NESTRINJANJE PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAДNIH IZDELKOV sign now

Ministru za zdravje Republike Slovenije


Peticija za strpnejЕo ureditev prepovedi kajenja v gostinskih lokalih


Spodaj podpisani se zavedamo nevarnosti kajenja in se strinjamo s prizadevanji za omejevanje kajenja v javnih prostorih, vendar pozivamo k bolj strpni reЕitvi na podroДju gostinstva.


Menimo, da je predlog zakona, ki prepoveduje kajenje v gostinskih lokalih oziroma ga dovoljuje le v posebnih kadilnicah (komorah), ki lahko obsegajo najveД 10\% skupnega ni sprejemljiv .


Namesto tega predlagamo naslednje reЕitve:


1. Prostor, ki je namenjen kadilcem, naj obsega vsaj 30\% skupnega prostora (po sedanji ureditvi do 50\%);


2. Prostori za kadilce in nekadilce morajo biti fiziДno loДeni in ustrezno tehniДno opremljeni, tako da se prepreДi meЕanje zraka in zagotovi prezraДevanje, za kar naj se predpiЕejo standardi, izvajanje naj nadzoruje inЕpekcija, krЕilce pa naj se dosledno kaznuje;


3. Da bi se zagotovilo varstvo zdravja delavcev v gostinstvu, se lahko predpiЕe, da velja v prostorih, namenjenih kadilcem, samopostreЕni sistem.


4. Predlog zakona postavlja majhne gostinske lokale, ki nimajo moЕnosti za loДitev prostorov, v neenak poloЕaj v primerjavi s tistimi, ki to moЕnost imajo. Ker bo prepoved kajenja lahko moДno zniЕala promet v teh lokalih in tako ogrozila njihov obstoj ter delovna mesta; naj se da lastnikom teh lokalom moЕnost, da se sami odloДijo, ali bodo kajenje v lokalu dovolili ali prepovedali.


Vlada naj z davДnimi olajЕavami pomaga malim lokalom, da se bodo odloДili za prepoved kajenja. Menimo, da bi z olajЕavami, kot je npr. zniЕanje troЕarin, lahko spodbudili odpiranje popolnoma nekadilskih lokalov, saj bi zaradi tega lastniki lokalov lahko zniЕali cene in tako ohranili konkurenДnost z lokali, v katerih so prostori za kadilce. Hkrati bi tako zagotovili delovna mesta za gostince, ki ne Еelijo delati v zakajenih prostorih.


Za male lokale, ki bodo kajenje dovolili, naj se predpiЕe ustrezne standarde za prezraДevanje in doloДi, da mora biti na vhodu jasna oznaka, da je v lokalu dovoljeno kajenje.


Vlada naj zagotavlja zniЕevanje kajenja z osveЕДanjem o nevarnostih kajenja in prepovedjo prodaje mladoletnim osebam ter uresniДuje cilj omejevanja porabe tobaka s spodbujanjem nekadilskih lokalov namesto z represijami.


S spoЕtovanjem,


Spodaj podpisani

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Adela JosephBy:
Entertainment and MediaIn:
Petition target:
Poslanci in poslanke DrЕavnega zbora in ministerstva za zdravje

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets