Нднд НдЭн ИЗНЛЙ жЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
ОЗбП ЗбИбФн ХНЭн
П. ОЗбП Эегн ГУКЗР ИМЗгЪЙ днжнжСЯ
ОЗбП нжУЭ гОСМ УндгЗЖн
Обнб ЪдЗдн ХНЭн ИгМбЙ ЗбУнЗУнЙ ЗбПжбнЙ
П. СИЗИ ЗбгеПн гПСУ МЗгЪн жЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
П. СЦжм ЪЗФжС ГУКЗР Эн МЗгЪЙ Ънд ФгУ жЯЗКИЙ
П. СБжЭ ЪИЗУ гДСО жЯЗКИ
П. СнеЗг гХШЭм ШИнИ ГУдЗд
П. ТЯн УЗбг
ТндИ ЪИП ЗбНгнП ЗбНЦСн гПСУЙ
УЗСЙ гНгП гКСМгЙ
П. УЗбг УбЗг ГУКЗР ШИ ЗбГШЭЗб ИМЗгЪЙ ЗбгднЗ жЮнЗПн ИНСЯЙ ЯЭЗнЙ
УЗгН ЗбИСЮн гПнС КдЭнРн
УЗгН дМнИ ЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
П. УЗгн ЗбЪМжТ ЯнгнЗЖн
УЗеС МЗП ХНЭн
УЪП ЪИжП дЗЖИ ИСбгЗдн Ъд НТИ ЗбЯСЗгЙ КНК ЗбКГУнУ
УЪнП ЗбУжнСЯн ХНЭн
УбЗгЙ ГНгП УбЗгЙ СЖнУ КНСнС гМбЙ жМеЗК дЩС
Убгм ГджС
Убгм УЪнП ЪИП ЗбЭКЗН гКСМгЙ
Убжм МЗИС ЪИП ЗбдИн гНЗУИЙ
УбнгЗд нжУЭ гедПУ ТСЗЪн
УгнЙ ГНгП ШЗбИЙ
УгнС ЗбжУнгн ХНЭн жИЗНЛ УнЗУн
УгнС НУдн гОСМ гУСНн
УгнС УЪП Ъбн гНЗУИ
П. УгнС ЪбнФ дЗФШ гМКгЪ гПдн
П. УжТЗд ЭнЗЦ ШИнИЙ жгПнСЙ гСЯТ ЗбдПнг
П. УнП ЗбИНСЗжн ГУКЗР МЗгЪн жЯЗКИ
ФЗедПЙ гЮбП ЭбЗНЙ жгдЗЦбЙ ЗФКСЗЯнЙ
ХЗИС ЪнП ХНЭн
ХЗЭн дЗТ ЯЗЩг ЯЗКИЙ ждЗЮПЙ
ХИСн ЗбУгЗЯ УндгЗЖн
ХЭЗБ ТЯн гСЗП гНЗгнЙ
ХЭЗБ УбнгЗд гНССЙ
ХбЗН ЗбЪгСжУн ЯЗКИ
ХбЗН ЪПбн гПнС гСЯТ ВЭЗЮ ЗФКСЗЯнЙ
ХдЪ Зббе ЕИСЗенг ЯЗКИ жГПнИ
ЦнЗБ СФжЗд ОИнС ИгСЯТ ЗбГеСЗг ббПСЗУЗК ЗбУнЗУнЙ жЗбЗУКСЗКнМнЙ
ШЗСЮ ЗбИФСн ЯЗКИ жгДСО жЮЗЦ УЗИЮ
ШЗСЮ ЪИП ЗбМжЗП гПнС гИнЪЗК
ШЗСЮ джЗСЙ гПнС
ЪЗПб ЗбгФП СЖнУ гМбУ ЕПЗСЙ УнМгЗ ббХдЗЪЗК ЗбЕбЯКСжднЙ
ЪЗПб УбнгЗд
П. ЪЗнПЙ УнЭ ЗбПжбЙ ГУКЗР ЗбШИ ЗбдЭУн ИМЗгЪЙ Ънд ФгУ
П. ЪИП ЗбМбнб гХШЭм ГУКЗР ИЯбнЙ ШИ ЮХС ЗбЪндн
П. ЪИП ЗбНбнг ЮдПнб СЖнУ КНСнС МСнПЙ ЗбЯСЗгЙ
П. ЪИП ЗбНгнП ЗбЫТЗбн ГУКЗР ЗбЗЮКХЗП ИМЗгЪЙ ЗбЮЗеСЙ
ЪИП ЗбСНгд гжУм гедПУ
П. ЪИП ЗбЭКЗН ГНгП ЪИП ЗбЭКЗН ШИнИ жГгнд гУЗЪП НТИ ЗбКМгЪ ИЗбГУЯдПСнЙ
П. ЪИП ЗбЭКЗН НУд гНгжП ЪЦж гМбУ ЗбФЪИ
П. ЪИП ЗбЭКЗН ПнЗИ гПнС
ЪИП ЗбЪТнТ ЗбНУндн гедПУ жЮнЗПн ИНТИ ЗбЯСЗгЙ
ЪИП ЗбЪТнТ гОнжд ггЛб
ЪИП Зббе ЗбОнЗШ ЯЗКИ жИЗНЛ ЕУбЗгн
ЪИП Зббе ЗбУдЗжн СЖнУ КНСнС МСнПЙ ЗбЪСИн
П. ЪИП ЗбжеЗИ ЗбгУнСн ГУКЗР МЗгЪн жЯЗКИ жгдУЮ НСЯЙ ЯЭЗнЙ
ЪИнС ЗбЪУЯСн ХНЭнЙ
ЪСИ бШЭн гОСМЙ УндгЗЖнЙ
ЪТК ЪИП ЗбгдЪг ебЗб ОИнС дЩг гЪбжгЗК
П. ЪТЙ ЗбОгнУн гКСМгЙ жИЗНЛЙ
ЪТЙ Обнб ШИнИЙ
П. ЪТнТ ХПЮн СЖнУ жТСЗБ гХС ЗбГУИЮ
ЪТнТ джН гедПУ
ЪХЗг ЗббИЗП гедПУ
ЪХЗг УбШЗд гНЗгн жЮнЗПн ИНТИ ЗбжУШ КНК ЗбКГУнУ
ЪХЗг ФЪИЗд ИЗНЛ ИгСЯТ ВЭЗЮ ЗФКСЗЯнЙ
ЪбЗ ФеИЙ
ЪбЗБ ЗбГУжЗдн ЯЗКИ жГПнИ
ЪбЗБ УЗбг ХНЭн ИМСнПЙ ЗбГеСЗг
ЪбЗБ ЗбЯЗФЭ Ггнд КдЩнг НТИ ЗбКМгЪ ИФгЗб УндЗБ
ЪгЗП Ггнд гедПУ
ЪгЗП гИЗСЯ гНЗгн
ЪгС ЗбгЗбН гедПУ
ЪгС УЪнП НУнд ХНЭн
ЪгС гНгП ГНгП ЗбеЗПн ХНЭн
П. ЪгСж ЗбФбЮЗдн ГУКЗР МЗгЪн
П. ЪгСж ЗбФжИЯн ОИнС ИгСЯТ ЗбГеСЗг ббПСЗУЗК ЗбУнЗУнЙ жЗбЗУКСЗКнМнЙ
П. ЪгСж ПСЗМ дЗЖИ СЖнУ дЗПн енЖЙ ЗбКПСнУ ИМЗгЪЙ ЗбЮЗеСЙ
ЪгСж ТЯн гедПУ
ЪгСж ЫСИнЙ гПжд
П. ЭЗКд Эенг ГУКЗР ИМЗгЪЙ ЗбТЮЗТнЮ
П. ЭКНн ЗбОгнУн гжУнЮн
ЭСнПЙ ЗбдЮЗФ СЖнУ КНСнС МСнПЙ ЗбГеЗбн
Эегн ежнПн ЯЗКИ жХНЭн
П. ЭнжбнК ПЗЫС СЖнУ ЗббМдЙ ЗбЪСИнЙ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд
П. ЯСнгЙ ЗбНЭдЗжн ХнПбЗднЙ жЮнЗПнЙ ИНТИ ЗбЯСЗгЙ КНК ЗбКГУнУ
ЯгЗб ГИж ЪнШЙ гжЩЭ ИЗбЦСЗЖИ жЮнЗПн ИНТИ ЗбЯСЗгЙ КНК ЗбКГУнУ
П. ЯгЗб НИнИ ЯЗКИ ХНЭн жИЗНЛ
ЯгЗб Обнб гедПУ ЗУКФЗСн жгПнС гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
бИдм гНгП
П. бгнУ ЗбдЮЗФ ГУКЗР МЗгЪн
бДн гНгП ЪИП ЗбСНгд ГИж ТнП ШЗбИ
П. бнбн УжнЭ ГУКЗР МЗгЪн
П. гЗМПЙ ЪПбн ШИнИЙ
гЗМПЙ ЭКНн СФжЗд гНЗгнЙ жЪЦж гСЯТ ЗбЪПЗбЙ ббПСЗУЗК ЗбУнЗУнЙ жЗбЗМКгЗЪнЙ
гЗеС гОбжЭ гедПУ жЪЦж ЗбгДКгС ЗбЮжгн ЗбЪСИн
гМПн ГНгП НУнд ЗбГгнд ЗбЪЗг бНТИ ЗбЪгб
гМПн УЪП
П. гМПн ЮСЮС гедПУ жЮнЗПн ИНТИ ЗбЪгб
гМПн гедЗ ЯЗКИ жХНЭн
гНЭжЩ ЪИП ЗбСНгд ГПнИ жЯЗКИ УндЗСнж
П. гНгП ГИж ЗбЫЗС ГУКЗР ИЯбнЙ ШИ ЗбЮХС ЗбЪндн
гНгП ГНгП ПЗЪнЙ
гНгП ЕУЯдПСЗдн ЪЗгб дЩЗЭЙ
гНгП ЗбГФЮС гедПУ жЮнЗПн ИНТИ ЗбЯСЗгЙ КНК ЗбКГУнУ
П. гНгП ЗбУнП УЪнП дЗЖИ СЖнУ гСЯТ ЗбГеСЗг ббПСЗУЗК ЗбУнЗУнЙ жЗбЗУКСЗКнМнЙ
гНгП МгЗб ОИнС КШжнС ЕПЗСн
гНгП МгЗб ИФнС ХНЭн
гНгП ОнСн ШЗбИ
гНгП ПСПнС КЗМС жЮнЗПн ИНСЯЙ ЯЭЗнЙ
гНгП СФнПн Эегн ШЗбИ
гНгП ЪХгК УнЭ ЗбПжбЙ гедПУ
П. гНгП ФСЭ ГУКЗР МЗгЪн жЮнЗПн ИНСЯЙ ЯЭЗнЙ
гНгП ШЗеС ШЗбИ
гНгП ЪИП ЗбЪбнг ПЗжП дЗЖИ ИСбгЗдн Ъд НТИ ЗбжЭП ЗбМПнП
гНгП ЪЛгЗд ХнПбн
гНгП гЗбЯ гедПУ
гНгП гНУд ЗбгеПн гПнС ОПгЙ ЗбЪгбЗБ
гНгП гНгП ЪИП ЗбжеЗИ гедПУ
гНгП гНгжП ЕИСЗенг гедПУ жЗУКФЗСн КЯджбжМнЗ ЗбгЪбжгЗК
гНгП гУЪП ИЗбПЪЗнЙ жЗбЕЪбЗд
гНгП гднС ХНЭн
гНгП еЗФг дЗФС
гНгП жЗЯП ИЗНЛ жЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
гНгжП ЗбМСПЗжн ФЗЪС
П. гНгжП ЗббжТн ГУКЗР МЗгЪн
гНгжП ЪШЗ ГОХЗЖн НЗУИ Вбн
гНгжП ЯгЗб гПСУ
П. гПнНЙ ПжУ ГУКЗР ИЮУг ЗббЫЙ ЗбЭСдУнЙ ИЯбнЙ ЗбВПЗИ МЗгЪЙ ЗбЮЗеСЙ
гСжЙ ЫЗдг гНССЙ ГОИЗС
гХШЭм ЗббИЗП ИЗНЛ
гХШЭм УдМС Ггнд НТИ ЗбКМгЪ ИЗбФнО ТжнП ФгЗб УндЗБ
П. гХШЭм ЯЗгб ЗбУнП ЯЗКИ жГУКЗР МЗгЪн
гХШЭм гУЪжП гедПУ
ггПжН НИФн гедПУ
П. ггПжН гХШЭм ГУКЗР МЗгЪн
гдм ЪТК ХНЭнЙ
П. гдЗС НУнд гПСУ ИШИ ЗбЮХС ЗбЪндн жЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
гдЗб ОЗбП гОСМЙ УндгЗЖнЙ
гдРС ЗбнжУЭ ШЗбИ
геЗ ЪЭК ЭдЗдЙ
геЗ нжУЭ гНЗгнЙ
геЗИ ЗбгЫЗТн ШИнИ
П. дЗПС ЭСМЗдн ЯЗКИ жгПнС гСЯТ ЗбгФЯЗЙ ббПСЗУЗК
дИнб гНгП ЪИнП ЪЗгб
дПм ЗбЮХЗХ ХНЭнЙ
дПм ЪЗИП ИЗНЛЙ
дСгнд ОЭЗМм ВЛЗСнЙ ИЗбгМбУ ЗбГЪбм ббВЛЗС
джЗСЙ дМг ХНЭнЙ
джСЗ нждУ гПждЙ
джбЙ ПСжнФ ЪЦж гДУУ ИМгЪнЙ ЗбгСГЙ ЗбМПнПЙ
днЭнд УгнС ЕПЗСнЙ
еЗдн ФЯС Зббе ЯЗКИ жХНЭн
еИЙ СБжЭ ГУКЗРЙ МЗгЪнЙ
еФЗг ГИж ЗбЪТ ЗбНСнСн ЪЦж ЗббМдЙ ЗбгСЯТнЙ бНТИ ЗбКМгЪ
П. еФЗг ЗбУбЗгждн УндЗСнУК жЯЗКИ гУСНн
еФЗг ЭДЗП ХНЭн жЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
едП ГИж ЗбЪТ ЗбНСнСн гедПУЙ
енЛг ГИж ЗбЪТ ЗбНСнСн гедПУ жЪЦж бМдЙ ЗбгНЗЭЩЙ ИНТИ ЗбКМгЪ ИЗбГУЯдПСнЙ
П. енЛг гдЗЪ ЗбдЗШЮ ИЗУг ЗббМдЙ ЗбЪСИнЙ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд
жЗЖб Обнб гедПУ жЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
жЗЖб ЪИЗУ гПжд жХНЭн
жМПн ЪИП ЗбЪТнТ гПнС гСЯТ ЗбМджИ бНЮжЮ ЗбЕдУЗд
нЗУгнд еЗдн жХЭн гНЗУИЙ жГгнд ЗКНЗП ЗбФИЗИ ИНТИ ЗбКМгЪ ИЗбГУЯдПСнЙ
П. нНнм ЗбЮТЗТ ГУКЗР МЗгЪн жЮнЗПн ИНСЯЙ ЯЭЗнЙ
нНнм ЪИП Зббе гНЗУИ
нНнм ЭЯСн гедПУ жЪЦж гСЯТ ЗбПСЗУЗК ЗбЗФКСЗЯнЙ
нНнм ЮбЗФ УЯСКнС ЪЗг дЮЗИЙ ЗбХНЭннд
нНнм гМЗеП ХНЭн ИМСнПЙ ХжК ЗбГгЙ
П. нНнм еЗФг НУд ЭСЫб ЗбЪгнП ЗбУЗИЮ бЯбнЙ ГХжб ЗбПнд ИЗбГТеС
нжУЭ ФЗенд гОСМ УндгЗЖн
П.ГНгП гСЗП - ШИнИ

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal reached !
250 / 100

Latest Signatures

 • 23 December 2015250. Hassan Bender
  Military trails for civiliana against humanty and intrnational law
 • 07 December 2015249.
  I support this petition
 • 21 November 2015248. Nasr R
  this is the cost of freedom...
 • 20 November 2015247.
  I support this petition
 • 16 November 2015246. Esso Hodge
  I support this petition
 • 15 November 2015245.
  I support this petition
 • 08 November 2015244.
  I support this petition
 • 28 October 2015243. Hany E
  I support this petition
 • 23 October 2015242.
  I support this petition
 • 11 October 2015241. Nader D
  I support this petition
 • 07 October 2015240. Maged A
  Dr. engineer
 • 04 October 2015239.
  I support this petition
 • 25 August 2015238. Mohamed Paul
  СЭЦ ЗбгНЗЯгЗК ЗбЪУЯСнЙ ббгПднд
 • 25 August 2015237.
  КНнЗ гХС
 • 12 August 2015236. Mahmoud S
  ЦП НЯг ЗбЪУЯС - бЗ бКНжнб ЗбгПдннд ббЮЦЗБ ЗбЪУЯСм
 • 26 May 2015235. Dr Yehiao
  All of us reject the military trails
 • 21 April 2015234.
  I support this petition
 • 16 April 2015233.
  I support this petition
 • 15 April 2015232. Mostafa S
  I support this petition
 • 01 April 2015231. Ahmed Frey
  бЗ бгНЗЯгЙ ЗбЕХбЗНннд ЗбФСЭЗБ
 • 23 March 2015230. Team Herring
  I support this petition
 • 23 March 2015229. Osama M
  I support this petition
 • 20 March 2015228. Tarek Mohamedm
  I support this petition
 • 14 March 2015227. Mona A
  I support this petition
 • 11 March 2015226.
  УжЭ КПжС ЗбПЗСЙ ЮСнИЗ Ъбм СЮЗИ ЗбЩЗбгнд ж нжгеЗ бЗндЭЪег Ггд ЗбПжбЙ ж бЗ ЗбГгд ЗбгСЯТм ЗбЗ гд СНг СИм
 • 07 March 2015225.
  Зббег ЗСЭЪ ЗбЩбг Ъд ЗбгЩбжгнд
 • 05 March 2015224.
  гПСУ ИЯбнЙ ЗбШИ МЗгЪЙ Ънд ФгУ

browse all the signatures

Morgan FranklinBy:
SportIn:
Petition target:
Egyptian President, Egyptian Parliament, EC Parliament

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets